Zorg en welzijn

Zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft: het is een politieke keuze. Onze keuze. Kinderen, jongeren, personen met een handicap en mensen met psychische problemen moeten nu vaak wachten-wachten-wachten voor ze broodnodige zorg krijgen. En de zorgverleners? Dezelfde mensen moeten alsmaar meer doen.

De wachtlijsten zijn in belangrijke zorgsectoren de voorbije jaren steeds langer geworden. Dat is schandalig voor een welvarend land als België. We verhogen het budget voor de zorg, zodat niemand nog jaren aan z'n lot wordt overgelaten. Personen met een handicap hebben nú recht op de zorg die ze nodig hebben, niet binnen vier, vijf of tien jaar. Ook in de jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en kinderopvang is er een nijpend plaatstekort. We creëren voldoende plaatsen in al deze zorgsectoren. Als de vraag er is, moet het antwoord zorg zijn, niet een wachtlijst.

Op heel wat plekken is er bovendien te weinig tijd om echt te zorgen. Zorg mag geen bandwerk zijn. Rusthuizen verzorgen nu ouderen met grotere, complexere zorgvragen, maar kunnen niet rekenen op bijkomende middelen of personeel. In de thuiszorg zijn er te weinig uren. En in de kinderopvang moet het aantal kinderen per begeleider dringend naar beneden. We investeren in kwalitatieve zorg door zorgverleners tijd te geven. Zo zijn ze meer bezig met mensen en minder met de klok.

Personen met een chronische zorg- en ondersteuningsnood, zoals personen met een handicap, geven we de regie van hun ondersteuning in eigen handen dankzij een persoonsgebonden budget. Je kan het op verschillende manieren gebruiken, precies naar jouw behoefte. Bij goede zorg staat de hulpvrager centraal.

We maken werk van een volwaardige zorgverzekering. Net zoals de ziekteverzekering garandeert zo’n zorgverzekering dat je de nodige zorg krijgt.

Steeds vaker wordt er naar de naasten gekeken om zorgtaken op te nemen. Mantelzorg is een waardevol principe. Zo kan de zorg plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Maar het mag geen gedwongen keuze worden, omdat mensen 'hun plan maar moeten trekken'. Wij ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en bouwen een goed ondersteuningssysteem uit om op terug te vallen.

Daarnaast zetten we in op meer aangepaste woonvormen. Zo kunnen ouderen en personen met een beperking of zorgvraag in hun eigen omgeving en op maat wonen. De bestaande middelen zetten we creatiever in: minder regeltjes, meer maatwerk. Zo geven we zuurstof aan nieuwe initiatieven, helemaal afgestemd op de gebruiker. 


Sluit je aan bij Groen en strijd mee voor zorg op maat voor iedereen die het nodig heeft.

💚 Word lid

Petitie
93%
Lees de petitie ›

Betaal psychologische zorg terug voor iedereen. Teken de petitie voor meer preventie

Sinds kort wordt een bezoek aan de psycholoog terugbetaald. Maar er is amper budget voorzien. Tienduizenden mensen vallen uit de boot: je moet lijden aan angststoornissen, depressie of alcoholverslaving en jongeren en ouderen komen sowieso niet in aanmerking. Dat moet echt beter.