20 jun 2014

Wouter Van Besien en Elisabeth Meuleman deelstaatsenatoren voor Groen

Het partijbestuur van Groen heeft Vlaams Parlementsleden Wouter Van Besien en Elisabeth Meuleman aangeduid als de twee deelstaatsenatoren voor Groen.

Wouter Van Besien: “Als het van Groen afhing hadden we de Senaat helemaal afgeschaft. Zolang dit niet het geval is, wil Groen van haar versterkte positie in de Senaat gebruik maken om samenwerkingsfederalisme in de praktijk mee te realiseren. Vanuit de Senaat wil Groen positieve impulsen geven om het model van het samenwerkingsfederalisme verder uit te bouwen.”

Wouter Van Besien: “Als voorzitter heb ik de zesde staatshervorming mee onderhandeld. Er gaat een enorm pakket bevoegdheden zoals kinderbijslag en tewerkstellingsbeleid en financiering naar de deelstaten. De komende jaren zal ik er in de Senaat op toe zien dat de staatshervorming wordt uitgevoerd in een geest van samenwerking tussen overheden, bijvoorbeeld waar het gaat over samenwerkingsakkoorden die nog moeten afgesloten worden.”

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman sluit zich hierbij aan. Meuleman: “Een goede uitvoering is alleen maar mogelijk als overheden samenwerken. Tegenover het confederalisme wil ik het positieve verhaal van samenwerkingsfederalisme in de verf zetten. Die zaken die de gemeenschappen in ons land binden belichten om samen een sterke solidaire samenleving uit te bouwen. Ik wil de verbindingspersoon zijn op thema's zoals gezondheidszorg en kinderbijslag, belangrijke nieuwe Vlaamse bevoegdheden.”

Wouter Van Besien wil zijn aanwezigheid in de Senaat ook aangrijpen om initiatieven te nemen omtrent democratische vernieuwing. Van Besien: “Democratie is meer dan één keer om de 5 jaar naar de stembus trekken. Ook tijdens de legislatuur moet er naar de bevolking worden geluisterd. In de Senaat wil ik voorstellen doen om burgerparticipatie structureel te verankeren.”

De gecoöpteerd senator voor Groen wordt zaterdag door de politieke raad aangeduid.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK