23 apr 2013

Freya Piryns

Groen dient één allesomvattend wetsvoorstel voor zorgverlening bij het levenseinde in, waar ook de bepalingen rond dementie en minderjarigen worden opgenomen. Senator Freya Piryns: “Specialisten benadrukken al jaren dat er lacunes zijn in de bestaande wetgeving. Het is duidelijker om alle wetgeving rond euthanasie en palliatieve zorgen in één allesomvattende wet te gieten. Vandaag gebeurt een deel in de schemerzone en buiten de wet. Deze schemerzone willen we uitklaren.”

De huidige wetgeving schiet tekort en spreekt zichzelf op een aantal punten tegen. Volgens de patiëntenrechtenwet heeft een niet-wilsbekwame patiënt wel het recht om voedsel te weigeren en zich dus in praktijk te laten uithongeren, maar kan hij niet om euthanasie vragen. Uit cijfers blijkt dat palliatieve sedatie, pijnbestrijding met mogelijk levensverkortend effect en therapiebeperking respectievelijk 26,7 procent, 14,5 procent en 17,4 procent van het totale aantal overlijdens in Vlaanderen uitmaken. De huidige wetgeving schiet bovendien tekort wat betreft de doorverwijsplicht voor artsen, het recht op informatie van de patiënt en de plicht van de zorginstellingen om hun instellingsbeleid vooraf bij opname aan de residenten mede te delen. Vooral de palliatieve zorg in de rustoorden moet beter.

Piryns: ”De huidige wetgeving is onduidelijk en versnipperd. Door het bundelen van alle mogelijke behandelingen in één heldere wettekst is het voor de patiënten makkelijker om zélf over hun levenseinde te beslissen. De politiek moet geen waardeoordeel vellen over hoe mensen willen sterven, met of zonder inmenging van anderen, met of zonder levensverkortende ingrepen. Wij moeten wel het wetgevend kader bieden aan mensen, artsen, ziekenhuizen en rustoorden.”

In het wetsvoorstel van Freya Piryns zijn ook bepalingen rond minderjarigen en wilsonbekwamen opgenomen. Voor minderjarigen stelt Groen voor dat de arts beslist over de oordeelsbekwaamheid. Wilsonbekwame personen moeten op voorhand een wilsverklaring kunnen vastleggen waarbij zij kunnen bepalen op welk moment zij euthanasie wensen. Uiteraard moet dit worden opgevolgd worden door een multidisciplinair team en een door de patiënt aangeduide vertrouwenspersoon, en worden alle mogelijke voorzorgen in acht genomen. Ook de wilsverklaringen in het kader van de patiëntenrechten moeten bij de overheid kunnen worden geregistreerd. Het moet mogelijk worden om dit te laten vastleggen op de chip van de identiteitkaart, als men dat wil.

Groen is ook voorstander van een duidelijke regeling rond geassisteerde zelfdoding. ”Het is hypocriet om de ogen te sluiten voor een bestaande praktijk. Volgens de wet mogen dokters zelf een spuit zetten maar of ze de mensen mogen helpen om het zelf te doen, blijft in een schemerzone. De voorwaarden blijven hetzelfde als bij euthanasie: er moet een herhaaldelijke vraag zijn en de artsen en vertrouwenspersoon worden nauw betrokken.”

Groen baseert zich in haar wetsvoorstel op de bevindingen van het doctoraat van Mevrouw Evelien Delbeke (Universiteit Antwerpen). We worden daarin bijgetreden door tal van specialisten. In samenwerking met haar hebben wij het wetsvoorstel verder aangepast en verfijnd. ”Groen wil met het wetsvoorstel het delicate debat in de Senaat een nieuwe impuls geven”, besluit Piryns.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren