Wonen

Veel Belgen dromen van een betaalbare woning om te kopen of te huren. Groen bundelt de krachten voor meer duurzame en betaalbare woningen, een rechtvaardige huurmarkt en voldoende sociale woningen. Iedereen heeft recht op een warme thuis zonder zich er blauw aan te betalen.

Kleiner wonen, dichter bij elkaar, omgeven door groen en openbaar vervoer. We doen het vandaag al meer en meer, maar de overheid holt achter de feiten aan. Groen stimuleert duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid.

Er komen meer goede, energiezuinige en betaalbare woningen bij in kerngebieden en die kernen ontsluiten we beter met voorzieningen. De overheid moet hierin een actieve rol spelen. Zo verpacht ze bijvoorbeeld centraal gelegen overheidsgronden aan sociale en private ontwikkelaars. Dat maakt bouwen en renoveren een pak goedkoper, wat dan weer zorgt voor meer betaalbare woningen.

De private huurmarkt krijgt een opwaardering. Iedereen die dat wenst, moet voor een huurwoning kunnen kiezen. We voorzien financiële steun voor de renovatie van bestaande huurwoningen. Met premies en andere maatregelen overtuigen we eigenaars van oudere panden om grondig te renoveren en eigenaars van jongere panden om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken.

Privéhuurders met een laag inkomen ondersteunen we met een huurtoelage. Met een slim systeem van huurprijsregulering toppen we bovendien de huurprijzen van slechte panden af.

Samenhuizen geven we een boost door juridische en administratieve drempels weg te werken. Collectieve en andere creatieve woonvormen zijn immers sociaal en drukken de prijs.

Wie geen eigen woning kan betalen, krijgt hulp van de overheid. Sociale woningen zijn momenteel te schaars. Daarom bouwen en renoveren we meer sociale woningen. De sociale verhuurkantoren versterken we in hun kerntaken.


Voorstellen uit het programma

  • Waar ruimte is voor verdichting, bouwen we nieuwe, energiezuinige huur- en koopwoningen. Zo komen er woningen voor gezinnen met twee of meer kinderen en alleenstaanden uit een lagere middengroep die het momenteel moeilijk hebben om een geschikte, betaalbare woning te vinden.
  • Het principe van de Community Land Trust, waarbij je een pand koopt of huurt maar de grond eigendom blijft van de lokale overheid, is een goede manier om de prijs van wonen te doen dalen. Steden en gemeenten die eigen gronden hebben of verwerven, zetten die in voor ontwikkeling van Community Land Trusts. Ook Vlaanderen doet dat.
  • We stellen de Vlaamse renovatiepremie open voor private huurders. Ze wordt hervormd tot één integrale steunpremie voor woonkwaliteit, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Private verhuurders brengen zelf ruim financiële middelen in. Wie met overheidsmiddelen zijn vermogen kan opwaarderen, moet ook zelf een inbreng doen.
  • We voeren voor de hele huurmarkt geobjectiveerde huurprijzen in. Die verrekenen zowel de kwaliteiten als de gebreken van een woning en zijn louter richtinggevend. Enkel in het slechte deel van de private huurmarkt wordt dit prijsstelsel verplicht. Dan zakt de prijs van slechte panden zolang de verhuurder de woning niet in orde brengt.
  • Op de private huurmarkt voeren we op korte termijn het systeem van huursubsidies in. In een eerste fase voorzien we een automatische toekenning voor gezinnen met kinderen die op basis van hun inkomen recht hebben op een sociale woning. We evolueren naar een Vlaamse huurtoelage voor alle sociale huurders op de private huurmarkt.
  • In steden en gemeenten met de hoogste sociale woonnood zorgen we voor bijkomend sociaal huuraanbod, boven het wettelijk minimum.
  • We renoveren het bestaande sociaal huurpatrimonium. De uitverkoop van sociaal patrimonium willen we uitdrukkelijk niet. Ontbreekt het een Sociale Huisvestingsmaatschappij aan middelen, dan verkoopt die uitsluitend aan coöperatieven die de woningen renoveren en verhuren aan sociale huurders, zoals in het model van de coöperatieve 'Collectief Goed'.
  • We renoveren meer en beter en zetten daar sterkere instrumenten voor in. Met name een heldere energieladder, een digitale woningpas, een opgewaardeerd EPC en waar mogelijk een collectieve, wijkgerichte aanpak. Woonkwaliteit, energie-efficiëntie én hernieuwbare verwarmingsbronnen brengen we samen in één renovatiestrategie.
  • Voor een sociale doelgroep verdubbelen we het aantal energiescans. Informatie uit de scans wordt doorgegeven aan organisaties die de renovatie begeleiden. Deze ontzorging is toegankelijk voor iedereen, maar gratis voor kwetsbare eigenaars en voor eigenaars-verhuurders.
  • Voor huurders komen er samenhuiscontracten en voor eigenaars in een project van samenhuizen schrijven we in de eigendomswetgeving een apart hoofdstuk in.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >