Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen

Iedereen heeft recht op een warme thuis zonder zich er blauw aan te betalen. Groen bundelt de krachten voor meer duurzame en betaalbare woningen, een rechtvaardige huurmarkt en genoeg sociale woningen. De kwaliteit van woningen in ons land moet omhoog. Ook samenhuizen geven we een boost.

Lees meer

Nieuws

'Groene begroting die mensen helpt'
09 Oktober 2023 armoede energie belastingen werk wonen
'Groene begroting die mensen helpt'
Dit jaar wordt cruciaal voor eerlijk klimaatbeleid
01 September 2023 armoede klimaat energie wonen gezondheid
Dit jaar wordt cruciaal voor eerlijk klimaatbeleid
Groen hekelt schijnoplossing Diependaele voor verschil sociale huurprijzen
17 Juli 2023 wonen
Groen hekelt schijnoplossing Diependaele voor verschil sociale huurprijzen

Betaalbaar wonen: ons standpunt

We bouwen meer kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare huur- en koopwoningen. We focussen op budgetvriendelijke woningen voor gezinnen met 2 of meer kinderen en alleenstaanden, want die groepen vinden vandaag moeilijk een woning. De overheid pacht – pachten is een soort van verhuur – centraal gelegen overheidsgronden aan sociale en private ontwikkelaars. Dat maakt bouwen een pak goedkoper en zorgt voor meer betaalbare woningen. We vermijden dat er door dat vele bouwen open ruimte verdwijnt, en we zorgen ervoor dat mensen in woongebieden vlot voorzieningen zoals scholen en winkels kunnen blijven bereiken. Lokale overheden moeten actief optreden tegen leegstand, want dat is zonde van de bewoonbare ruimte en maakt de buurt minder leefbaar.

Het nijpend tekort aan sociale woningen werken we weg door er bij te bouwen en verouderde gebouwen te renoveren, vooral in steden en gemeenten met de hoogste woonnood. Om de lange wachtlijsten weg te werken, moet het aantal sociale woningen de komende 10 jaar verdubbelen. Huisvesting is een grondrecht en daarin voorzien is een taak van de overheid. Daarom moeten publieke woningen en gronden zoveel mogelijk in publieke handen blijven – want de privé heeft die taak niet.

We kunnen natuurlijk niet wachten tot al die sociale woningen gebouwd zijn. Daarom breiden we op de private huurmarkt op korte termijn het systeem van huursubsidies uit. We beginnen met een automatische toekenning voor gezinnen met kinderen die op basis van hun inkomen recht hebben op een sociale woning. Op termijn evolueren we naar een subsidie voor alle sociale huurders op de private huurmarkt.

Voor huurwoningen voeren we geobjectiveerde huurprijzen in, die rekening houden met de kwaliteiten en gebreken van een woning. Ze zijn niet verplicht, maar helpen huurders wel om de waarde van een huurwoning in te schatten. Voor woningen in slechte staat wordt de geobjectiveerde huurprijs wel verplicht als de verhuurder de gebreken niet wegwerkt. Zo breken we het verdienmodel van huisjesmelkers.

De kwaliteit van woningen in ons land moet omhoog. We renoveren meer en doordachter dankzij een heldere energieladder (die de logische volgorde toont om je energieverbruik thuis te verminderen) en zorgen waar mogelijk voor een collectieve, wijkgerichte aanpak (om bijvoorbeeld energieverbruik te verminderen) . Dankzij een Vlaamse isolatiebon kunnen eigenaars met een energievretende woning en weinig geld toch nog grondige isolatiewerken uitvoeren. Ook wie een woning verhuurt, moet meer toegang krijgen tot renovatiesteun (maar wel minder dan eigenaar-bewoners).

Samenhuizen geven we een boost door juridische en administratieve drempels voor eigenaars en huurders weg te werken, onder andere met samenhuiscontracten. Want collectieve en andere creatieve woonvormen zijn sociaal en drukken de prijs.

Blijf op de hoogte