11 jul 2013

Wouter Van Besien

Vandaag is het Vlaamse feestdag en dit jaar hebben we extra reden om dat te vieren. De zesde staatshervorming draagt 20 miljard aan nieuwe bevoegdheden naar de deelstaten over. Door vandaag al na te denken over hoe we die nieuwe bevoegdheden willen invullen, kunnen we voorbij de structuren gaan en de brug maken naar het dagelijks leven van de Vlamingen.

Groen wil dan ook graag een constructief voorstel doen aan parlementsvoorzitter Jan Peumans. Zijn 11 juli-speech is een mooie gelegenheid om aan te kondigen dat het Vlaams parlement vanaf morgen de besprekingen over de invulling van de nieuwe bevoegdheden op gang zal brengen. Een parlementair debat van enkele maanden tussen de verschillende politieke visies heeft meer diepgang en inhoud dan slogans in een verkiezingsdebat. We weten vandaag nog niet wie de volgende meerderheid en oppositie zullen zijn, dat schept ruimte voor een echt vrij parlementair debat zonder taboes met als resultaat: concreet wetgevend werk over de regeringsgrenzen heen.

Groen heeft zich alvast voorbereid op zo’n taboeloos en open debat. Willen we de welvaart van alle Vlamingen op peil houden, dan dringen grondige moderniseringen zich op. Ik zie alvast vier nieuwe domeinen waarin Vlaanderen grote stappen vooruit kan zetten.

arbeidsmarkt
Vlaanderen krijgt straks volledig greep op het arbeidsmarktbeleid. In deze crisistijd is dat een uitgelezen kans om extra jobs te creëren. Onlangs werd bekend gemaakt dat Vlaanderen 205.491 werkzoekenden telt, dat zijn er 9,2% meer dan vorig jaar. De werkloosheid onder jongeren ligt alarmerend hoog, tot 25% in onze grote steden. Nu de bevoegdheid voor doelgroep-maatregelen en dienstencheques overkomt - een pakket dat federaal momenteel meer dan 4 miljard budget omvat - kan Vlaanderen eindelijk fors vereenvoudigen in het ondoorzichtige kluwen aan maatregelen en een performant, transparant beleid neerzetten met sterkere impulsen waar nodig. Zodat bijvoorbeeld alle jongeren kort nadat ze afstuderen een stageplaats of job hebben en 50-plussers toch nog een kans maken om werk te vinden. Zowel werkgevers als werknemers zullen daar wel bij varen.

wonen

Wonen wordt voor een groeiende groep Vlamingen steeds meer problematisch, ook voor een deel van de middenklasse. Ze hebben onvoldoende middelen om een eigen woning te kunnen kopen en de huurprijzen liggen te hoog. De wachtlijsten voor een sociale woning zijn lang. Zonder hulp van mama en papa is het voor jonge mensen moeilijk nog een eerste woning te kunnen kopen. Een van de boosdoeners is de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen, waarvan alle experts het eens zijn dat die de prijzen opdrijft. Nu die fiscale aftrek (woonbonus) overkomt, is het moment om wonen terug voor iedereen betaalbaar te maken. De Vlaamse woonpremie die de fiscale aftrek kan vervangen, beperken we best in tijd voor nieuwe leningen. Zo zullen de prijzen voor koopwoningen dalen. En fiscale cadeaus voor tweede woningen schaffen we best meteen af. De middelen die hierdoor vrijkomen, kunnen we inzetten voor een maximumfactuur voor de huur zonder dat de verhuurder substantieel inkomsten derft en voor meer sociale woningen.

energie
Dat de federale aftrek voor energiebesparende investeringen in woningen werd afgebouwd en dat Vlaanderen het vertikte om de fakkel over te nemen, is onbegrijpelijk. Daardoor zijn tal van jobs verloren gegaan in de bouw en betaalt de Vlaming een hogere energiefactuur. Ook het feit dat vooral de gewone consumenten en de KMO’s; de overgang naar meer hernieuwbare energie moeten betalen terwijl grote energieverbruikers worden ontzien, is oneerlijk. Als iedereen zijn eerlijk aandeel op zich neemt, kan de gemiddelde factuur omlaag. Als de distributienettarieven Vlaams worden, lijkt daar alvast een belangrijke prioriteit weggelegd voor de volgende Vlaamse regering.

kinderbijslag
De kinderarmoede in Vlaanderen is de voorbije jaren met een vijfde gestegen. We waren allemaal geraakt door de confronterende reportage die Panorama daar onlangs over uitzond. Met de zesde staatshervorming zal de Vlaamse regering een sterke tool in handen hebben om de stijgende kinderarmoede te tackelen: de kinderbijslag. De ongelijkheid kan verminderen door de kinderbijslag deels af te stemmen op het gezinsinkomen en er het sluitstuk van te maken van een echt beleid tegen kinderarmoede. Voor Groen is trouwens ieder kind even belangrijk, daarom pleiten wij er ook voor om elk kind in het gezin evenveel te geven.

Voilà, de kaarten van Groen liggen op tafel. Wij kijken met spanning uit naar die van de andere partijen. Dan kan het echte debat beginnen over hoe we Vlaanderen socialer en welvarender maken. We kunnen de Vlaming geen mooier geschenk geven op deze feestdag.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren