Europa

Europa

Dankzij de Europese Unie kennen we een nooit geziene vrede, stabiliteit en welvaart. Maar het Europa zoals we het kennen staat onder druk. Groen staat voor een sterker Europa, niet alleen van markt en munt, maar ook van mens en milieu.

Lees meer

Nieuws

Europees akkoord maakt circulaire producten de norm en verbiedt vernietiging van teruggestuurde kledij
05 December 2023 Europa milieu economie
Europees akkoord maakt circulaire producten de norm en verbiedt vernietiging van teruggestuurde kledij
Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet
29 November 2023 Europa natuur
Sara Matthieu (Groen) strijdbaar na nieuwe meerderheid voor natuurherstelwet
27 November 2023 internationaal Europa
"Neem Russische goederen in beslag voor wederopbouw van Oekraïne"

Europa: ons standpunt

De Europese samenwerking zorgt al zestig jaar voor gezonder voedsel, strengere milieunormen, betere jobs en een goede consumentenbescherming. In deze geglobaliseerde wereld is een sterk en verenigd Europa onmisbaar. Van klimaat tot ongelijkheid, van belastingontduiking tot veiligheid: alleen met grensoverschrijdende samenwerking kunnen we de problemen van vandaag aanpakken.

Die samenwerking gaat voor ons veel verder dan markt en munt. Wij willen een Europa van mens en milieu, een Europa dat sociaal en ecologisch is. De blinde bezuinigingspolitiek ruilen we in voor rechtvaardige en duurzame structurele hervormingen en investeringen.

Zo zet Europa alles op alles in de strijd tegen de klimaatverandering, onder andere door productie en transport te vergroenen en volop te investeren in hernieuwbare energie. Een Europese energie-unie zorgt ervoor dat lidstaten efficiënt samenwerken aan die energietransitie. Een Europees energienet zorgt er dan weer voor dat energie vlot over het hele continent kan worden getransporteerd.

Europa is echter pas klaar voor de toekomst als iedereen mee kan. Groen kijkt er streng op toe dat iedereen in de hele Unie geniet van de minimale sociale beschermingsnormen. Iedereen heeft recht op sterk onderwijs, een waardig inkomen en goede sociale diensten.

Belastingen kunnen een sterk instrument zijn voor meer solidariteit, maar dan moeten de lidstaten wel hun boekhouding op orde krijgen. We maken de Europese Muntunie sterker en democratischer zodat de eurolanden hun belastingen meer gezamenlijk kunnen organiseren en ze budgettair sterker staan. Ook de bankenunie voltooien we. We scheiden speculatieve en reële geldstromen van elkaar, want voor je het weet moeten er weer banken gered worden met belastinggeld.

Groen wil een handelsbeleid met hoge sociale en ecologische standaarden. Het Europese handelsbeleid kan niet alleen het leven van Europeanen verbeteren, maar van mensen over de hele wereld. Het kan een hefboom zijn voor verduurzaming, sociale bescherming en mensenrechten.

We gaan ook op zoek naar een nieuwe relatie tussen Afrika en de Europese Unie, gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Het Europees beleid op vlak van landbouw, visserij en handel staat de ontwikkeling van veel Afrikaanse landen immers in de weg, wat migratie aanwakkert.

Met haar internationaal beleid kan de Europese Unie dus veel oorzaken van migratie aanpakken, maar dat ontslaat haar niet van de plicht om mensen op de vlucht op te vangen. We schrappen de Dublin-verordening die bepaalt dat de asielaanvraag moet gebeuren in de lidstaat van aankomst, want die zet te veel druk op landen als Italië en Griekenland. We vervangen het door een permanent spreidingssysteem. Daarnaast maken we werk van meer veilige en legale toegangswegen, zodat mensen niet langer verdrinken in gammele bootjes.

Uiteraard kan Europa alleen maar een rol van betekenis spelen op wereldschaal als het als sterke Unie naar buiten treedt en met één stem spreekt. Daarom tillen we het buitenlands beleid deels naar het Europees niveau. Ook de integratie van defensie willen we verder ontwikkelen, met nadruk op conflictpreventie en 'soft power'. De Unie mag ook meer ambitie tonen en wegen op internationale fora zoals de klimaatonderhandelingen.

Europa is natuurlijk maar geloofwaardig als het haar eigen huishouding op orde heeft. De rechtsstaat, democratie en persvrijheid: lidstaten die de basiswaarden van de Unie niet respecteren, mogen zich aan sancties verwachten. Daarnaast moet de Unie democratischer worden. Het Europees Parlement, het enige rechtstreeks verkozen orgaan, geven we wetgevend initiatief. Het beslist mee in economisch bestuur, migratie, fiscaliteit, budgettaire zaken, buitenlands en veiligheidsbeleid. Beslissingen van de Europese Raad en de Raden van vakministers maken we publiek en we zorgen dat burgers zelf wetswijzigingen kunnen voorstellen dankzij een versterking van het European Citizens Initiative.

Blijf op de hoogte