Aan wie kan ik een volmacht geven voor de verkiezingen?

Kan je niet komen stemmen op zondag 9 juni of zondag 13 oktober?

Geen probleem, je stem hoeft niet verloren gaan. In sommige gevallen kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • De volmachtkrijger moet zelf stemgerechtigd zijn.
  • De persoon aan wie jij een volmacht geeft, mag enkel stemmen voor zichzelf en voor jou. Je mag dus geen volmacht krijgen van verschillende personen.
  • De volmachtkrijger moet in dezelfde kieskring als jij wonen.
  • Deze persoon moet naar jouw stembureau gaan om jouw stem uit te brengen, dus je kiest best iemand die in de buurt woont.

> Hoe geef je een volmacht? >

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?