Groen licht voor burgerberaden in de Kamer

10 Januari 2024

Groen licht voor burgerberaden in de Kamer

"De Kamer van Volksvertegenwoordigers is niet alleen van de 150 Kamerleden, België maken we samen." - Kristof Calvo

In de toekomst zullen burgers ook in de Kamer deel kunnen uitmaken van een commissie. De Kamercommissie Reglement gaf vandaag groen licht voor een Vivaldi-voorstel om burgerpanels of gemengde commissies met ook Kamerleden mogelijk te maken. “Een nationaal parlement dat zo zijn deuren open zet voor burgers is echt uniek. Het is een belangrijke stap inzake democratische vernieuwing”, aldus Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Ecolo-Groen ijvert al langer voor de organisatie van gemengde commissies met burgers en parlementsleden en burgerpanels in de schoot van de Kamer. Het eerste groene voorstel dateert al van de vorige legislatuur. Calvo, één van de drijvende krachten achter de reglementswijziging, legt uit waarom het zo belangrijk is: “De Kamer is niet alleen van de 150 Kamerleden, België maken we samen.

Meerstemmigheid is belangrijk om wijze besluiten te nemen. Ons parlement telt bijvoorbeeld weinig kortgeschoolden of mensen uit praktische beroepen. Zulke ervaringen moeten meer een stem krijgen. Burgerpanels en gemengde commissies kunnen daartoe bijdragen."

Voor de verkiezingen van juni 2024 zal er geen gemengde commissie meer kunnen plaatsvinden. “Ergens is dat wel jammer, maar ik onthoud vooral het goede nieuws. En dat is: gemengde commissies en burgerpanels worden mogelijk in de toekomst. Loting is niet om verkozen volksvertegenwoordigers te vervangen, maar juist om het parlement net te verrijken en meer momenten van dialoog tussen verkiezingen mogelijk te maken”, benadrukt Calvo.

Ontdek ons standpunt over democratie