Meer dan 230 lokale groepen werken vanuit meerderheid en oppositie aan leefbare steden en gemeenten. De stem van Groen klinkt steeds luider, met een burgemeester en meer dan honderd schepenen op kop. Wil je samen met buurtbewoners werken aan een menselijkere, eerlijkere en gezondere stad of gemeente? Dan zijn de lokale groepen de ideale uitvalsbasis.

› Kies je provincie ‹

Limburg

Johan Danen

Vlaams parlementslid

Johan wil tegen 2024 een trein van Hasselt naar Pelt en fietssnelwegen van noord tot zuid en van oost tot west. Limburg kan volgens hem een voorbeeldregio worden die energie- en klimaattechnologie verkoopt aan de rest van de wereld. Meer groen en water vormen de beste bescherming tegen overstromingen en geven de biodiversiteit een boost.

'Limburg heeft alles in huis om een groene koploper te worden'

Johan is een geboren en getogen Bilzenaar. Voor hij de politiek in rolde, was hij docent en werkte hij in de sociale economie. Die sociale reflex is nog volop aanwezig.

Sinds 2014 zetelt hij in het Vlaams Parlement.

Vlaams-Brabant

An Moerenhout

Vlaams parlementslid

In het Vlaams Parlement geeft An Moerenhout sinds 2014 een stem aan mensen die al jaren op zoek zijn naar een betaalbare woning en intussen moeten ploeteren om de rekeningen te betalen. Ze zet zich in voor kinderen in armoede, want niemand verdient het om met een lege brooddoos naar school te gaan. Ze komt op voor wie geen job of woning vindt omwille van zijn geslacht, leeftijd, afkomst of geaardheid.

'We staan het sterkst als we zorg dragen voor elkaar. Ik kies voor zo'n sterke samenleving'

An is afkomstig uit Kapelle-op-den-Bos en heeft altijd garant gestaan voor een frisse blik. Als medewerker diversiteit van de KU Leuven en leerkracht Nederlands aan anderstaligen in Leuven en Diest bouwde ze een stevige expertise op over diversiteit. Ze is actief bij verschillende organisaties zoals 11.11.11 en ze helpt met het Sankarproject kinderen studeren in Nepal. Voorheen werkte ze als woordvoerster in het Vlaams Parlement.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Arnaud Verstraete

Brussels parlementslid

Arnaud woont in Schaarbeek met zijn vrouw en twee kinderen. Na vier jaar aan de slag te zijn in Ontwikkelingssamenwerking bij de federale overheid en een vorming in Public Management stapte hij over naar de Vlaamse overheid, waar hij twee jaar als beleidsmedewerker mobiliteit werkte. In 2009 werd hij adviseur op het kabinet van Bruno De Lille, staatssecretaris voor Groen in Brussel.

'Brussel bulkt van de kansen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die kan grijpen en z'n dromen kan waarmaken'

Sinds 2014 zetelt hij in het Brussels Parlement. Met moedige beslissingen met een sociaal hart wil hij van Brussel een internationale kampioen maken. Een stad die klaar is voor de klimaatuitdagingen, met een innovatieve economie, en waar mensen voor elkaar zorgen. Een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden.

Elke Van den Brandt

Brussels parlementslid

Als Antwerpenaar week Elke Van Den Brandt op 18-jarige leeftijd uit naar Brussel. Ze was al tijdens haar studententijd aan de VUB actief bij Agalev, de voorloper van Groen. Elke was een tijdlang ondervoorzitter van Groen. Van 2009 tot 2014 zetelde ze in het Brussels Parlement en van 2014 tot 2019 was ze Vlaams Parlementslid. In 2019 werd ze opnieuw verkozen tot Brussels Parlementslid.

'Brusselaars snakken naar gezonde lucht en veilige straten. Naar een stad die armoede écht aanpakt. Waar ruimte is om te spelen, waar je kan kiezen voor tweetalig onderwijs, waar gelijke kansen vanzelfsprekend zijn'

Als sociaal bewogen politica vecht Elke al jaren voor een beter Brussel, een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden. Ze heeft de voorbije jaren in het parlement onder meer een lans gebroken voor meer scholen en crèches, een welzijnsbeleid op maat van alle Brusselaars en kwaliteitsvolle jobs voor jonge werkzoekenden.

Antwerpen

Imade Annouri

Vlaams parlementslid

Imade heeft de afgelopen vier jaar aan de KU Leuven gewerkt als adviseur instroom allochtone studenten, zetelt voor Groen in de Antwerpse districtsraad en zit in het bestuur van Jong Groen Nationaal. Imade Annouri staat garant voor meer jong geweld in de Wetstraat; genoeg grijs, meer groen. Hij liet zich tijdens de campagne onder meer opmerken als fervent tegenstander van een uitbreiding van de GAS-wet en ijvert vol energie voor een overkapping van de Antwerpse Ring. De broodnodige onderwijshervorming en aanpak van jeugdwerkloosheid zijn voor hem naast al wat te maken heeft met een nieuwe verbindende identiteit in Vlaanderen de belangrijkste thema’s.

