12 maa 2014

Wie gaat betalen voor de opvang van oude en verwaarloosde paarden?

Minister-president Kris Peeters laat liever de belastingbetaler dan de paardensector de rekening voor de opvang van verwaarloosde paarden betalen. In mei 2013 keurde het Vlaams Parlement nochtans een amendement van Groen goed, waardoor het mogelijk werd om de opvang van oude en verwaarloosde paarden mee door de paardensector te laten betalen.

“Door een toename van het aantal paardenhouders in Vlaanderen, worden er steeds meer oude paarden verwaarloosd,” zegt Vlaams Parlementslid Dirk Peeters (Groen). “Kwamen er in 2010 250 klachten over paardenverwaarlozing binnen bij de Inspectie Dierenwelzijn , dan waren dat er in 2012 al 500 .”

In het kader van de zesde staatshervorming zal dierenwelzijn overgeheveld worden naar Vlaanderen. De voorbije jaren drong minister-president Kris Peeters er bij zijn federale collega’s meermaals op aan dat er dringend geïnvesteerd moest worden in het bestrijden van paardenverwaarlozing. In 2013 riep hij in een persbericht zijn federale collega nog op om “gezien de schrijnende gevallen van verwaarlozing – in afwachting van de overheveling van deze bevoegdheid te – te blijven investeren in de strijd tegen paarden verwaarlozing, en blijvend middelen en personeel te voorzien voor controle, sanctionering én inbeslagnames.”

Nu Vlaanderen zelf verantwoordelijk wordt, lijkt het er op dat minister-president de rekening voor de opvang van verwaarloosde paarden wil doorschuiven naar de belastingbetaler. Dat bleek tijdens de discussie daarover in de commissie Landbouw op woensdag 12 maart. Dat de mogelijkheid gecreëerd werd om ook de paardensector mee te laten betalen had vorig al voor “animositeit in de sector gezorgd,” stelde de minister-president, die daaruit besloot dat er “geen draagvlak was voor zo’n maatregel” en dat hij daarom “geen initiatieven in die richting zou nemen.”

Groen vraagt dat de minister-president de sector van de paardenfokkerij zelf laat meebetalen aan de uitbreiding van de opvang van oude en verwaarloosde paarden. “Het is niet meer dan logisch dat de sector zelf verantwoordelijk wordt gesteld om ook dit probleem in de toekomst te ondervangen door in passende opvang te voorzien. De hypocriete houding van de minister-president in deze voorspelt weinig goed voor de opvolging van dierenwelzijn in de toekomst,” zegt Vlaams Parlementslid Dirk Peeters.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren