Naar een circulaire economie met een duurzame industrie

Geen gezond bestaan zonder gezonde planeet. Een economie die roofbouw pleegt op mens, natuur en aarde is niet houdbaar. We moeten nu de juiste keuzes maken voor de omslag naar een toekomstgerichte economie en klimaatneutrale industrie. We maken een einde aan het toenemende gebruik van materialen en de groeiende afvalberg. Daarom investeren we in een sociaal rechtvaardige transformatie van de industrie en maken we van België een pionier in de circulaire economie.

Een economie die roofbouw pleegt op mens, natuur en aarde is niet houdbaar. Het is hoog tijd voor een economie die de grenzen van de planeet respecteert en zorgt voor een betere levenskwaliteit. Voor iedereen, wereldwijd en voor de volgende generaties.

De industrie is een belangrijke motor van onze economie en welvaart. Ze levert onmisbare materialen en producten. Industriële processen gaan nu echter gepaard met een grote uitstoot van broeikasgassen en milieu-impact. De meeste grondstoffen worden geïmporteerd, de ontginning ervan heeft vaak een negatieve impact op mens en omgeving. Het verlies aan biodiversiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontginning en verwerking van grondstoffen en voedsel. Cruciale grondstoffen worden schaarser en duurder, wat geopolitieke spanningen veroorzaakt.

Nú de juiste keuzes maken

We kiezen daarom voluit voor een duurzame en klimaatneutrale industrie. Nieuwe technologieën om productieprocessen klimaatneutraal te maken (zoals elektrificatie en groene waterstof) zijn daarbij belangrijk, maar niet voldoende. We moeten ook de vraag naar materialen sterk verminderen. Er zijn tal van goede praktijken om meer waarde te creëren met minder materialen. Maar met de huidige regelgeving zijn zulke businessmodellen niet concurrentieel.

De financiële middelen die naar de industrie vloeien moeten we doelgericht, transparant en rechtvaardig inzetten richting klimaatneutraliteit. Door nu de juiste keuzes te maken en de spelregels te veranderen, verankeren we circulaire en klimaatneutrale waardeketens. Zo creëren we tienduizenden duurzame jobs, een gezond milieu en een gezonde planeet.

Wegwerpplastics zijn verleden tijd

Wie een voorsprong heeft op het vlak van klimaatneutraliteit en circulariteit, en oplossingen biedt voor de grote vragen van onze tijd, zal mee de nieuwe industriële normen bepalen. We hebben er dus alle belang bij om voorop te lopen.

Daarom wil Groen van België een pionier in de circulaire economie maken. Wegwerpplastics zijn verleden tijd. Herstellen en hergebruiken worden de norm. Wie sociaal-ecologische keuzes maakt, wordt niet langer afgestraft maar beloond.

België barst van de straffe ideeën om de klimaatcrisis aan te pakken. Onze bedrijven hebben de nodige ervaring en de juiste mensen om ze uit te voeren. Waar wachten we op om dat uit te spelen?

Ons voorstel

 • Minder materialen, meer waarde

  De ontginning van grondstoffen en ons materiaalgebruik leggen een enorme druk op mens, milieu, klimaat en biodiversiteit. Het huidige model van een wegwerpeconomie is niet houdbaar. We maken een einde aan het toenemende gebruik van materialen en de groeiende afvalberg.

  We voeren Europese doelstellingen in rond de reductie van onze materialenvoetafdruk die we vertalen naar ambitieuze nationale doelstellingen, actieplannen en wetgeving.

  In het kader van de nieuwe Ecodesign Verordening maken we verder werk van strenge Europese en Belgische productnormen en duurzaamheidseisen zodat producten langer mee gaan, niet schadelijk zijn en gemakkelijker hersteld kunnen worden. Met bindende criteria voor groene overheidsopdrachten, zoals voorzien in de Verordening, stimuleren we duurzame producten. Onverkochte goederen vernietigen wordt verboden en wegwerpproducten moeten vervangen worden door herbruikbare alternatieven.

  We ontwikkelen sterke waardeketens rond hergebruik, herstel, remanufacturing, product-dienst-systemen en deeleconomie. Producenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun materiaalstromen. Ze staan niet alleen in voor de inzameling en recyclage van afvalstoffen uit hun producten, maar ook voor de financiering van hersteldiensten. Er komt een beter inzamelingsbeleid, zeker voor producten met schaarse grondstoffen.

  Wegwerpverpakkingen worden verder afgebouwd en er komt een terugnameplicht en statiegeld voor alle drankverpakkingen. Daarnaast streven we naar standaardisatie van herbruikbare verpakkingen.