Democratie

Democratie

Groen wil onze democratie vernieuwen en versterken. Ze staat onder druk. Want onze politieke instellingen werken niet goed genoeg, wat leidt tot wantrouwen bij burgers. En er staan leiders en partijen op die de democratie en de rechtsstaat liever zouden afbreken dan verder opbouwen. Leiders als Orban in Hongarije ondermijnen de rechten van minderheden en de democratie zelf.

Tegelijk toont de democratie ook veerkracht. Vooral lokale besturen experimenteren volop met nieuwe vormen van burgerparticipatie. In een gezonde democratie krijgen alle burgers de kans mee te spreken, mee te beslissen en mee te bouwen aan onze samenleving. Dat zorgt voor beter beleid. We willen burgers daarom meer inspraak geven in besluitvorming.

De politiek moet ook de samenleving beter weerspiegelen: elke Vlaming, Brusselaar en Belg zou zich moeten kunnen herkennen in de politici die hen vertegenwoordigen. We willen de werking van onze politieke instellingen ook versterken en moderniseren. Parlementen moeten hun deuren en ramen opengooien voor burgers en het kloppend hart worden van onze democratie.

Groen wil….

  • burgers meer inspraak geven. We versterken bestaande democratische instellingen en installeren nieuwe vormen van democratie, zoals het petitierecht en gelote burgerpanels
  • dat burgerparticipatie alle mensen bereikt, ook zij die daar vandaag nog niet mee bezig zijn
  • ruimte geven aan zowel het klassieke middenveld als aan nieuwe en vaak lossere burgerinitiatieven
  • 16-jarigen stemrecht geven voor alle verkiezingen, zoals dat ook voor de Europese verkiezingen het geval is. Ook het stemrecht voor niet-Belgen die in België wonen en voor Belgen in het buitenland breiden we uit naar alle niveaus
  • de opkomstplicht behouden en die in Vlaanderen weer invoeren voor de lokale verkiezingen
  • parlementen en gemeenteraden versterken, zodat zij meer zijn dan een aanhangsel van regering en schepencollege
  • voltijdse parlementsleden en burgemeesters. We laten niet langer toe dat politici het mandaat van parlementslid en dat van burgemeester of schepen combineren
  • een grondige hervorming van de partijfinanciering. We zijn voor publieke financiering van partijen, maar verlagen het bedrag en hervormen het systeem zodat het eerlijker wordt. Zo krijgt politieke vernieuwing meer kans 
  • reclameuitgaven van politieke partijen begrenzen en het gebruik van sociale media beter reguleren
  • Regeringen die de rechtsstaat afbreken, zoals in Hongarije op dit moment, het stemrecht in de Europese Unie ontnemen


> Download ons uitgebreid programma over democratie

Nieuws

Kristof Calvo duwt Kamerlijst Ecolo in Henegouwen
22 Januari 2024 democratie
Kristof Calvo duwt Kamerlijst Ecolo in Henegouwen
Groen licht voor burgerberaden in de Kamer
10 Januari 2024 democratie
Groen licht voor burgerberaden in de Kamer
Chinagate: Ecolo-Groen roept op tot stap opzij van Creyelman en hoorzitting met inlichtingendiensten in parlement
21 December 2023 internationaal justitie democratie
Chinagate: Ecolo-Groen roept op tot stap opzij van Creyelman en hoorzitting met inlichtingendiensten in parlement