Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Als het even tegenzit, dan vangen we elkaar op. Goede sociale zekerheid beschermt je inkomen. Het geeft je veiligheid en stabiliteit wanneer je in een onzekere situatie terecht komt. Wanneer je ziek wordt of je job verliest bijvoorbeeld. De sociale zekerheid maakt onze samenleving veerkrachtig.

Sociale zekerheid is ook de beste dam tegen armoede en ongelijkheid. Zonder deze verankerde solidariteit zou bijna de helft van de Belgen risico lopen om in armoede terecht te komen. Daarom verbeteren we de toegang en dichten we de gaten in het net door de sociale zekerheid verder te versterken. Alleen zo tillen we iedereen boven de armoedegrens.

Groen wil de sociale zekerheid hervormen om ze te verbeteren, niet om erop te besparen. Op dit moment spendeert België al minder aan sociale uitgaven dan enkele buurlanden en andere gelijkaardige Europese landen. Dat betekent niet dat het geen uitdaging zal zijn om de financiering ook voor de toekomst te verzekeren.

We willen ook de grootste vermogens op een eerlijke manier laten bijdragen. Zo kan onze samenleving de sociale zekerheid blijven dragen en kunnen we iedereen beschermen en stabiliteit bieden.

Bijdragen aan de sociale zekerheid

Groen wil...

 • dat loonvoordelen meegerekend worden in de bijdrage aan de sociale zekerheid vanuit het principe dat loon altijd loon is, of het nu in euro’s of in zogenaamde extralegale voordelen wordt uitbetaald
 • de sociale bijdragen van zelfstandigen socialer en progressiever maken, waarbij hogere inkomensschijven niet langer minder bijdragen dan lagere
  de verschillende kortingen op de sociale bijdragen onder de loep nemen. Kortingen die hun doel niet bereiken of voor bijkomende koterijen of ongelijkheid zorgen, draaien we terug
 • grote vermogens op een eerlijke manier laten bijdragen aan de sociale zekerheid
 • de sociale zekerheidsmiddelen op een meer gerichte en minder ongelijke manier verdelen. Zo toppen we bijvoorbeeld de 1% hoogste pensioenen af
 • bedrijven waar veel werknemers langdurig ziek zijn, meer laten bijdragen. Zo sporen we werkgevers aan om voor hun werknemers te zorgen
 • fraude bestrijden via een antimisbruikbepaling in de sociale zekerheid
 • de sociale zekerheid beschermen tegen commercialisering
 • het gezamenlijk beheer van de sociale zekerheid door werkgevers en werknemers verderzetten
 • het federale karakter van de sociale zekerheid behouden
Sociale zekerheid om jou te beschermen

Groen wil...

 • alle minimumuitkeringen verder optrekken tot boven de armoedegrens
 • tegen 2030 een welvaartsgarantie invoeren. Wie van een lage uitkering leeft, wordt met de welvaartsgarantie bijgepast tot minstens de armoedegrens. Wie een laag inkomen uit werk heeft, krijgt meer
 • de automatische indexering van sociale uitkeringen behouden
 • dat het verschil tussen de bijstandsuitkeringen, de uitkeringen van de sociale zekerheid en de minimumlonen groot genoeg blijft, zodat werken loont
 • de welvaartsenveloppe volledig toekennen. Met dat geld worden pensioenen en uitkeringen bovenop de indexaanpassingen verhoogd. De middelen worden autonoom verdeeld door de sociale partners
 • geen sterkere degressiviteit, beperking in de tijd of verplichte gemeenschapsdienst bij werkloosheidsuitkeringen. De praktijk laat zien dat dit de werkloosheid niet vermindert en mensen sneller in armoede doet belanden
 • de OCMW’s versterken en beter financieren. We laten de federale overheid 90% van de betaling van het leefloon voor zich nemen en wijzen de OCMW’s geen nieuwe opdrachten toe zonder bijkomende financiering
 • sociale rechten, uitkeringen en premies waar mogelijk automatisch toekennen. Zo krijgen mensen sneller waar ze recht op hebben zonder dat ze ingewikkelde procedures moeten doorlopen. We vertrekken bij toegang tot rechten en begeleiding vanuit vertrouwen


> Iedereen boven de armoedegrens. Download ons uitgebreid programma over sociale zekerheid: een dam tegen armoede

> Minder uitzonderingen, meer helderheid. Download ons uitgebreid programma over sociale zekerheid: investering in mensen

Nieuws

Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
27 Februari 2024 armoede wonen sociale zekerheid
Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
'Groene begroting die mensen helpt'
09 Oktober 2023 armoede energie belastingen wonen begroting sociale zekerheid
'Groene begroting die mensen helpt'
 Vivaldi zet belangrijke stappen bij optrekken uitkeringen naar armoedegrens
13 September 2023 armoede sociale zekerheid
Vivaldi zet belangrijke stappen bij optrekken uitkeringen naar armoedegrens