Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Wij willen een kwaliteitsvolle en betaalbare woning voor iedereen. We willen dat je ook na het betalen van de huur of je lening nog genoeg geld overhoudt voor een menswaardig bestaan.

De voorbije Vlaamse regeringen zonder Groen hebben het woonbeleid verwaarloosd. Huren is duurder dan ooit en bijna 180.000 mensen hebben recht op een sociale woning, maar kregen niet meer dan een plaats op de wachtlijstHet is hoog tijd voor een andere aanpak. We willen huisvesting weer meer in handen nemen. We garanderen het recht op goed en betaalbaar wonen, en zorgen voor een warme thuis voor iedereen, ook voor wie moeilijk rondkomt. Je ergens thuis kunnen voelen, is immers het begin van alles. Een sterke basis waarop je jouw leven kunt bouwen.

Groen wil...

 • een groot potentieel creëren voor betaalbare woningen met gerichte verdichtingsoperaties  
 • voorkomen dat woningprijzen stijgen door speculatie
 • meer grond in publieke handen
 • een betere bestrijding van leegstand
 • via erfpachtconstructies en Community Land Trusts mensen toegang geven tot een koopwoning terwijl de grond in collectieve handen blijft
 • huurprijzen objectief laten ramen, rekening houdend met de ligging en eigenschappen van de woning
 • van 9-jarige huurovereenkomsten opnieuw de norm maken, want kortere huurcontracten zorgen voor minder woonzekerheid en hogere prijzen
 • de wachtlijsten voor sociale woningen helemaal wegwerken tegen 2040
 • het aantal sociale huurwoningen verdubbelen en de bestaande sociale woningen verduurzamen
 • private eigenaars aanmoedigen om hun woning sociaal te verhuren via een woonmaatschappij
 • een snellere en automatische toekenning van de Vlaamse huurpremie voor wie wacht op een sociale woning
 • een einde maken aan dak- en thuisloosheid volgens het principe van ‘housing first’. Pas met een dak boven je hoofd kan je ook de rest van je leven in handen nemen
 • de sociale lening hervormen zodat meer mensen toegang krijgen tot een eigen woning
 • wooncoöperaties aanmoedigen. Dat doen we met snellere vergunningen, de mogelijkheid om in groep een hypotheeklening af te sluiten en een verlaging van de registratierechten voor wooncoöperaties tot het niveau van de eerste en enige woning
 • algemene toegankelijkheidsvereisten bij (ver)nieuwbouw zodat ouderen en mensen met een fysieke handicap altijd terecht kunnen in een geschikte woning


> Download ons uitgebreid programma over wonen

> Download ons uitgebreid programma over renoveren

Nieuws

Steden krijgen meer grip op Airbnb
29 Februari 2024 Europa wonen
Steden krijgen meer grip op Airbnb
Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
27 Februari 2024 armoede wonen sociale zekerheid
Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
Vlaamse renovatiebeleid laat mensen in de kou staan
21 December 2023 wonen renoveren
Vlaamse renovatiebeleid laat mensen in de kou staan