Wonen

Veel Belgen dromen van een betaalbare woning om te kopen of te huren. Groen bundelt de krachten voor meer duurzame en betaalbare woningen, een rechtvaardige huurmarkt en voldoende sociale woningen. Iedereen heeft recht op een warme thuis zonder zich er blauw aan te betalen.

Kleiner wonen, dichter bij elkaar, omgeven door groen en openbaar vervoer. We doen het vandaag al meer en meer, maar de overheid holt achter de feiten aan. Groen stimuleert duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid.

Er komen meer goede, energiezuinige en betaalbare woningen bij in kerngebieden en die kernen ontsluiten we beter met voorzieningen. De overheid moet hierin een actieve rol spelen. Zo verpacht ze bijvoorbeeld centraal gelegen overheidsgronden aan sociale en private ontwikkelaars. Dat maakt bouwen en renoveren een pak goedkoper, wat dan weer zorgt voor meer betaalbare woningen.

De private huurmarkt krijgt een opwaardering. Iedereen die dat wenst, moet voor een huurwoning kunnen kiezen. We voorzien financiële steun voor de renovatie van bestaande huurwoningen. Met premies en andere maatregelen overtuigen we eigenaars van oudere panden om grondig te renoveren en eigenaars van jongere panden om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken.

Privéhuurders met een laag inkomen ondersteunen we met een huurtoelage. Met een slim systeem van huurprijsregulering toppen we bovendien de huurprijzen van slechte panden af.

Samenhuizen geven we een boost door juridische en administratieve drempels weg te werken. Collectieve en andere creatieve woonvormen zijn immers sociaal en drukken de prijs.

Wie geen eigen woning kan betalen, krijgt hulp van de overheid. Sociale woningen zijn momenteel te schaars. Daarom bouwen en renoveren we meer sociale woningen. De sociale verhuurkantoren versterken we in hun kerntaken.

Sluit je aan bij Groen

Iedereen heeft recht op een gezellige thuis, zonder zich er blauw aan te betalen.