Veelgestelde Vragen

Zie je door het verkiezingsbos de bomen niet meer? Wij maken het graag gemakkelijker voor je.

Gaan stemmen is extra belangrijk dit jaar, want er staat veel op het spel: aan het einde van 2024 kan alles anders zijn. En één ding is heel duidelijk: enkel met Groen zal die verandering ook eerlijk zijn. Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, goede betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen: voor ons is dát de inzet van de volgende verkiezingen. En enkel met jouw stem maken we dat ook waar.

Anderstalig? Kies hier je taal

Ben je Belg en minstens 18 jaar?

 • In Vlaanderen is er stemrecht voor de lokale verkiezingen. Je bent dus niet langer verplicht om naar het stembureau te gaan voor de Gemeenteraads- en Provincieverkiezingen.

Ben je EU-burger en woon je België?

 • Je kan deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen (en in stad Antwerpen ook de districtsraadverkiezingen) op voorwaarde dat je ten laatste op 31 juli 2024 in het bevolkingsregister van je gemeente bent ingeschreven.
 • Je moet je vóór 1 augustus ook inschrijven op de kiezerslijst, online of in het gemeentehuis.

Ben je geen EU-burger en woon je al minstens 5 jaar in België?

 • Je kan deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen (en in stad Antwerpen ook de districtsraadverkiezingen) op voorwaarde dat je ten laatste op 31 juli 2024 in het bevolkingsregister van je gemeente bent ingeschreven.
 • Je moet je vóór 1 augustus ook inschrijven op de kiezerslijst, online of in het gemeentehuis.

Ben je Belg en woon je in het buitenland?

 • Je kan niet deelnemen aan de lokale verkiezingen van 13 oktober.

Als niet-Belgische inwoner kan je op 13 oktober stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, en in Antwerpen ook bij de districtraadsverkiezingen. Je mag niet stemmen voor provincieraadsverkiezingen of OCMW-raadsverkiezingen.

Belangrijk:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn om te mogen stemmen.
 • Je moet je ten laatste op 31 juli op de kiezerslijst van je gemeente.​​​ Dit doe je via het formulier C/1, dat je online kan indienen, of kan opvragen in je gemeentehuis. Je kan het ook adrukken en binnenbrengen in je gemeentehuis: formulier voor EU-burgers / formulier voor niet-EU-burgers.
 • Opgelet: ook als je je al registreerde voor de Europese verkiezingen in juni, moet je je om te mogen stemmen aanmelden voor de lokale verkiezingen: het zijn twee aparte registratieprocedures. Als niet-Belgen moet je je sowieso dus nog eens registeren, behalve als je dit al deed voor eerdere gemeenteraadsverkiezingen. 
 • Ben je geen EU-Burger? Dan mag je enkel stemmen als je minstens 5 jaar in België woont. Voor EU-burgers is dit niet nodig.

Op zondag 13 oktober vinden de verkiezingen voor de gemeente-, provincie- en (in Antwerpen) districtsraad plaats.

Maar hoe doe je dat precies? We zetten het hier nog eens graag op een rijtje. 

In België kan je op twee manieren stemmen:

Hoe er in jouw gemeente wordt gestemd, kan je hier ontdekken.

Stemmen met potlood en papier

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je brief staat.

👉 Na registratie krijg je twee stemformulieren: één voor de gemeente en (behalve in Brussel) één voor de provincie. In Antwerpen krijg je een derde formulier: voor de districtraadsverkiezingen. In de Vlaamse rand en Voeren stem je ook voor de OCMW-raad.

👉 Je kan stemmen op één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst. Opgelet! Je stem wordt ongeldig als je op kandidaten van verschillende lijsten stemt.

👉 Kleur niet buiten het bolletje en breng geen andere markeringen aan op het stembiljet, anders wordt je stem helaas ongeldig.

👉 Als je klaar bent, vouw je de stemformulieren op en stop je ze in de stembus.

Stemmen met een stemcomputer

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je brief staat.

👉 Na registratie krijg je een chipkaart. Daarna ga je het stemhokje in, waar je de chipkaart in de stemcomputer steekt.

👉 Je stemt voor de gemeente en (behalve in Brussel) voor de provincie. In Antwerpen stem je drie keer: ook voor de districtraadsverkiezingen. In de Vlaamse rand en Voeren stem je ook voor de OCMW-raad.

👉 Je kan stemmen op één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst.

👉 Handig: met een stemcomputer kan je niet ongeldig stemmen.

👉 Als je je stem bevestigd hebt, drukt de computer een stembiljet af. Dat vouw je op met de bedrukte kant naar binnen. Je chipkaart geef je aan de medewerkers van het stemlokaal en je stembiljet scan je in en stop je in de stembus.

 

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde (ouder dan 18 jaar) mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk.

Kan je dus niet stemmen, maar wil je wel volmacht geven aan iemand anders om in jouw plaats te gaan stemmen, kan dit in sommige gevallen. De meest voorkomende redenen zijn medische redenen, studies of een verblijf in het buitenland.

Zo geef je een volmacht
 1. Controleer of je een goede reden hebt om een volmacht te geven en bereid het attest voor. Doe dit op voorhand, want voor sommige attesten (bijvoorbeeld vakantie) moet je naar het gemeentehuis.

 2. Kies wie er in jouw plaats mag gaan stemmen. De volmachtkrijger moet zelf stemgerechtigd zijn, de Belgische nationaliteit hebben, in dezelfde gemeente (en in Antwerpen ook hetzelfde district) wonen en kan zelf maar een volmacht uitoefenen voor maximum één persoon.

 3. Vul het juiste volmachtformulier A95 in. U kan dit zelf afdrukken, of afhalen in het gemeentehuis.

 4. De volmachtkrijger gaat op zondag 13 oktober naar jouw stemlokaal en neemt onderstaande documenten mee. Als de volmachtkrijger niet in hetzelfde stemlokaal moet gaan stemmen als jij, moet die dus naar twee stemlokalen. Belangrijk: de persoon moet eerst zelf stemmen en kan pas daarna jouw stem uitbrengen.
  Wat brengt de volmachtkrijger mee:
  • Het getekende volmachtformulier
  • Het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan stemmen (ingevuld door werkgever, schooldirectie, arts ...)
  • De oproepingsbrief van de volmachtgever
  • De eigen oproepingsbrief
  • De eigen identiteitskaart
Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Ten laatste twee weken voor de verkiezingen ontvang je op je domicilieadres je oproepingsbrief. Daarop staat in welk stemlokaal je kan gaan stemmen en hoe lang dat lokaal open is.

Je kan niet ergens anders of op een ander tijdstip gaan stemmen. Als je bijvoorbeeld studeert in een andere stad, zal je dus die dag naar je domiciliegemeente moeten gaan om je stem uit te brengen. Weet je dat in bepaalde gevallen een verplaatsingsvergoeding kan krijgen. Meer info daarover vind je hier (juni) en hier (oktober).

Ben je onlangs verhuisd? Ontdek hier waar je dan kan stemmen.

Als je in het buitenland bent of ziek bent, kan je wel iemand een volmacht geven.

Als Belg in het buitenland kan je op verschillende manieren stemmen. Meer info vind je hier.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Zondag 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 trekken we opnieuw naar de stembus. Die dag zijn er verschillende verkiezingen:

👉 Europese verkiezingen: we kiezen een nieuw Europees Parlement

👉 Federale verkiezingen: we kiezen een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers

👉 Regionale verkiezingen: afhankelijk van de regio waar je woont kan je ook je stem uitbrengen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of het Parlement voor de Duitstalige Gemeenschap. Het Parlement voor de Franstalige Gemeenschap wordt samengesteld uit alle Waalse parlementsleden aangevuld met 19 Franstalige leden uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zondag 13 oktober 2024

Op 13 oktober 2024 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag stemmen we ook voor de Provincieraad (niet in Brussel) en in Antwerpen ook voor de Districtsraad. In de Vlaamse Rand en Voeren wordt er ook voor de OCMW-raad gestemd.

