01 sep 2017

Ze zijn er weer

Daar zijn ze weer! 1 september, de start van een nieuw schooljaar, betekent ook een totaal ander straatbeeld. Duizenden scholieren, maar ook ouders en leerkrachten, zoeken hun vertrouwde weg naar de schoolpoort. En dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee.

Veel scholieren en leerkrachten gaan met de fiets, het openbaar vervoer, of te voet naar school. Voor Groen is het belangrijk dat dit aantal nog verder omhoog gaat. Want voor veel scholieren en leerkrachten is dat geen optie. De afstand te groot, de infrastructuur ontoereikend, of een te groot gevoel van onveiligheid in het drukke ochtendverkeer. Uit een enquête van Touring blijkt dat 60% van de leerlingen door hun ouders aan de schoolpoort wordt afgezet. Helaas is dit een vicieuze cirkel die de onveiligheid alleen maar vergroot.

Met het actieplan “Kinderen én leerkrachten gezond en veilig naar school” stelt Groen een reeks maatregelen voor die die cirkel moeten doorbreken. We streven naar meer zelfstandige mobiliteit voor kinderen en jongeren. Dat recht is verankerd in het Kinderrechten-actieplan. We gebruiken daarvoor de kindnorm: een minimale veiligheidsnorm voor kinderen. De bedoeling is om de verkeerssituatie zo in te richten dat een kind van 6 zich veilig, zorgeloos en comfortabel kan verplaatsen. Het kind hoort bij de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers. Dat vraagt om oplossingen op maat.

  • Investeer in een kwalitatief netwerk van zelfverklarende fietsinfrastructuur met wijde vertakkingen zodat ook fietsen langs drukke assen veilig kan. Voorzie dit in de nabije en verdere invalswegen rond scholen (richting bushaltes, treinstations, woonwijken, stad,…).
  • Laat verkeerseducatie en –sensibilisering voldoende aan bod komen op school.
  • Schoolrouteplan/-kaarten: geef er meer ruchtbaarheid aan en betrek kinderen in de bepaling van de veiligste, mooiste, kortste, snelste weg naar school.
  • Groen pleit ook voor veilige, ruime fietsstallingen op elke school, zodat de fietsers hun fiets veilig kwijt kunnen.
  • Veilige wandel- en fietscorridors om de weg van huis naar school zo veilig mogelijk te maken.
  • Schoolomgevingen worden standaard vrachtwagenvrij gemaakt. Vrachtwagens worden op straffe van sancties geweerd uit de schoolomgeving.
  • Het STOP-principe moet de norm worden, zeker in de schoolomgeving: eerst Stapper, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en ten slotte Personenwagens.
  • Richt zo veel mogelijk straten nabij scholen in als fietsstraat of schoolstraat, waar de auto over een paar 100 meter niet welkom is. De auto wordt niet per se altijd geweerd wordt, maar is hoogstens ‘te gast’. Zowel kinderen, jongeren als hun ouders kunnen op die manier zorgelozer van/naar school fietsen of wandelen. De snelheid wordt alleszins zo laag mogelijk gehouden.
  • Geef leerkrachten dezelfde fietsvergoeding als andere ambtenaren. Op die manier zijn ze nog sterker gewapend om hun voorbeeldfunctie ten volle uit te dragen.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK