Boswijzer: Schauvliege spuit mist over eigen knoeiwerk, bossen zijn slachtoffer

19 okt 2017

In 2013 beweerde Minister Joke Schauvliege op basis van de Boswijzer dat er op twee jaar tijd maar liefst 8.261 hectare bos was bijgekomen in Vlaanderen. Vandaag blijkt uit de Boswijzer 2.0 – een nieuwe, gecorrigeerde versie van de oude Boswijzer uit 2013 – dat de hoeveelheid bos in Vlaanderen systematisch werd overschat. En, erger nog: ook de Boswijzer 2.0 biedt geen sluitend antwoord op de vraag hoeveel bos er nu eigenlijk is in Vlaanderen. Net zoals bij de eerste versie van de Boswijzer, is ook nu de foutenmarge nog te groot en kan er dus onmogelijk uitgemaakt worden of er in Vlaanderen bos is bijgekomen dan wel verdwenen. Groen vraagt dat er dringend werk wordt gemaakt van een sluitende methode om de toestand van het bos in Vlaanderen in kaart te brengen. "Minister Schauvliege moet stoppen met zich te verschuilen achter een rookgordijn en dringend haar verantwoordelijkheid opnemen."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

IQ-test leerlingen: N-VA ontneemt kwetsbare kinderen kansen

13 okt 2017

Om de efficiëntie van het gelijke kansenonderwijs te onderzoeken stelt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniels voor om het IQ van leerlingen te meten. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert geschokt. "Dit is gewoon perfide. Eerst bespaart de N-VA op onderwijs, om vervolgens de meest kwetsbare kinderen te testen en te buizen. Daarbovenop krijgen ze dan nog het gevoel dat het hun eigen schuld is, dat zij de inspanningen van de leerkracht niet waard zijn. Dit is een verdoken manier om kwetsbare kinderen hun kansen te ontnemen. Dit staat haaks op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op àlle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt. Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten."

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Rusthuizen: nood aan wettelijke winst- en personeelsnormen

12 okt 2017

De Pano-reportage over de wantoestanden in commerciële rusthuizen toont aan dat de nood aan een doortastend beleid hoog is. Groen wil dat er een grondig debat komt over de commercialisering van de zorg, de personeelsnormen in alle rusthuizen en de rol van de zorginspectie. Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt: "Iedereen die de reportage ziet, zal terecht verontwaardigd zijn. Maar met verontwaardiging alleen komen we er niet. Het is tijd voor actie. Zorg draait om mensen, goede zorg is tijd geven. En daarvoor is er personeel tekort."

 

 

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Ecolo-Groen wil kamerbrede steun voor strijd tegen armoede

12 okt 2017

Afgelopen week is heel wat onduidelijkheid ontstaan over het engagement van de regering over het optrekken van de uitkeringen tot de armoedegrens. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) liet eerst de ambitie los. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

Effectentaks: regering moet huiswerk opnieuw maken

12 okt 2017

Uit een advies van de Raad van State blijkt dat de effectentaks zijn doel, de grote vermogens belasten, voorbijschiet.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Armoedebestrijding is nooit prioriteit geweest voor deze regering

08 okt 2017

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) kondigt in de Zevende Dag aan dat de regering haar belofte op vlak van armoedebestrijding breekt: de regering zal de Europese armoedegrens niet halen. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat de strijd tegen armoede de facto gestaakt wordt. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

BE.invest 2030: een ambitieus toekomstplan

06 okt 2017

“Kennedy wou ooit landen op de maan. Wat is onze droom, onze ambitie voor België?”. Die vraag beantwoorden Ecolo en Groen met BE.invest, een uitgebreid investeringsplan voor ons land tot 2030. 

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

"Strijd tegen armoede faalt: grote blaam voor regeringen"

22 sep 2017

Decenniumdoelen stelde vandaag haar 10e armoedebarometer voor. Uit de 10e armoedebaromerer blijkt dat het Decenniumdoel, de halvering van de armoede, niet wordt gehaald. Op 10 jaar tijd zijn er amper 30.000 armen minder, terwijl een halvering van de armoede ongeveer 350.000 armen had moeten betekenen. “Een echte schande voor een land zoals het onze. En een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering. Onze regeringen zijn niet in staat om hun eigen beloften na te komen. Bovendien is het des te pijnlijker omdat het net de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn die er vandaag het slachtoffer van worden,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout en Kamerlid Evita Willaert (Groen).

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Alternatief Turteltaks: "Nieuwe schuldenberg moet absoluut voorkomen worden"

22 sep 2017

Op dit moment zit de Vlaamse Regering rond de tafel om een akkoord te bereiken over een alternatief voor de Turteltaks. Een energieheffing is nodig om de schuldenberg uit het verleden weg te werken, wordt gezegd. Vlaams Parlementslid voor Groen Johan Danen ziet dat anders: "Met de Turteltaks hebben we al 80% van de schulden opgehoest. De regering rateert kansen om de energietransitie op een eerlijke manier te financieren èn om werk te maken van een broodnodige toekomstvisie. Op vlak van hernieuwbare energie dient er nog heel wat te gebeuren als we de energiedoelstellingen willen halen. En uiteraard komt daar ook een prijskaartje bij kijken: de regering moet snel duidelijkheid scheppen over hoe we de doelstellingen voor hernieuwbare energie gaan betalen."

Johan DanenVlaams parlementslid

Geestelijke gezondheidszorg moet politieke prioriteit worden

21 sep 2017

Een meisje van elf is deze week opgenomen een psychiatrische instelling voor volwassenen, wegens plaatsgebrek in de jeugdpsychiatrie. Groen neemt geen genoegen met de verklaring van bevoegd Minister De Block die beweert dat ze "alles doet om dit soort schrijnende situaties te vermijden." "Elk kind dat aangepaste zorg rateert, is er één te veel," zeggen federaal parlementslid voor Groen Anne Dedry en Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.

Elke Van den BrandtVlaams parlementslid

Pagina's

Abonneren op News