 

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Bij de lokale en provinciale verkiezingen kan je stemmen voor:

 • kandidaten uit jouw gemeente (voor de gemeenteraadsverkiezingen)
 • kandidaten uit jouw provincie (provincieraadsverkiezingen)
 • kandidaten uit jouw district (didstrictraadsverkiezingen)

> Zoek de kandiddaten uit jouw gemeente

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober voor gemeente-, provincie- en districtsraad. Wie stemrecht heeftmag dus gaan stemmen, maar moet niet.

In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht. Stemmen is er op zich niet verplicht, je kan ook een blanco stem uitbrengen.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Kan je dus niet gaan stemmen, bekijk dan zeker of je iemand volmacht kan geven.

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk.

Als je niet kan stemmen, kan in sommige gevallen iemand anders in jouw plaats gaan stemmen. Je geeft die persoon dan een volmacht.

In deze gevallen mag je een volmacht geven

👉 Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan. Je arts moet een medisch attest invullen. Opgelet: een dokter die zelf kandidaat is, mag dit niet doen.

👉 Je bent om beroepsredenen in het buitenland. Je werkgever geeft je hiervoor een attest. Ook je gezinsleden of partner die met jou in het buitenland verblijven, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.

👉 Je verblijft om privéredenen in het buitenland. Je moet dan naar het gemeentehuis om een attest van de burgemeester of zijn gevolmachtigde (formulier A96a). Voeg bij je aanvraag voor dit attest de nodige bewijsstukken toe, bijvoorbeeld reistickets, reservaties enz.

👉 Je moet werken op verkiezingsdag. Je werkgever bevestigt dit met een attest.

👉 Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger. Je moet dan naar het gemeentehuis voor een attest. Ook je gezinsleden die met je samenwonen, mogen dit attest gebruiken voor hun volmacht.

👉 Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan. De schooldirectie geeft je hiervoor een attest.

👉 Je kan niet naar het stembureau gaan omwille van je geloofsovertuiging. Je religieuze overheid geeft je hiervoor een attest.

👉 Je bent door een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. De directie van je instelling geeft je hiervoor een attest.

Behalve het attest moet je ook het volmachtformulier A95 invullen. Hier lees je alles over volmacht geven.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Kan je niet komen stemmen op zondag 9 juni of zondag 13 oktober?

Geen probleem, je stem hoeft niet verloren gaan. In sommige gevallen kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

 • De volmachtkrijger moet zelf stemgerechtigd zijn. De volmachtkrijger moet daarom ook de Belgische nationaliteit hebben, want enkel Belgen mogen stemmen voor de provincieraadsverkiezingen.
 • De persoon aan wie jij een volmacht geeft, mag enkel stemmen voor zichzelf en voor jou. Je mag dus geen volmacht krijgen van verschillende personen.
 • De volmachtkrijger moet in dezelfde gemeente als jij wonen. Woon je in Antwerpen, moet je volmacht geven aan iemand uit hetzelfde district.
 • Deze persoon moet naar jouw stembureau gaan om jouw stem uit te brengen.

> Hoe geef je een volmacht? >

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Dus als je op de dag van de verkiezingen moet studeren, kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te gaan stemmen.

Hoe doe ik dat?

Je bezorgt de persoon die je een volmacht wil geven:

 • een ingevuld volmachtformulier (dat kan je hier downloaden)
 • de directie van jouw hogeschool, universiteit of middelbare school geeft je een attest.

De persoon aan wie je volmacht geeft, neemt deze documenten mee naar jouw stemlokaal. Mogelijk is dat een ander stembureau dan dat van de persoon zelf. Lees hier alles nog eens na over volmacht geven.

Meer info over aan wie je volmacht kan geven, vind je hier.

Maak er tijdig werk van, zodat je in alle rust kan studeren

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken, ook al heb je op dit moment al genoeg aan je hoofd. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Dus ben je op reis op verkiezingsdag (of om andere privéredenen in het buitenland)? Dan kan je iemand anders in jouw plaats laten stemmen. Je kan met andere woorden iemand 'volmacht' geven.

Hoe ga je te werk?
 • Ga naar het gemeentehuis voor een attest (formulier A96a) van een tijdelijk verblijf in het buitenland.
 • Daar geef je de nodige bewijsstukken af, bijvoorbeeld reistickets, reservatiebewijzen enz.
 • Je vult er ook het volmachtformulier A95 in. Meer info hierover vind je hier.

Meer info over wie je volmacht kan geven, vind je hier.

Zal je in het buitenland zijn voor je werk? Ook dan kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Vraag daarvoor een attest van je werkgever als bewijs en voeg dit toe aan je volmachtformulier

Wat moet die persoon (de 'volmachtkrijger') meenemen naar het stembureau?

Om voor jou te kunnen stemmen, moet de volmachtkrijger op de dag van de verkiezingen in het bezit te zijn van:

 1. het door jou ingevulde volmachtformulier (zie 'hoe ga je te werk' bovenaan)
 2. jouw attest van tijdelijk verblijf in het buitenland (zie 'hoe ga je te werk' bovenaan)
 3. jouw oproepingsbrief
 4. hun eigen identiteitskaart
 5. hun eigen oproepingsbrief (met het bewijs dat die persoon al heeft gestemd in het eigen stembureau)
Opgelet: op vakantie in België?

Er zijn jammer genoeg geen wettelijke bepalingen om te stemmen bij volmacht wanneer je op vakantie bent binnen België.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel.

Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Dus als je op verkiezingsdag moet werken, kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. 

Je werkgever geeft je hievoor een attest, dat je toevoegt aan je volmachtformulier.

Meer info over hoe je volmacht kan geven vind je hier.

Lees hier meer over de voorwaarden om volmacht te kunnen geven en bekijk hier aan wie je volmacht kan geven.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen is er stemrecht, maar geen opkomstplicht voor de verkiezingen van 13 oktober: elke stemgerechtigde mag gaan stemmen, maar moet niet. In Brussel en Wallonië is er wel opkomstplicht.

Waar je ook woont: jouw stem is heel belangrijk. Dus als je om medische redenen niet naar het stembureau kan gaan, kan je iemand een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen.

Je moet bij je volmachtformulier een medisch attest toevoegen van een arts. (Opgelet: een dokter die opkomt voor de verkiezingen mag dit attest niet invullen).

Aan wie je een volmacht kan geven, lees je hier.

Om te kunnen stemmen bij volmacht moet de volmachtkrijger op de dag van de verkiezingen in het bezit zijn van:

 • het door beide personen ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • het door een arts ingevulde medisch attest
 • de eigen oproepingsbrief (met het bewijs dat je reeds hebt gestemd)
 • de oproepingsbrief van de zieke
Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken, ook al voel je je op dit moment niet goed. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Bij elke verkiezing doet de overheid beroep op gewone burgers om de stembureaus te bemannen. Voor de rol van bijzitter kan iedereen worden opgeroepen. Je kan dit niet weigeren. Als je niet komt opdagen, kan je een boete krijgen. Maar in alle eerlijkheid, het is wel best leuk om te doen hoor. Heel wat mensen geven zich zelfs spontaan op als bijzitter!

Maar wat als je je die dag niet kan vrijmaken als bijzitter?

Wanneer je echter een goede reden hebt, kan je vrijgesteld worden. Bijvoorbeeld omdat je moet werken of in het ziekenhuis ligt. Er is geen vastgelegde lijst van geldige redenen om te worden vrijgesteld van het bijzitterschap: de kantonvoorzitter beslist of jouw reden voldoende is. Wanneer je wordt opgeroepen als bijzitter en niet kan, moet je dat binnen de 48 uur laten weten aan de kantonvoorzitter. Wanneer je op de ochtend van de verkiezing ziek wakker wordt, moet je dit ook melden en een medisch attest voorzien. 

Word je opgeroepen als plaatsvervangend bijzitter? Ook dan moet je je 's ochtends aanmelden bij het stem- of telbureau. Als er niet genoeg bijzitters komen opdagen, kan jou gevraagd worden om te blijven. Mochten er dan nog steeds niet genoeg bijzitters zijn, kan men de eerste kiezers die komen opdagen vragen om te blijven en die rol op te nemen.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Je moet stemmen op de plaats waar je domicilie was op 1 augustus 2024. Je vindt het stemlokaal op je oproepingsbrief. Als je sinds april verhuisd bent, moet je nog in je vorige gemeente stemmen.


