Naar een circulaire economie met een duurzame industrie

Geen gezond bestaan zonder gezonde planeet. Een economie die roofbouw pleegt op mens, natuur en aarde is niet houdbaar. We moeten nu de juiste keuzes maken voor de omslag naar een toekomstgerichte economie en klimaatneutrale industrie. We maken een einde aan het toenemende gebruik van materialen en de groeiende afvalberg. Daarom investeren we in een sociaal rechtvaardige transformatie van de industrie en maken we van België een pionier in de circulaire economie.

Een economie die roofbouw pleegt op mens, natuur en aarde is niet houdbaar. Het is hoog tijd voor een economie die de grenzen van de planeet respecteert en zorgt voor een betere levenskwaliteit. Voor iedereen, wereldwijd en voor de volgende generaties.

De industrie is een belangrijke motor van onze economie en welvaart. Ze levert onmisbare materialen en producten. Industriële processen gaan nu echter gepaard met een grote uitstoot van broeikasgassen en milieu-impact. De meeste grondstoffen worden geïmporteerd, de ontginning ervan heeft vaak een negatieve impact op mens en omgeving. Het verlies aan biodiversiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontginning en verwerking van grondstoffen en voedsel. Cruciale grondstoffen worden schaarser en duurder, wat geopolitieke spanningen veroorzaakt.

Nú de juiste keuzes maken

We kiezen daarom voluit voor een duurzame en klimaatneutrale industrie. Nieuwe technologieën om productieprocessen klimaatneutraal te maken (zoals elektrificatie en groene waterstof) zijn daarbij belangrijk, maar niet voldoende. We moeten ook de vraag naar materialen sterk verminderen. Er zijn tal van goede praktijken om meer waarde te creëren met minder materialen. Maar met de huidige regelgeving zijn zulke businessmodellen niet concurrentieel.

De financiële middelen die naar de industrie vloeien moeten we doelgericht, transparant en rechtvaardig inzetten richting klimaatneutraliteit. Door nu de juiste keuzes te maken en de spelregels te veranderen, verankeren we circulaire en klimaatneutrale waardeketens. Zo creëren we tienduizenden duurzame jobs, een gezond milieu en een gezonde planeet.

Wegwerpplastics zijn verleden tijd

Wie een voorsprong heeft op het vlak van klimaatneutraliteit en circulariteit, en oplossingen biedt voor de grote vragen van onze tijd, zal mee de nieuwe industriële normen bepalen. We hebben er dus alle belang bij om voorop te lopen.

Daarom wil Groen van België een pionier in de circulaire economie maken. Wegwerpplastics zijn verleden tijd. Herstellen en hergebruiken worden de norm. Wie sociaal-ecologische keuzes maakt, wordt niet langer afgestraft maar beloond.

België barst van de straffe ideeën om de klimaatcrisis aan te pakken. Onze bedrijven hebben de nodige ervaring en de juiste mensen om ze uit te voeren. Waar wachten we op om dat uit te spelen?