Privacybeleid

Groen hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Groen doet én niet doet.

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. Groen is volledig in regel met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (GDPR).

Welke persoonsgegevens?

We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt door deze in te vullen op groen.be, zoals je naam, je e-mailadres en je adres. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor campagnedoeleinden.

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via groen.be.

Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met Groen hebt via sociale netwerken.

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van Groen en worden nooit doorgegeven aan derden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je doorgeeft. Groen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

Wat doet Groen niet?

Groen verbindt er zich toe om geen commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten.

Groen bewaart geen gegevens van personen onder de 13 jaar.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

E-mailvoorkeuren

We sturen je enkel e-mailupdates als je daarvoor expliciet toestemming geeft via onze formulieren. 

Je e-mailvoorkeuren kan je zelf beheren met de link die je onderaan elke e-mail vindt.

Recht op toegang en verwijdering

Volgens de voornoemde wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of per e-mail privacy@groen.be.

NationBuilder

Groen maakt gebruik van het platform NationBuilder voor de organisatie van haar databank en website. Je kan meer lezen over dit bedrijf via NationBuilder.com.

Cookies

Ter uitvoering van de website maakt Groen gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Groen naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Groen teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Groen zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Google Analytics

Groen verzamelt automatisch gegenereerde, geanonimiseerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van groen.be met het platform Google Analytics, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Groen kan je terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

 

 

Laatste update: 27 februari 2019

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente