Industrie

Industrie

Als het van Groen afhangt, wordt Vlaanderen een topregio voor duurzame industrie, zoals groen staal, duurzame chemie en de circulaire maakindustrie. We hebben alles in huis om een koploper te worden in deze sectoren, en zo een bloeiende toekomst voor onze industrie te garanderen.

Dat is beter voor het klimaat, voor ons leefmilieu én voor onze gezondheid. Ook economisch en geopolitiek is het de slimste keuze. Andere wereldeconomieën zoals China en de VS dreigen een voorsprong te nemen als we hier nog lang mee treuzelen.

Door nu te investeren in de nodige infrastructuur, in duurzame innovatie en in een betaalbare, zekere en duurzame energievoorziening, maken we de industrie klimaatneutraal en beschermen we onze welvaart en jobs.

Dat zal niet vanzelf gebeuren. Het vraagt een ambitieus en toekomstgericht transitieplan, waarbij beleidsmakers in gesprek gaan en afspraken maken met alle betrokken actoren: industriële bedrijven, maar ook vakbonden en milieuorganisaties.

Groen wil...

  • een klimaatpact voor een duurzame industrie. In dat pact maken industriële bedrijven, middenveld en overheid afspraken over een rechtvaardige transitie
  • fossiele subsidies afbouwen en klimaatsubsidies inzetten als hefboom om industriële bedrijven klimaatneutraal te maken
  • stevige investeringen voor industriële bedrijven om de omslag te maken. Met bedrijven die steun krijgen, maken we heldere afspraken over CO2-reductie, circulariteit, milieubescherming én het aanbieden van goeie, groene jobs
  • klimaatcontracten of "Carbon Contracts for Difference", waarmee de overheid het tijdelijke verschil in kostprijs tussen nieuwe klimaatneutrale technologie en bestaande vervuilende technologie bijpast
  • samenwerken met het onderwijs, de kennisinstellingen en de VDAB om genoeg mensen goed op te leiden voor de (industriële) jobs van de toekomst
  • opleiding, begeleiding of omscholing voor mensen die hun job zien verdwijnen of veranderen door de klimaatomslag. Dat doen we in samenwerking met de vakbonden en werkgevers
  • meer hernieuwbare energie en duurzame waterstof. Zo garanderen we zekere, duurzame en betaalbare energie voor onze industrie
  • van onze havens de motor maken voor een circulaire en koolstofarme economie   
  • dat minstens 40% van de strategische groene technologieën in Europa gemaakt worden, zoals afgesproken in de Europese Net Zero Industry Act

Nieuws

Faillissement Van Hool: 'Zorg voor getroffen gezinnen nu prioriteit'
08 April 2024 industrie
Faillissement Van Hool: 'Zorg voor getroffen gezinnen nu prioriteit'
Mieke Schauvliege:
22 Februari 2024 industrie
Mieke Schauvliege: "Investeer in een echte duurzame omslag voor onze industrie"
Groen:
05 Januari 2024 milieu gezondheid industrie
Groen: "De Vlaamse regering zet gezondheid van Amerikaanse burgers op het spel voor Ineos"