Europese natuur verliest van agro-industrie

24 April 2024

Europese natuur verliest van agro-industrie

"Deze stemming verzwakt of schrapt de bescherming van het milieu en klimaat ernstig. De boeren kunnen zich niet meer bewapenen tegen de klimaatverandering en bouwen hun afhankelijkheid van dure pesticiden, kunstmest en duur veevoer niet langer af. Dat is een ramp voor de opbrengsten van onze boeren, voor het milieu en voor onze gezondheid."

Vandaag stemde het Europees parlement over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Milieuvoorwaarden om subsidies te ontvangen werden verzwakt en er bleek geen meerderheid voor een eerlijker landbouwbeleid. Jaarlijks krijgen boeren in Europa tientallen miljarden aan subsidies. Om die te ontvangen moeten ze voldoen aan zogenaamde ‘goede landbouw- en milieuvoorwaarden’. Denk hierbij aan het tegengaan van erosie, gewassen roteren en ruimte voor heggen in het landschap. Deze voorwaarden worden nu geschrapt.

Volgens Europarlementslid Sara Matthieu bedreigen conservatieven hiermee het voortbestaan van kleine boeren en onze voedselzekerheid: "Deze stemming verzwakt of schrapt de bescherming van het milieu en klimaat ernstig. De boeren kunnen zich niet meer bewapenen tegen de klimaatverandering en bouwen hun afhankelijkheid van dure pesticiden, kunstmest en duur veevoer niet langer af. Dat is een ramp voor de opbrengsten van onze boeren, voor het milieu en voor onze gezondheid."

Volgens Matthieu blijft het voorstel dat vandaag is goedgekeurd de grote spelers en industrieën in de sector bevoordelen: " De progressieve groepen hadden verschillende voorstellen ingediend om het landbouwbeleid eerlijker te maken. Nog altijd stroomt 80% van de subsidies naar 20% van de grootste boeren, daar had nu een maximum aan kunnen worden gesteld. Laat je geen blaasjes wijsmaken, de winnaar vandaag is de Boerenbond die volop lobbyt voor de agro-industrie. Er worden géén maatregelen voorgesteld om het inkomen van kleine boeren te verbeteren, enkel om de gigantische winsten van de industrie te verzekeren. De Commissie biedt geen oplossingen voor oneerlijke handelspraktijken, de boeren krijgen geen betere onderhandelingspositie om hun prijzen te verhogen en de oneerlijke verdeling van Europese subsidies wordt niet aangepakt. De agro-industrie blijft enorme winsten maken ten koste van boeren, consumenten en het milieu."

Het vervolg

Nu het parlement het voorstel van de Commissie heeft overgenomen is de stemming door de EU-landen een formaliteit. De landbouwministers spraken eerder al informeel steun uit voor het voorstel.