Justitie

Justitie

Jouw rechten zijn belangrijk. En je moet ze altijd kunnen afdwingen bij een onafhankelijke, toegankelijke en efficiënte rechterlijke macht. Basisrechten in de grondwet verankeren - zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, het recht op privacy en het discriminatieverbod - is nodig, maar daarmee is het werk niet af. De rechtsstaat versterken en beschermen tegen aanvallen in binnen- en buitenland is één van de grootste prioriteiten van de komende tijd.

Omgekeerd is de rechtsstaat er om onze rechten veilig te stellen, maar dat kan alleen als je je rechten kan afdwingen bij een rechter. Daarvoor is een rechterlijke macht nodig die toegankelijk, efficiënt en onafhankelijk is. Klassenjustitie en een ongelijke behandeling van burgers door rechters, politie en administraties zijn dus onaanvaardbaar.

Het sluitstuk van justitie is een gepaste uitspraak van de rechter. Vergelding is niet de enige doelstelling: de straf moet ook gericht zijn op herstel, begeleiding en waar nodig op bescherming van de maatschappij. En om van effectieve justitie te kunnen spreken, moet die uitspraak ook worden uitgevoerd.

In de afgelopen jaren zagen we politici onafhankelijke rechtspraak in vraag stellen, en rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen. Dat is zorgelijk. Groen zal de scheiding der machten te allen tijden beschermen.

Groen wil….

 • meer geld voor justitie, zodat er genoeg personeel en goede infrastructuur is om onze rechtsstaat goed te laten functioneren
 • meer mensen recht geven op gratis juridische bijstand
 • de afkoopwet afschaffen, die grote fraudeurs toelaat om hun proces af te kopen
 • de schuldenindustrie aan banden leggen. Mensen moeten hun schulden terugbetalen, maar de invordering ervan mag geen businessmodel worden 
 • redelijke en doeltreffende straffen, wat betekent dat er respect is voor de slachtoffers, en dat straffen ook gericht zijn op herstel en re-integratie in de samenleving
 • een ketenaanpak van drugscriminaliteit, met zowel aandacht voor preventie en zorg als voor repressie. We zorgen ook voor meer gespecialiseerde magistraten
 • meer kleinschalige detentiehuizen voor kortgestrafte veroordeelden. Die verkleinen de kans op terugval
 • een einde maken aan mensonterende situaties in verouderde en overbevolkte gevangenissen
 • betere omkadering en begeleiding van geïnterneerden, altijd buiten de gevangenis
 • gokverslaving echt aanpakken. We zorgen voor strikte regels voor gokbedrijven, een hervorming van de Kansspelcommissie en een strenge regulering van de Nationale Loterij
 • volwaardige milieurechtbanken oprichten, zodat milieudelicten steeds vervolgd worden
 • een moderne Grondwet die zaken als het verbod op foltering en het recht op abortus verankert
 • parlementaire hoorzittingen voor de benoeming van rechters in het Grondwettelijk Hof
 • het Grondwettelijk Hof de mogelijkheid geven uitspraken te doen over de gehele Grondwet 
 • ecocide bestraffen op niveau van de deelstaten
 • het Vlaams jeugddelinquentierecht bijsturen met voldoende aandacht voor preventie, welzijn en maatschappelijke kwetsbaarheid

 

> Download ons uitgebreid programma over justitie

Nieuws

Dieren in de Grondwet:
03 Mei 2024 dierenwelzijn justitie
Dieren in de Grondwet: "Historische overwinning voor dierenwelzijn"
Groen vraagt minister Van Tigchelt dringend te de-escaleren
03 April 2024 justitie
Groen vraagt minister Van Tigchelt dringend te de-escaleren
Ecocide in nieuw strafwetboek: ernstige misdrijven tegen natuur worden strafbaar
22 Februari 2024 natuur justitie internationale klimaatrechtvaardigheid
Ecocide in nieuw strafwetboek: ernstige misdrijven tegen natuur worden strafbaar