26 okt 2011

Annemie Maes

Het Zoniënwoud ligt verspreid over de drie Gewesten, Brussel, Vlaanderen en Wallonië. In het kader van de klimaatswijzigingen erkent het Comité voor het Werelderfgoed van Unesco dat bossen bijzondere aandacht verdienen, en wil met zijn 'bosprogramma’ zoveel mogelijk de conventie van het werelderfgoed gebruiken als vector voor een beter behoud van de bossen over de hele wereld. Tot nu toe heeft België enkel cultureel erfgoed op de Unesco-lijst staan. De 3 gewesten zijn het eens om de kandidatuurstelling van het Zoniënwoud te onderzoeken. Brussels Minister President Picqué antwoordde vandaag op de vraag van Annemie Maes in de commissie ruimtelijke ordening dat de 3 gewesten weldra hierover zullen bijeenzitten.

Begin juli 2010 keurde het Brussels parlement (meerderheid en oppositie) een resolutie goed die de regering aanspoort de kandidatuur van het Zoniënwoud in te dienen voor UNESCO- Werelderfgoed van de Mens. In de zomer van 2011 werd mede op initiatief van Groen! dergelijke resolutie ook door het Vlaams parlement goedgekeurd (eveneens meerderheid en oppositie samen). Daarnaast liet bevoegd minister in het Waals Gewest, Benoit Lutgen, in een officieel schrijven begin 2011 weten bereid te zijn samen met Brussel en Vlaanderen de kandidatuur in te dienen. Een eensgezind sterk signaal van de 3 gewestparlementen dat het Zoniënwoud extra bescherming vraagt.

Annemie Maes: ” Het Zoniënwoud is essentieel voor de biodiversiteit en vervult de functie van groene long. Daarnaast is het een belangrijk landschapselement en een zone voor recreatie. Vandaar dat het beheer ervan al een hele evenwichtsoefening vergt. Vandaag komt daar ook nog eens de bedreiging van de klimaatverandering bovenop. Onlangs nog benadrukten enkele studies de kwetsbaarheid van de beuken in een periode van klimaatverandering. De inschrijving als Unesco-erfgoed zal het dossier er wellicht niet makkelijker op maken, maar kan wel bijkomende mogelijkheden en overleg creëren.”

Federaal minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere is de officiële gesprekspartner voor België bij de Unesco, maar in de feiten zullen het de gewesten zijn die het voorbereidend dossier moeten opmaken. De procedure voor erkenning duurt minstens 2 jaar. Minister President Picqué noemt het dossier niet gemakkelijk, aangezien er ook overeenstemming moet zijn met de drie Gewesten over het beheer van het Zoniënwoud. Hij zal hierover weldra aan tafel zitten met de administraties van de 3 gewesten.

De inschrijving op de Unesco-lijst is voor Groen! veel meer dan een noodoproep aan de internationale gemeenschap. Hiermee onderstrepen wij vooral dat we zelf maatregelen willen uitwerken om deze uiterst waardevolle site te beschermen. Alle hulp van specialisten is meer dan welkom. Bovendien betekent een erkenning soms ook een financiële steun die meer dan welkom is. Groen! roept daarom Minister President Picqué op om de drijvende kracht te zijn achter dit dossier en spoed te maken bij overleg om tijdig het dossier te kunnen indienen.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren