Op deze pagina vind je het antwoord op al jouw vragen over de verkiezingen van 2024.


Veelgestelde vragen over verkiezingen

Anderstalig? Kies hier je taal

Onze mensen

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?

Veelgestelde Vragen

Hier vind je het antwoord op al je vragen over de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober 2024.

Wij hopen op je steun, want jouw stem maakt het verschil. Enkel samen kunnen we extreemrechts stoppen!

Zondag 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 trekken we opnieuw naar de stembus. Die dag zijn er verschillende verkiezingen:

👉 Europese verkiezingen: we kiezen een nieuw Europees Parlement

👉 Federale verkiezingen: we kiezen een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers

👉 Regionale verkiezingen: afhankelijk van de regio waar je woont kan je ook je stem uitbrengen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement voor de Duitstalige Gemeenschap. Het Parlement voor de Franstalige Gemeenschap wordt samengesteld uit alle Waalse parlementsleden aangevuld met 19 Franstalige leden uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zondag 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag stemmen we ook voor de Provincieraad (niet in Brussel) en in Antwerpen ook voor de Districtsraad.

Op zondag 9 juni zijn er verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de federale Kamer, het Europees Parlement (en als je in Brussel woont ook het Brussels Parlement). Op zondag 13 oktober vinden de verkiezingen voor de gemeente-, provincie- en (in Antwerpen) districtsraad plaats.

Maar hoe doe je dat precies? Misschien ga je voor de eerste keer stemmen? Misschien weet je niet meer precies hoe dat zit? We zetten het hier nog eens graag op een rijtje. 

In België kan je op twee manieren stemmen:

Hoe er in jouw gemeente wordt gestemd, kan je hier ontdekken.

Stemmen met potlood en papier

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je brief staat.

👉 Na registratie krijg je drie stemformulieren: eentje voor het Europees Parlement, eentje voor de federale Kamer en eentje voor het Vlaams Parlement en/of het Brussels parlement.

👉 Je kan stemmen op één lijst of op meerdere kandidaten van dezelfde lijst.

👉 Als je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten dan stem je op de lijst door het bolletje bovenaan te kleuren. Als je graag bepaalde kandidaten een extra duwtje in de rug geeft, dan kan je ook het bolletje naast hun naam kleuren. Opgelet! Je stem wordt ongeldig als je op kandidaten van verschillende lijsten stemt.

👉 Elke partij heeft ook een lijst met opvolgers. Wanneer een verkozen parlementslid zijn of haar mandaat niet opneemt, of later afstaat, dan neemt een opvolger zijn of haar plaats in. Ook opvolgers kan je een duwtje in de rug geven met een voorkeurstem.

👉 Als je klaar bent, vouw je de stemformulieren op en stop je ze in de stembus.

Stemmen met een stemcomputer

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je brief staat.

👉 Na registratie krijg je een chipkaart. Daarna ga je het stemhokje in, waar je de chipkaart in de stemcomputer steekt.

👉 Je stemt eerst voor het Europees Parlement, dan voor de federale Kamer en tot slot voor het Vlaams Parlement. Woon je in Brussel, stem je voor het Brussels Parlement. Kies je voor de Nederlandse taalgroep, stem je vervolgens ook voor het Vlaams Parlement.

👉 Je kan stemmen op één lijst of op meerdere kandidaten van dezelfde lijst.

👉 Als je akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten dan stem je op de lijst door het bolletje bovenaan te kleuren. Als je graag bepaalde kandidaten een extra duwtje in de rug geeft, dan kan je ook het bolletje naast hun naam kleuren. Handig! Met een stemcomputer kan je niet ongeldig stemmen.

👉 Elke partij heeft ook een lijst met opvolgers (met uitzondering van het Brussels Parlement). Wanneer een verkozen parlementslid zijn of haar mandaat niet opneemt, of later afstaat, dan neemt een opvolger zijn of haar plaats in. Ook opvolgers kan je een duwtje in de rug geven met een voorkeurstem.

👉 Als je je stem bevestigd hebt, drukt de computer een stembiljet af. Dat vouw je op met de bedrukte kant naar binnen. Je chipkaart geef je aan de medewerkers van het stemlokaal en je stembiljet scan je in en stop je in de stembus.

Ten laatste twee weken voor de verkiezingen ontvang je op je domicilieadres je oproepingsbrief. Daarop staat in welk stemlokaal je moet gaan stemmen en hoe lang dat lokaal open is.

Je kan niet ergens anders of op een ander tijdstip gaan stemmen. Als je bijvoorbeeld studeert in een andere stad, zal je dus die dag naar je domiciliegemeente moeten gaan om je stem uit te brengen.

Als je in het buitenland bent, moet studeren of ziek bent, kan je wel iemand een volmacht geven.

Als Belg in het buitenland kan je op verschillende manieren stemmen. Meer info vind je hier.

Ben je 16 of 17 jaar? 

Ben je Belg en minstens 18 jaar?

 • Opkomstplicht voor de Europese, Federale en Regionale verkiezingen
 • Op de dag van de verkiezingen ga je naar het stembureau met je oproepingsbrief en identiteitskaart
 • Er is geen stemplicht, je kan ook blanco stemmen
 • In Vlaanderen is er stemrecht voor de lokale verkiezingen. Je bent dus niet langer verplicht om naar het stembureau te gaan voor de Gemeenteraads- en Provincieverkiezingen.

Ben je EU-burger en woon je België?

 • Je kan deelnemen aan de Europese verkiezingen. Nam je nog niet eerder deel aan de Europese verkiezingen? Registreer je dan ten laatste op 31 maart 2024 of vraag het formulier C/1 op in je gemeentehuis.
 • Je kan ook deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen (en in stad Antwerpen ook de districtsraadverkiezingen) op voorwaarde dat je ten laatste op 1 augustus 2024 in het bevolkingsregister van je gemeente bent ingeschreven.

Ben je geen EU-burger en woon je al minstens 5 jaar in België?

 • Je kan deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen (en in stad Antwerpen ook de districtsraadverkiezingen)
 • Registratie is vereist. Registreer je ten laatste op 31 juli, online of in je gemeentehuis.

Ben je Belg en woon je in het buitenland?

 • Je kan deelnemen aan de Europese en Federale verkiezingen.
 • Neem contact op met je consulaat om na te kijken of je ingeschreven bent als kiezer. Tot 29 februari 2024 kan je je registreren als kiezer.
 • Stemmen doe je persoonlijk of per volmacht in België op 9 juni of persoonlijk (of per volmacht) in je consulaat op 5 juni 2024. Je kan ook per brief stemmen.
 • Europees kan je op twee manieren deelnemen aan de Europese verkiezingen: ofwel stem je op een lijst van de EU-lidstaat waar je woont ofwel op een Belgische lijst.
 • Registratie is vereist