Europa

Europa

De Europese samenwerking startte ooit als een project voor vrede. Die basis blijft meer dan ooit nodig. De Russische aanval op Oekraïne maakt dat pijnlijk duidelijk, net als de verslechtering van burgerrechten en het agressieve nationalisme in verschillende Europese lidstaten.

De Europese Unie is ondertussen zo veel meer dan een vredesproject. In de afgelopen jaren heeft Europa belangrijke stappen gezet met ambitieuze, gedeelde klimaatdoelstellingen en meer onafhankelijkheid in strategische sectoren.

Europese samenwerking werkt, maar is nog lang niet zoals ze moet zijn. De democratische werking van de Unie moet veel beter: we geven burgers meer controle, inspraak en inzicht in Europese besluitvorming. En de Europese klimaatdoelstellingen moeten we beschermen, maar ze moeten ook eerlijker. Dat vraagt niet alleen een groene, maar ook een sociale Europese deal.

Ontdek ons 10-puntenplan voor een groen en sociaal Europa

Groen wil... 

 • een sterkere Europese democratie, met een grotere rol voor het Europees Parlement, een Europese kieskring, en meer directe inspraak voor burgers
 • een einde aan de vetorechten van individuele lidstaten bij het maken van Europese wetgeving
 • respect voor de rechtsstaat in alle lidstaten. Zo niet, geen Europese subsidies of stemrecht in de Raad
 • de Europese klimaatafspraken beschermen en versterken: een CO2-reductie van minstens 95% tegen 2040 (t.o.v. 1990)
 • ambitieus Europees investeringsbeleid: 520 miljard euro aan extra publieke en private investeringen in de EU
 • een groter eigen Europees budget, gericht op een sterke groene economie en publieke diensten van wereldklasse
 • Europese regels voor de begroting van lidstaten die rekening houden met de korte én de lange termijn, en die dus ook investeringen toelaten om onze welvaart en ons klimaat veilig te stellen
 • een groter Sociaal Klimaatfonds, dat mensen die moeilijk rondkomen meeneemt in de klimaattransitie
 • een bindende Europese einddatum voor fossiele subsidies in de lidstaten
 • het Europees landbouwbeleid hervormen, zodat we de natuur beschermen en Europese boeren een eerlijke prijs geven
 • geen belastingparadijzen binnen de Europese Unie
 • correcte lonen voor werknemers, veilige werkomstandigheden en stabiele, duurzame jobs
 • perspectief voor kandidaat-lidstaten zoals Oekraïne, met duidelijke voorwaarden
 • een kleinere Commissie, waarbij niet iedere lidstaat altijd een Commissaris heeft

Download het volledige programma voor een groen en sociaal Europa

 

Nieuws

Groen stelt eerlijk klimaatbeleid centraal in Europees programma
26 April 2024 Europa
Groen stelt eerlijk klimaatbeleid centraal in Europees programma
Europese natuur verliest van agro-industrie
24 April 2024 Europa landbouw
Europese natuur verliest van agro-industrie
Vijftien procent minder verpakkingsafval in 2040
24 April 2024 Europa milieu zwerfvuil en afval
Vijftien procent minder verpakkingsafval in 2040