Tegen menstruatiearmoede

27 Maart 2024

Tegen menstruatiearmoede

"Ik ben ervan overtuigd dat we met ‘Regels van 3’ een belangrijke stap zetten om die taboes te doorbreken.”

Menstruatiearmoede bij tieners is een onderschat probleem. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de strijd ten menstruatiearmoede en het taboe errond opvoeren. Daarom kent de VGC een subsidie toe aan vzw Bruzelle voor het project ‘Regels van 3’: een initiatief waarmee de VZW informatie- en sensibiliseringssessies zal organiseren in Nederlandstalige scholen, sportclubs en jeugdhuizen in Brussel.

“Menstruatiearmoede is een onderbelichte problematiek die in het bijzonder jongeren in kansarmoede treft. De VGC maakt er een prioriteit van om de strijd tegen menstruatiearmoede op te voeren”, stelt VGC-collegevoorzitter Elke Van den Brandt. De VGC trekt 20.000 euro uit voor dit project. 

Volgens cijfers van Ivox en Always heeft 1 Belg op 15 niet elke maand de middelen om menstruatieproducten te kopen. De mentale impact van die menstruatiearmoede is vanzelfsprekend groot: het zorgt voor stress en angst bij die meisjes en jonge vrouwen, in hun sowieso al woelige tienerjaren. Menstruatiearmoede zorgt ook voor schooluitval: zo missen 10% van de Belgische jongeren wel eens school omdat ze geen menstruatieproducten hebben. Eén vijfde van de jongeren past vrijetijdsplannen aan tijdens de regels. 

De organisatie BruZelle zal gedurende 1 jaar met jongeren vanaf 10 jaar aan de slag gaan, voornamelijk op school maar ook in sportclubs en jeugdhuizen. Hun interactieve sensibiliserings- en informatiesessies bestaan uit een combinatie van educatieve, situationele, ludieke en creatieve modules. Ze maken tijdens de sessies jongeren ook vertrouwd met duurzame menstruatieproducten zoals menstruatiecups of wasbaar maandverband: producten die ze vaak nog niet kennen, maar een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd tegen menstruatiearmoede. 

"Het is belangrijk om met de jongeren het gesprek over de menstruatie aan te gaan, dit doorbreekt het menstruatietaboe én draagt bij aan de menstruele gezondheid en het menstruatiewelzijn van de Brusselse jeugd." (Hannah Geeraerts, medewerker BruZelle vzw)

Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, geeft aan dat menstruatieproducten voor leerlingen sinds 2022 gratis zijn: “Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen hun leerlingen gratis menstruatieproducten aanbieden, dankzij het VGC-subsidiekader voor een financiële tussenkomst in de schoolkosten. Het eerste jaar maakten 31 basis- en secundaire scholen gebruik van het aanbod van gratis menstruatieproducten, dit schooljaar geven 64 scholen aan dit te zullen doen.”

Het initiatief van BruZelle sluit hier mooi bij aan: zo ondersteunt de VGC zowel de scholen als de jongeren, en op een financiële én sensibiliserende manier.

VGC-Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Naast het aanbieden van gratis menstruatieproducten, moeten we ook heel laagdrempelig jongeren informeren en sensibiliseren. En dat is precies wat Bruzelle met dit initiatief verwezenlijkt. Om menstruatiearmoede aan te pakken, is het ook belangrijk menstruatie uit de taboesfeer te halen. Al te vaak wordt menstruatie als negatief en onrein gezien."

Maak menstruatieproducten gratis. Teken onze petitie.