Goed om weten: je kan in een aantal gevallen wel een terugbetaling aanvragen voor de reiskosten tussen de twee gemeenten. Reis je met de trein, dan kan je op de dag van de verkiezingen een gratis biljet voor een rit in 2de klasse krijgen. De procedure voor de terugbetaling van reiskosten op verkiezingsdag vind je hier (voor juni) en hier (voor oktober).

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

In Vlaanderen fuseren op 1 januari 2025 maar liefst 28 gemeentes tot 13 nieuwe fusiegemeenten. De volledige lijst vind je hier.

Woon je in één van die gemeentes, dan stem je op 13 oktober voor de gemeenteraad van je nieuwe fusiegemeente.

Op zondag 13 oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot Vlaanderen is er die dag in Brussel wél opkomstplicht. Wie minstens 18 jaar is, moet dus gaan stemmen.

Stemmen is gelukkig niet moeilijk. Zo kan je helemaal focussen op de beslissing wie jou mag vertegenwoordigen.

Als je in het buitenland of bent, moet werken of studeren, kan je iemand een volmacht geven.

Zo stem je in Brussel

Opgelet: dit geldt voor het Brussels Gewest, waar er overal digitaal wordt gestemd. Woon je ergens anders? Klik dan door naar de overzichtspagina.

 • Ten laatste twee weken voor de verkiezingen ontvang je op je domicilieadres je oproepingsbrief. Daarop staat in welk stemlokaal je moet gaan stemmen en hoe lang dat lokaal open is.
 • In het kieslokaal zullen ze je registreren met je identiteitskaart en je oproepingsbrief. Vergeet die dus niet!
 • Na het registreren krijg je een chipkaart. Daarna ga je het beruchte stemhokje in, waar je de chipkaart in de stemcomputer steekt.
 • Eerst kies je je taal. Dit gaat puur over de begeleidende teksten op het scherm en is geen keuze voor de lijsten!
 • Je kan als je dat wil ook blanco stemmen. Let wel op: daarmee maak je de grotere partijen gewoon groter. Bekijk hier wat er gebeurt als je blanco stemt.

 • Als je je stem bevestigd hebt, drukt de computer een stembiljet af. Dat vouw je op met de bedrukte kant naar binnen. Je chipkaart geef je aan de medewerkers van het stemlokaal en je stembiljet scan je in en stop je in de stembus.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel.

Voor de lokale verkiezingen van zondag 13 oktober 2024 stemmen inwoners van de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem) en Voeren behalve voor de gemeenteraad ook voor de OCMW-raad, het vast bureau en de rechtstreekse verkiezing van schepenen.

Ja en nee. In Vlaanderen en Brussel stem je niet rechtstreeks voor een burgemeester of schepen. Je kiest de gemeenteraad, die op haar beurt een college van burgemeester en schepenen vormt.

Alle schepenen en de burgemeester moeten wél verkozen zijn. Dat is dus anders dan bij regeringen: die kunnen iemand tot minister benoemen die niet in het parlement zetelt.

Bij de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 zal in Vlaanderen de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wel automatisch burgemeester worden. Met een kleine nuance: In de laatste twee jaar van de legislatuur mag de burgemeester opgevolgd worden door om het even welke verkozene van de grootste fractie binnen de meerderheid.

Voor nieuwe fusiegemeenten is er ook nog een lichte afwijking. Daar blijft een gedeeld burgemeesterschap mogelijk.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Blanco stemmen betekent dat je ervoor kiest om geen enkele kandidaat of partij te steunen. Je laat het stemformulier dus leeg. Je laat als blanco stemmer de andere kiezers dus bepalen wie de verkiezingen wint.

In Vlaanderen kan je er op 13 oktober ook voor kiezen om niet te gaan stemmen. In Brussel en Wallonië is er die dag wel opkomstplicht.

Wil je liever zorgen voor echte verandering? Bekijk zeker eens waar Groen voor staat.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Hoe er in jouw gemeente wordt gestemd, kan je hier ontdekken.

Gevonden? Hier lees je hoe je geldig kan stemmen met potlood en papier of stemmen met stemcomputer.

Stemmen in Brussel verloopt ook ietsje anders, daarover lees je hier meer: Stemmen in het Brussels Gewest.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Een lijststem betekent dat je het bolletje bovenaan de lijst kleurt, maar geen specifieke kandidaten een voorkeurstem geeft.

Bij de verkiezingen van juni (Vlaanderen, Europa, Brussel, federaal) leverde de plaats op de lijst een voordeel op en werden de lijststemmen verdeeld over de hoogst geplaatste kandidaten.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 is dat wel nog het geval in Brussel en Wallonië, maar niet in Vlaanderen: de positie op de lijst levert daar geen voordeel op. De zetels in de gemeenteraad zullen dus naar de kandidaten met de meeste voorkeurstemmen (ook wel voorrangstemmen of naamstemmen genoemd) gaan, ongeacht hun plaats op de lijst. Dus wie op plaats 19 of 29 staat, heeft in principe evenveel kans om verkozen te geraken als de lijsttrekker op plaats 1.

Een lijststem blijft ook nu dus nog een volwaardige stem voor Groen. Waar verschillende partijen samen een kartel vormen, raden we je als Groen-stemmer aan om een voorkeurstem te geven aan de Groen-kandidaten in plaats van een lijststem.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. Wordt er in jouw gemeente gestemd met pen en papier of met een stemcomputer? Dat kan je hier ontdekken.

Maar hoe doe je dat juist, stemmen met potlood en papier?

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je oproepingsbrief staat.

👉 Na registratie krijg je twee stemformulieren: één voor de gemeente en (behalve in Brussel) één voor de provincie. In Antwerpen krijg je een derde formulier: voor de districtraadsverkiezingen. In de Vlaamse rand en Voeren stem je ook voor de OCMW-raad.

👉 Je kan stemmen op één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst. Opgelet! Je stem wordt ongeldig als je op kandidaten van verschillende lijsten stemt.

👉 Je kan als je dat wil ook blanco stemmen. Let wel op: daarmee maak je de grotere partijen gewoon groter. Bekijk hier wat er gebeurt als je blanco stemt.

👉 Kleur niet buiten het bolletje en breng geen andere markeringen aan op het stembiljet, anders wordt je stem helaas ongeldig.

👉 Als je klaar bent, vouw je de stemformulieren op en stop je ze in de stembus.

Op zondag 13 oktober vinden de lokale verkiezingen plaats. Wordt er in jouw gemeente gestemd met  pen en papier of met een stemcomputer? Dat kan je hier ontdekken.

Maar hoe doe je dat juist, stemmen met een stemcomputer?

👉 Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het stembureau dat op je brief staat.

👉 Na registratie krijg je een chipkaart. Daarna ga je het stemhokje in, waar je de chipkaart in de stemcomputer steekt.

👉 Je stemt voor de gemeente en (behalve in Brussel) voor de provincie. In Antwerpen stem je drie keer: ook voor de districtraadsverkiezingen. In de Vlaamse rand en Voeren stem je ook voor de OCMW-raad.

👉 Je kan stemmen op één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst.

👉 Je kan als je dat wil ook blanco stemmen. Lees hier wat er gebeurt als je blanco stemt.

👉 Handig: met een stemcomputer kan je niet ongeldig stemmen.

👉 Als je je stem bevestigd hebt, drukt de computer een stembiljet af. Dat vouw je op met de bedrukte kant naar binnen. Je chipkaart geef je aan de medewerkers van het stemlokaal en je stembiljet scan je in en stop je in de stembus.

Hoe er in jouw gemeente wordt gestemd, kan je hier ontdekken.

Gevonden? Hier lees je hoe je kan stemmen met potlood en papier of stemmen met stemcomputer.

Op zondag 13 oktober 2024 zijn er:

1. Gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen die bestaat uit 7 tot 55 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van een gemeente. Deze gemeenteraad stelt ook de schepenen aan, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen (het schepencollege) vormen. Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 gelden er enkele nieuwe regels in Vlaanderen: 

 • Er is niet langer stemplicht, dit werd vervangen door stemrecht. Iedereen kan dus zelf bepalen of hij of zij deelneemt aan de verkiezingen.
 • Er zal geen herverdeling meer zijn van de lijststemmen, wat er in principe op neerkomt dat het aantal voorkeurstemmen doorslaggevend is om een plekje in de gemeenteraad te veroveren.
 • De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen zal automatisch burgemeester worden. In de praktijk gebeurde dit nu ook al.
2. Provincieraadverkiezingen (in Vlaanderen en Wallonië)

De provincieraad is het bestuursorgaan van een provincie. Hij heeft een wetgevende en controlerende functie en het krijgt ook taken van de hogere overheden. De provincieraad stelt de deputatie samen, dit is de uitvoerende macht. Aan het hoofd van de provincie staat de provinciegouverneur.

