Plan tegen kinderarmoede

08 Januari 2021

Plan tegen kinderarmoede

"Het Huis van het Kind wordt versterkt, met een focus op kansarme gezinnen, met een warm onthaal en correcte, toegankelijke, eenduidige informatie. Daarnaast zetten we in op de toegankelijkheid van de kinderopvang en het versterken van onze kennis over kinderarmoede en het bestrijden ervan in de grootstedelijke Brusselse context.”

Het VGC-College presenteert vandaag het Kinderarmoedebestrijdingsplan voor de periode 2021-2025. Met dit plan toont het VGC-college de ambitie om de hefbomen die er zijn in de VGC-bevoegdheden aan te wenden in de strijd tegen kinderarmoede. In totaal investeert de VGC 1,1 miljoen euro over een periode van 5 jaar, bovenop de bestaande algemene initiatieven in de strijd tegen armoede.   

Tot op vandaag raakt armoede veel Brusselse gezinnen in hun dagelijkse leven. Het voorbije jaar heeft de corona-crisis de ongelijkheden in onze samenleving en de kwetsbaarheid van die vele gezinnen, nog extra naar boven gebracht.

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: "Alle Brusselaars hebben recht op aangepaste ondersteuning. We willen die ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat de steun ook terechtkomt bij wie ze nodig heeft. Dat doen we door een betere integratie en coördinatie van de bestaande initiatieven en organisaties."

Collegelid Sven Gatz: “Uit studies blijkt dat hoe sneller kinderen naar de kleuterschool gaan, hoe beter hun onderwijskansen zijn in het leerplichtonderwijs. Daarom promoten we kleuterparticipatie: het verkleint de kansen op later zittenblijven of schooluitval en het vergroot de kansen om de schoolloopbaan af te ronden en het hoger onderwijs te beginnen. Dat laatste is voor wie in kansarme gezinnen wordt geboren de beste weg omhoog op de sociale ladder. Verder zetten we ook in op extra financiële steun voor ouders en scholen in het kader van de schoolkosten.”

Vier doelstellingen staan centraal in dit plan:


Doelstelling 1: Uitbouw van het Huis van het Kind Brussel

Bovenop het basisaanbod van het Huis van het Kind zetten we in buurten met meer armoede, in op een aanvullend en laagdrempelig aanbod voor gezinnen in kwetsbare situaties.

Doelstelling 2: Verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang van baby’s en peuters 

Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel zet extra in op de toeleiding van gezinnen in kwetsbare situaties naar de kinderopvang. We versterken de sociale functie van de kinderopvang.

Doelstelling 3: Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

Kleuterparticipatie is van enorme waarde voor de ontwikkelingskansen van kinderen. We verbeteren de communicatie over Onderwijs in Brussel naar ouders, met de bedoeling om zoveel mogelijk kleuters zo snel mogelijk naar school te kunnen laten gaan. We zetten erop in dat ingeschreven kinderen ook effectief zo veel mogelijk naar school gaan.

Doelstelling 4: Versterken van de kennis en dynamieken rond kinderarmoede en de bestrijding ervan in Brussel 

Expertise delen in de netwerken, inzetten op participatie, ons laten begeleiden door ervaringsdeskundigen en het blijven monitoren en verzamelen van gegevens is nodig om kinderarmoede efficiënt aan te pakken.

Vanuit de Vlaamse overheid wordt jaarlijks een subsidie van 220.500 euro toegekend voor het ontwikkelen en implementeren van een kinderarmoedebestrijdingsbeleid. Dit plan, gebaseerd op die jaarlijkse subsidie vanuit Vlaanderen, is afgebakend en specifiek gefocust op kinderarmoede. Dat komt bovenop het armoedebestrijdingsbeleid dat de VGC voert.