Brussels Parlement verbiedt verkoop van dieren op markten en langdurig vastbinden van honden

29 April 2024

Brussels Parlement verbiedt verkoop van dieren op markten en langdurig vastbinden van honden

Het Brussels Gewest zet twee concrete stappen voor meer dierenwelzijn: binnenkort behoort de verkoop van dieren op markten tot het verleden en zal het niet langer mogelijk zijn om honden aanhoudend op te sluiten of vast te binden. Woensdag keurde de Commissie voor Leefmilieu van het Brussels Parlement unaniem twee voorstellen goed om deze maatregelen in te voeren.

Het initiatief kwam van onafhankelijk parlementslid Victoria Austraet, die werd bijgevallen door parlementsleden Ingrid Parmentier (ECOLO), Lotte Stoops (Groen), Jonathan de Patoul (Défi), Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) en Ariane de Lobkowicz (MR), die de voorstellen mee ondertekenden.

Verbod op de verkoop van dieren op markten: bescherming uitgebreid naar alle diersoorten

De eerste goedgekeurde maatregel betreft een verbod op de verkoop van dieren op markten, een praktijk die nu algemeen wordt erkend als ongepast en in strijd met dierenwelzijn.

Hoewel dit verbod in België al bijna 30 jaar geldt voor honden en katten, hield de wetgeving voorheen geen rekening met het lot van andere huisdieren zoals konijnen, knaagdieren, vissen, enzovoort. Om impulsaankopen en verwaarlozing te vermijden, wordt het verbod op marktverkoop nu uitgebreid tot alle diersoorten in het Brussels Gewest.

Vastgebonden of opgesloten honden: dierenverwaarlozing eindelijk verboden

De tweede maatregel is bedoeld om een einde te maken aan een helaas wijdverspreide vorm van dierenverwaarlozing: het permanent vastbinden of opsluiten van honden in kleine ruimtes.

Het blijkt dat veel van de klachten die Leefmilieu Brussel ontvangt gaan over het vermoeden van dierenmishandeling door het houden van honden in slechte omstandigheden. De inspectie- en politiediensten hebben echter beperkte mogelijkheden om in deze situaties op te treden, omdat er gewoonweg geen wettelijke basis is om een proces-verbaal op te maken. De wetgeving staat nog steeds toe dat een dier regelmatig of voortdurend wordt vastgebonden of opgesloten.

De maatregel in kwestie bestaat daarom uit een expliciet verbod op het voortdurend of gewoonlijk aangebonden of opgesloten houden van honden, tenzij een dierenarts een schriftelijk advies afgeeft voor een beperkte periode. Deze stap voorwaarts geeft veterinaire inspecteurs en de politie een solide wettelijke basis om in te grijpen en een einde te maken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin honden in de Regio worden gehouden.

Verschillende kandidaten standpunten

Onafhankelijk parlementslid Victoria Austraet is verheugd met de goedkeuring van deze twee maatregelen: “We leven niet meer in de jaren tachtig, we zijn ons er nu van bewust dat dieren geen objecten zijn die in een kast kunnen worden opgeborgen of op een markt kunnen worden verhandeld zoals tweedehands kleding. Deze twee maatregelen zullen een zeer concreet antwoord bieden op de reële problemen van dierenleed in het Brussels Gewest.”

Lotte Stoops - over tekst 1: "Waarom zouden we ons beperken tot honden en katten als muizen, konijnen en vissen hetzelfde lot ondergaan? Deze uitbreiding is een antwoord op deze inconsistentie, die lange tijd genegeerd werd."

Lotte Stoops - over tekst 2: "Honden zijn geen speelgoed dat je kan opbergen of een alarmsysteem die je aan de ketting moet leggen. Het zijn levende wezens die ruimte en vrijheid nodig hebben. Deze tekst is een keerpunt voor hun welzijn in het Brussels Gewest."

Ingrid Parmentier: "De verkoop van dieren op markten moedigt impulsaankopen aan, met de dramatische gevolgen die we allemaal kennen. Het permanent aangebonden houden of opsluiten van honden in kleine hokken, staat haaks op hun welzijn en is illegaal."