Kristof Calvo

Federaal parlementslid

Kristof kwam in 2010 als jongste parlementslid ooit de Kamer binnen. Meteen zorgde hij voor een frisse wind en in geen tijd werkte hij zich volgens Vlaamse media op tot oppositieleider. Kristof zet onvermurwbaar zijn schouders onder een rechtvaardigere samenleving waar iedereen de kans krijgt om aan een betere toekomst te werken.

'De tijd van de achterkamerpolitiek is voorbij. Ik wil met alle Belgen werken aan een menselijker, eerlijker en gezonder land'

Kristof is fractieleider van Ecolo-Groen in de Kamer. Hij hamert op een goede samenwerking over de partijgrenzen heen: met ondernemers, middenveld en burgers met vernieuwende ideeën. Vriend en vijand roemen hem voor zijn lef en de ijzersterke dossiers waarmee hij de regering het vuur aan de schenen legt. Begroting, economie, fiscaliteit en energie zijn zijn stokpaardjes. Hij zetelt ook in de Mechelse gemeenteraad en zorgt er als voorzitter van mmMechelen Feest voor dat de stad regelmatig uit zijn dak kan gaan.

Kristof heeft Catalaanse roots en heet voluit Kristof Calvo y Castañer. Als kind speelde Kristof voetbal, maar zelfs toen al lonkte de politiek. Hij schreef brieven met vragen naar allerlei politici en toen Mieke Vogels hem een partijprogramma van Agalev terugzond, was zijn keuze snel gemaakt. Voor Kristof Kamerlid werd, was hij nationaal jongerenvoorzitter. Ook nu nog blijft hij zich inzetten om jongeren zo veel mogelijk te betrekken bij politiek. Politiek voor en door alle burgers vormt dan ook de rode draad doorheen zijn leven én zijn eerste boek 'F*ck de zijlijn'.

 

Wijkbudgetten in Edegem: een motor voor het buurtgevoel

Oost-Vlaanderen

Björn Rzoska

Vlaams parlementslid

Wanneer Björn Rzoska zich ergens in vastbijt, lost hij niet snel. Hij is een volbloed democraat, die altijd voluit gaat als oppositieleider in het Vlaams Parlement. Met een stevige portie vernuft en dossierkennis toont hij elke dag dat het anders kan. Onvermoeibaar zoekt Björn bondgenoten om te bouwen aan een eerlijkere samenleving.

'Als ik zie hoe de Vlaamse Regering de mensen in de kou laat staan, word ik opstandig. Het kan anders, dus werk ik volop aan een sterker, menselijker Vlaanderen.'

Björn is fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement. Hij was ook enkele jaren ondervoorzitter van de partij. Björn heeft een hekel aan manke begrotingen en overheidsgeld dat in de verkeerde zakken verdwijnt. Voor gekke financiële constructies of een teveel aan mandaten is hij onverbiddelijk. Björn vuurt ook het debat over mobiliteit en veilige wegen aan. Zijn liefde voor de fiets kan hij daarbij niet verbergen.

Björn is bezeten van geschiedenis en heeft een zwak voor theater en wielrennen. Hij verdeelt zijn tijd tussen Brussel en thuisstad Lokeren, waar hij al meer dan 10 jaar de oppositie leidt. Toch is Rzoska geen typisch Lokerse naam. Zijn grootouders kwamen uit Polen. Als je zijn achternaam juist wil uitspreken, zeg je 'zjoska'.

 

Elisabeth Meuleman

Vlaams Parlementslid

Mensen in Vlaanderen en over de wereld verschijnen niet met dezelfde kansen aan de startlijn. Strijden voor gelijkheid is voor Elisabeth de belangrijkste drijfveer om aan politiek te doen. Ze zet haar schouders onder kwaliteitsvol onderwijs en wil dat elke Vlaming groen en bos in de buurt heeft.

'Groen in je buurt maakt echt gelukkig. Iedereen heeft recht op een gezonde omgeving'

In 2006 werd Elisabeth gemeenteraadslid in Oudenaarde en in 2009 veroverde ze met 16.000 voorkeurstemmen een zitje in het Vlaams Parlement. In 2014 werd ze deelstaatsenator in de stevig hervormde Senaat.

Elisabeth studeerde filosofie en vergelijkende literatuurwetenschappen in het Verenigd Koninkrijk. Daarna bleef ze even plakken in het Verenigd Koninkrijk: ze werkte mee aan een onderzoeksproject aan de Universiteit van Oxford. Toen ze terugkeerde naar België, ging ze aan de slag bij de British Council in Brussel. Elisabeth woont in Oudenaarde en heeft drie kinderen: Samuel, Emile en Zoé.

Evita Willaert

Federaal parlementslid

Van in de Gentse OCMW-raad tot in het federaal parlement strijdt Evita Willaert tegen de kloof tussen arm en rijk, zodat niemand uit de boot valt. Ze werkte enkele jaren als lerares en ondervond zo zelf het belang van gelijke kansen.

'Een op vijf kinderen groeit vandaag op in armoede. Er is geen énkel geldig excuus om hier niets aan te doen'

De verkiezingen van 2014 brachten haar in de Kamer. Als federaal volksvertegenwoordiger bijt ze zich vast in werkbaar werk, loopbanen, armoedebestrijding en gelijke kansen. Daarnaast zetelt Evita sinds 2011 in de OCMW-raad van Gent. Ze verhoogde mee de steun die Gent zelf bovenop het leefloon geeft, tot op een menswaardiger niveau. Van 2012 tot 2014 was Evita fractieleider en ondervoorzitter van de OCMW-raad.

Evita is mama van Guust. Ze hoopt dat hij en miljoenen andere kinderen kunnen opgroeien in een wereld waar discriminatie verleden tijd is en armoede écht wordt aangepakt.

Petra De Sutter

Senator

Petra zet zich vol overgave in voor een Europa waar mensen voor elkaar zorgen, de sterkeren voor de zwakkeren. Die solidariteit vertaalt zich volgens haar in een sterke sociale zekerheid en zorg voor mens en milieu. Petra staat erom bekend geen enkel moeilijk vraagstuk uit de weg te gaan. Ze denkt graag na over ethische dillema's, mensenrechten en seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes.

'Het is gemakkelijk om aan de kant te staan roepen dat alles de verkeerde richting uitgaat en dat de politici er niets van bakken. Het is veel consequenter om zelf de handschoen op te rapen en de dingen te proberen beïnvloeden'

Petra is gevierd fertiliteitsexperte en bijt zich voor onze partij vol passie vast in onder andere mensenrechten, migratie en bio-ethiek. Ze vertolkt onze stem in de Senaat en in de Raad van Europa. Ze wordt vaak beschouwd als het boegbeeld voor transgenders.

In haar vrije tijd speelt Petra cello en luistert ze naar klassieke muziek. Ze houdt enorm van dieren en boeken lezen. Sinds ze politica is, schreef ze ook twee boeken. Samen met Elke Lahousse pende ze haar levensverhaal neer in [Over]leven en met Eline Delrue bundelde ze verhalen en ethische vraagstukken voor de toekomst in 'De Maakbare Baby'.

Stefaan Van Hecke

Federaal parlementslid

Stefaan is onze sterkhouder in verschillende commissies. Hij was ondervoorzitter van de commissies die de terreurmaatregelen onder de loep namen en het parlementair onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem voerden. De Standaard riep Stefaan in 2010 uit tot één van de beste Kamerleden, met een score van acht op tien.

'Veiligheid is niet rechts of links, het is een fundamenteel recht en absolute overheidstaak'

Stefaan stond bovendien mee aan de wieg van de bijzondere commissie seksueel misbruik. Die werd opgericht naar aanleiding van het misbruikschandaal in de Kerk. Hij zetelt ook in de parlementaire begeleidingscommissie comité P en I die toezicht houden op politie- en inlichtingendiensten en is lid van de commissie voor justitie. Naast het veiligheidsthema neemt hij het als pendelaar ook onvermoeibaar op voor de treinreiziger.

Stefaan werkte jarenlang als advocaat aan de balie van Gent. Hij wordt dan ook geroemd voor zijn werk als justitiespecialist. In 2017 scoorde hij een 'hattrick': hij kreeg vanuit de oppositie liefst drie wetsvoorstellen goedgekeurd, terwijl geen enkel ander oppositielid er ook maar één voorstel door kreeg.

In zijn gemeente Merelbeke is Stefaan sinds 2004 gemeenteraadslid. Hij is er fractieleider van de Groen-fractie van vijf gemeenteraadsleden. In zijn vrije tijd gaat Stefaan graag naar de voetbalwedstrijden van zijn zoon of de turnwedstrijden van zijn dochter kijken.

West-Vlaanderen

Wouter De Vriendt

Federaal parlementslid

Wouters belangrijkste drijfveer is rechtvaardigheid. Dat vormt dan ook het uitgangspunt van alle dossiers waar hij in de Kamer zijn tanden in zet. Hij werkt rond buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie en asiel en migratie en ontpopte zich tot pensioenexpert van onze partij.

'Engagement voor de samenleving is de rode draad door mijn leven'

In 2017 kon Wouter een resolute koerswijziging van ons land ten aanzien van Saoedi-Arabië afdwingen. Dat land schendt de mensenrechten en steunt het moslimterrorisme. Dankzij Wouters resolutie moeten we voortaan een strengere, meer ethische houding aannemen.

Al vanaf zijn kindertijd brandt het politieke vuur in Wouter. Toen hij jong was, was hij actief lid van Oostendse actiegroepen en milieuorganisaties zoals Bond Zonder Bont en Greenpeace. De weinige vrije tijd die Wouter heeft, gaat naar joggen, genieten van Oostende, en natuurlijk zijn gezin met drie kinderen. Hij is ook een groot wijnliefhebber.

Vind Groen in je buurt

Vind je gemeente