3. Stadsdistrictraadverkiezingen (in Antwerpen) 

Meer informatie over kiesdistricten vind je hier.

4. Bijkomende verkiezingen in de Faciliteitengemeenten

In de 6 randgemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wemmel, Kraainem en Wezembeek-Oppem) en in de faciliteitengemeenten Komen-Waasten en Voeren kunnen inwoners ook stemmen voor de schepenen, de OCMW-raden en het vast bureau van die OCMW-raden.

Hoewel een zwangerschap natuurlijk geen ziekte is, kan je je arts wel om een medisch attest vragen als je iemand een volmacht wil geven. Je kan het op voorhand aanvragen en op verkiezingsdag zelf nog beslissen of je zelf kan gaan stemmen of niet. Behalve een doktersattest heb je ook een volmachtformulier nodig. Je kan het formulier hier downloaden.

Opgelet: een dokter die opkomt voor de verkiezingen mag dit attest niet uitreiken.

Aan wie je een volmacht kan geven, lees je hier.

Om te kunnen stemmen bij volmacht moet de volmachtkrijger op de dag van de verkiezingen in het bezit zijn van:

 • het door beide personen ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • het doktersattest
 • de identiteitskaart van de zwangere of pas bevallen persoon
 • de eigen oproepingsbrief (met het bewijs dat je reeds hebt gestemd)
 • de oproepingsbrief van de zwangere of pas bevallen persoon

Ja, toch wel. Je mag gerust je ochtendloopje doen in een T-shirt van je favoriete partij, maar in het stemlokaal is het verboden herkenningstekens van een partij te dragen.

Wie in de stad Antwerpen woont, stemt op 13 oktober niet twee, maar drie keer. Voor de provincie en voor de gemeenteraad, zoals de rest van Vlaanderen. Maar ook voor de districtsraad. Dat is typisch Antwerps.

Antwerpen heeft geen deelgemeenten, maar stadsdistricten. Die bestaan sinds 1983. Elk district heeft een eigen bestuur dat het beleid bepaalt voor een beperkt aantal bevoegdheden: sport, jeugd, cultuur, senioren en de inrichting van (een deel van de) straten. Districten staan dichter bij de inwoners dan de Stad Antwerpen. Groen zorgde bijvoorbeeld voor een burgerbegroting in het district Antwerpen-Stad.

De tien districten zijn:

Fun fact: als je in Antwerpen-Stad woont, stem je drie keer voor een bestuursniveau met dezelfde naam: de provincie, de gemeente en het district heten alle drie 'Antwerpen'. 😊

Ontdek hier het programma en de kandidaten uit jouw district >

De verkiezingen voor de provincieraad vallen samen met die voor de gemeenteraden, dit jaar op 13 oktober.

Tijdens de provincieraadsverkiezingen breng je een stem uit op een partij of één of meerdere kandidaten van dezelfde partij. Dat kan een andere partij zijn dan die waarvoor je kiest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kandidaten komen niet op in de hele provincie, maar enkel in hun eigen provinciedistrict.

Binnen de provincieraad vormen de verkozen politici van dezelfde partij samen een fractie. In alle provincies is meer dan één partij nodig om een meerderheid te vormen. De partijen van het provinciale bestuur bepalen welke raadsleden van hun fracties de echte bestuurders worden. Die bestuurders worden 'gedeputeerden' genoemd, het bestuur als geheel is de deputatie. Het hoofd van de deputatie is de provinciegouverneur. Dat is een ambtenaar, geen verkozen politicus: het is de Vlaamse Regering die de gouverneur aanduidt.

Wat doet de provincie?

De provincies hebben minder bevoegdheden dan de regeringen. Ze blijven wel belangrijk voor uiteenlopende thema's. Van de provinciale domeinen en musea, over het beheer van waterwegen en natuurgebieden, tot ruimtelijk beleid, economie en de coördinatie bij crisissen die meer dan één gemeente treffen.

Groen is voorstander va een afschaffing van de provincies als bestuursniveau. Maar zolang ze nog concrete bevoegdheden hebben, vinden we het belangrijk die zo goed en ecologisch mogelijk in te vullen.

En Brussel?

Vlaanderen telt vijf provincies, net als Wallonië. Brussel bevindt zich pal in het midden, maar is zelf geen provincie. De bovenlokale overheid heet daar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een eigen regering. Die verkiezingen vallen echter samen met de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen van 9 juni 2024, niet met de provinciale verkiezingen. Brusselaars verkiezen op 13 oktober dus enkel hun gemeenteraden.

Ga je op 9 juni of 13 oktober 2024 voor de eerste keer stemmen? Super!
Hier vind je alles wat je moet weten.

Waarom moet ik stemmen?
 • Met jouw stem bepaal je mee wie gaat regeren in ons land (of in Europa). Iets om over na te denken dus.
 • In België is er opkomstplicht. Op de dag van de verkiezingen word je dus verwacht in het kiesbureau. Een uitzondering hierop zijn de lokale verkiezingen van 13 oktober, waarvoor de opkomstplicht werd afgeschaft.
 • Er is geen stemplicht. Je kan ook blanco stemmen.
Waarvoor moet ik stemmen op 9 juni 2024?
 • Europese verkiezingen: we kiezen een nieuw Europees Parlement
 • Federale verkiezingen: we kiezen een nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Vlaamse verkiezingen: we kiezen een nieuw Vlaams Parlement
 • Als je in Brussel woont, stem je ook voor het Brussels Parlement
Waarvoor moet ik stemmen op 13 oktober 2024?
Waar moet ik stemmen?
 • Stemmen doe je in de gemeente waar je woont (waar je gedomicilieerd bent).
 • Twee weken voor de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief. Hierop staat het kiesbureau en stemlokaal waar je moet stemmen.
Hoe moet ik stemmen?
 • Op de dag van de verkiezingen ga je met je oproepingsbrief en identiteitskaart naar het kiesbureau.
 • Afhankelijk van waar je woont, stem je met potlood en papier of via een stemcomputer
Wat als ik niet kan gaan stemmen?
 • Je kan in sommige gevallen een volmacht geven aan iemand anders. Die persoon zal dan in jouw plaats naar het stembureau gaan.

 

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Stem Jong

Elke provincie wordt ingedeeld in kleinere kieskringen, provinciedistricten dus. Kandidaten voor de provincieraad staan niet in de hele provincie op de lijst. Ze komen elk op in hun eigen provinciedistrict. Per provinciedistrict wordt een vast aantal provincieraadsleden verkozen.

Waarom deze indeling? Wel, dit biedt de garantie dat provincieraadsleden uit alle hoeken van de provincie komen en bijvoorbeeld niet enkel uit de provinciehoofdstad. Het zorgt dus voor een betere spreiding.

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen op 9 juni stemmen voor:

 • de Federale verkiezingen
 • de Europese verkiezingen

Om deel te kunnen nemen aan de federale verkiezingen moet je:

 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat
 • geregistreerd zijn als kiezer

Om deel te nemen aan de Europese verkiezingen moet je enkel geregistreerd zijn als kiezer. Ofwel stem je op een lijst van de EU-lidstaat waar je woont ofwel op een Belgische lijst.

Neem contact op met je consulaat om na te kijken of je ingeschreven bent als kiezer. Tot 29 februari 2024 kan je je registreren als kiezer.

Stemmen doe je persoonlijk of per volmacht in België op 9 juni of persoonlijk (of per volmacht) in je consulaat op 5 juni 2024. Je kan ook per brief stemmen.

Woon je in het buitenland, mag je op 13 oktober NIET stemmen.

Merci!

Goed dat je de moeite neemt om dit uit te zoeken. Jouw stem is belangrijk en dit jaar staat er veel op het spel. Benieuwd naar onze standpunten?

> Ontdek ons verhaal