Technologie en digitalisering

Technologie en digitalisering

Digitale toepassingen, we gebruiken ze om te communiceren, om nieuws te ontvangen, om te werken en onze vrije tijd in te vullen. Ze zijn vervlochten met ons dagelijks leven.

Digitalisering brengt kansen met zich mee. Slimme toepassingen in de industrie, bij mobiliteit en in gebouwen kunnen de groene transitie versnellen, terwijl internet kennis toegankelijk maakt. Tegelijk is het belangrijk alert te blijven. De snelle transformatie roept vragen op waar we als samenleving nog geen antwoord op hebben: voor welke beslissingen doen we beroep op data, algoritmen en artificiële intelligentie? Wat met onze privacy? En hoe beschermen we kinderen en jongeren tegen risico’s van onveilig en problematisch internet- en smartphonegebruik?

Met het sociaal tarief voor internet hebben we er in de federale regering voor gezorgd dat iedereen toegang heeft tot de digitale wereld. We hebben ook het aantal ‘witte zones’, de gebieden waar minstens 40% van de bevolking geen toegang heeft tot vast internet, meer dan gehalveerd. We laten niemand achter.

Groen wil...

  • dat je eigenaar blijft van je persoonlijke data: alleen met actieve en bewuste toestemming mogen data verwerkt worden
  • dat iedereen mee kan in de digitale transformatie. Dat doen we onder meer met sociale tarieven voor internet en telecom
  • overal snel internet door een netwerk van glasvezel uit te rollen
  • digitale infrastructuur zo snel mogelijk klimaatneutraal maken
  • dat het internet van en voor iedereen is. Iedereen die zich aan de basisregels houdt, mag er gebruik van maken. We vermijden zowel overmacht van internetreuzen als ongeoorloofde staatsinterventies
  • voldoende opleiding voorzien voor werknemers op het gebied van artificiële intelligentie (AI), zodat ze toepassingen goed kunnen gebruiken bij hun werk en zich kunnen omscholen wanneer hun job verandert door AI
  • op school mediawijsheid en omgaan met sociale media en digitale technologie - zoals artificiële intelligentie - aan bod laten komen
  • meer digitale transparantie, zodat je als gebruiker weet hoe algoritmes werken en welke data gebruikt worden om ze te creëren. We vermijden dat een gesprek met AI een menselijke interactie lijkt. Dat doen we met een meldplicht
  • controle op toepassingen van AI. Elke nieuwe ontwikkeling toetsen we aan de mensenrechten. Risicovolle toepassingen verbieden we
  • aanbieders van sociale media verantwoordelijk stellen voor de aanpak van fake news, polarisering en een ongezonde overdaad aan prikkels op hun platform


> Download ons uitgebreid programma over technologie en digitalisering

Nieuws

Goedkoper internet voor honderdduizenden gezinnen
01 Maart 2024 armoede digitalisering en technologie
Goedkoper internet voor honderdduizenden gezinnen
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
23 Januari 2024 diversiteit discriminatie digitalisering en technologie
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
Groen wil cryptomunten beter omkaderen
02 Februari 2023 financiele sector digitalisering en technologie
Groen wil cryptomunten beter omkaderen