Europa

Dankzij de Europese Unie kennen we een nooit geziene vrede, stabiliteit en welvaart. Maar het Europa zoals we het kennen staat onder druk. Groen staat voor een ander Europa, niet alleen van markt en munt, maar ook van mens en milieu.

De Europese samenwerking zorgt al zestig jaar voor gezonder voedsel, strengere milieunormen, betere jobs en een goede consumentenbescherming. In deze geglobaliseerde wereld is een sterk en verenigd Europa onmisbaar. Alleen met grensoverschrijdende samenwerking kunnen we transnationale kwesties oplossen. Van klimaat tot ongelijkheid, van belastingontduiking tot veiligheid en terreur.

Die samenwerking gaat voor ons veel verder dan de domeinen van markt en munt. Wij willen een Europa van mens en milieu, een sociaal Europa dat ecologisch en fiscaal rechtvaardig is. De eenzijdige bezuinigingspolitiek ruilen we in voor sociaal rechtvaardige en duurzame structurele hervormingen en investeringen:

 • we vergroenen de energie-, vervoers-, en productie-infrastructuren,
 • we versterken de sociale samenhang, onderwijs, onderzoek en groene innovatie,
 • we verminderen sociale ongelijkheid,
 • en we herstellen natuurlijke hulpbronnen.

Europa kan alleen maar een rol van betekenis spelen op wereldschaal als het als sterke Unie naar buiten treedt en met één stem spreekt. Daarom tillen we het buitenlands beleid deels naar het Europees niveau. Ook de integratie van defensie willen we verder ontwikkelen, met nadruk op conflictpreventie en 'soft power'. De Unie mag ook meer ambitie tonen en wegen op internationale fora zoals de klimaatonderhandelingen.

Het Europese handelsbeleid kan het wereldtoneel grondig veranderen. Het is een sterke hefboom voor verduurzaming, sociale bescherming en mensenrechten. Niet altijd maar méér export is de prioriteit, maar wel wat en hoe we exporteren, en hoe dat levens overal ter wereld beïnvloedt.

Tot slot kan Europa maar geloofwaardig zijn als het haar eigen huishouding op orde heeft. De rechtsstaat, democratie en persvrijheid: lidstaten die de basiswaarden van de Unie niet respecteren, mogen zich aan sancties verwachten.


Voorstellen uit het programma

 • We maken Europa koolstofarm en onafhankelijk van fossiele energie. We remmen de gevolgen van de klimaatopwarming af en geven de transitie naar hernieuwbare energie een duwtje in de rug. Daarvoor maken we werk van een pan-Europese investeringsstrategie en een Europese energie-unie.
 • We kijken toe op de uitvoering van Europese Pijler van Sociale Rechten. Die zorgt voor minimale sociale beschermingsnormen in de hele EU. Zo waarborgen we een waardig leven en een toereikend bestaansminimum aan álle Europese burgers en krijg je als Europees burger toegang tot kwalitatieve, sociale diensten van algemeen nut.
 • We voltooien, hervormen en democratiseren de Europese Muntunie. In een begrotingsunie voor de eurozone beheren de eurolanden hun belastinginkomsten meer gezamenlijk. Dat maakt hen budgettair sterker. De euro stabiliseren we met Eurobonds. Dat zijn obligaties uitgegeven voor gezamenlijke rekening van alle landen van de eurozone.
 • We voltooien de bankenunie. Geldstromen verbonden aan de reële economie scheiden we strikt van speculatieve geldstromen. Dit beveiligt het geld van de belastingbetaler. Zo voorkomen we dat publiek geld moet dienen om banken van het faillissement te redden.
 • We maken Europa democratischer. Beslissingen van de Europese Raad en van de Raden van de vakministers worden publiek. Zo weten burgers, media en middenveldorganisaties welke positie nationale regeringen er in hun naam innemen.
 • Het Europees parlement, het enige rechtstreeks verkozen orgaan, krijgt voluit wetgevend initiatief. Het beslist mee in economisch bestuur, migratie, fiscaliteit, budgettaire zaken, buitenlands en veiligheidsbeleid.
 • Het European Citizens Initiative wordt toegankelijker en vult de vertegenwoordigende democratie aan. Met dat instrument kunnen burgers uit verschillende EU-lidstaten samen wetswijzigingen voorstellen in domeinen waarvoor de Europese Commissie bevoegd is, zoals milieu, landbouw, energie, vervoer en handel. We introduceren ook nieuwe vormen van directe en deliberatieve democratie op EU-niveau.
 • De Dublin Verordening legt in tijden van verhoogde asielinstroom te veel druk op de frontlijnlidstaten, zoals Italië en Griekenland. We vervangen ze door een solidair en permanent Europees spreidingssysteem van asielzoekers.
 • Er komen meer veilige en legale toegangswegen naar België en Europa: minstens een verdubbeling van het quotum voor hervestiging, zowel Europees als Belgisch.
 • We zoeken naar een nieuwe relatie tussen Afrika en de EU, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Op het terrein staat het Europees beleid op vlak van landbouw, visserij en handel de ontwikkeling van veel Afrikaanse landen in de weg, wat migratie net aanwakkert.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >