Publieke diensten

Publieke diensten

Samen streven we naar een samenleving waarin het goed leven is, waarin we ons veilig voelen en rechtvaardigheid voorop staat. Een gezonde overheid en sterke publieke diensten zijn de beste garantie voor onze brede welvaart, en ze vormen een rode draad in ons verkiezingsprogramma.

Een goeie overheid is voor ons geen kwestie van 'zo groot mogelijk' of 'zo klein mogelijk'. Ze moet vooral goed samenwerken met burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Ze moet meer ruimte geven aan burgerinitiatieven en burgers beter betrekken in haar beleid. Het klimaatpact dat wij willen sluiten met de industrie is daar een voorbeeld van. De overheid maakt daarin afspraken met bedrijven, met milieubewegingen, vakbonden en andere betrokken partijen om onze industrie toekomstbestendig en duurzaam te maken. 

Met goede publieke dienstverlening maakt de overheid het verschil in het dagelijks leven van mensen. Enkel zo kunnen we burgers geven wat ze verdienen, zoals goede, betaalbare zorg voor jong en oud en kwaliteitsvol onderwijs dat elk kind een eerlijke start geeft. 

Groen staat voor een overheid die respect heeft voor de grondrechten van burgers, in tegenstelling tot de Vlaamse regering die bijvoorbeeld al jaren het recht op wonen niet nakomt. Wij willen de ellenlange wachtlijsten wegwerken, met een verdubbeling van het sociaal huuraanbod. 

Een gezonde overheid is ook een competente overheid met kennis van zaken. Groen wil dat de overheid belangrijke expertise terug in huis haalt, zodat we dit niet meer hoeven uitbesteden aan dure, externe consultants. Groen wil ook een onafhankelijke administratie waarin promoties en benoemingen los staan van partijkleur.

Ook op belangrijke inspectiediensten is in de afgelopen jaren te veel bespaard. Dat geldt voor de diensten die de veiligheid en gezondheid op de werkvloer beschermen, maar ook voor de milieu-inspectie. We willen meer slagkracht voor deze diensten, en bijvoorbeeld ook voor de FOD Financiën, politie en justitie zodat zij fiscale fraude grondig aan kunnen pakken. Overheidsdiensten mogen niet achterophinken in de strijd tegen onrecht.

Tenslotte moet ook de infrastructuur van de overheid kwaliteitsvol, toekomstbestendig en toegankelijk zijn. Overheidsgebouwen, trein-, tram- en metrostations en de publieke ruimte opknappen, dat is ook een kans om te verduurzamen en om goede, groene jobs te creëren. Ook de digitale infrastructuur van de overheid moet klaar zijn voor de toekomst. We zorgen daarnaast voor genoeg fysieke loketten, waar mensen met vragen terecht kunnen.

Nieuws

Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
13 Maart 2024 staatshervorming veiligheid publieke diensten
Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
Groen wil gratis onderwijs voor elk kind
07 Maart 2024 kinderen en jongeren onderwijs publieke diensten
Groen wil gratis onderwijs voor elk kind
Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters
28 Februari 2024 onderwijs publieke diensten
Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters