Pensioen

Ouderen die elke cent moeten omdraaien om rond te komen: het is een welvarend land als België onwaardig. Groen gaat voor een basispensioen voor iedereen. Dat begint te tellen vanaf de armoedegrens in plaats van vanaf nul en wordt aangevuld met wat je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan. Na een volledige loopbaan, heb je zo recht op minstens het minimumloon.

Gedaan met armoede bij gepensioneerden. We trekken een ondergrens onder het pensioensysteem via een basispensioen op de armoedegrens. Het basispensioen biedt vrijheid en zekerheid. Je kan je loopbaan uitbouwen of onderbreken op jouw manier, zonder schrik voor een al te laag pensioen. Je krijgt dit basispensioen als burger, los van je loopbaan. Ook als je door ziekte, handicap of andere pech geen betaalde baan kan opnemen. Ook in de periodes dat je mantelzorger of vrijwilliger bent. Het basispensioen is ook de beste oplossing om de genderkloof in de pensioenen te dichten.

Als je gewerkt hebt, krijg je méér dan dit basisbedrag. Per gewerkt of gelijkgesteld jaar krijg je een extra deel wettelijk pensioen. Dit deel van het wettelijk pensioen hangt af van je verdiende salaris. Na een volledige loopbaan heb je recht op minstens het minimumloon, wat nu 1500 euro is.

De meerkost van het basispensioen vangen we op door de gezins- en echtscheidingspensioenen uit te doven. Ook de verschillen tussen de stelsels doven geleidelijk uit. De allerhoogste pensioenen toppen we af. Het basispensioen is ook een administratieve vereenvoudiging, waardoor we heel wat kosten besparen.

Het wettelijk pensioen krijgt voorrang. Aanvullende pensioenen blijven aanvullend.

Je pensioen kan je opnemen na 42 loopbaanjaren ofwel op de wettelijke pensioenleeftijd: wat het eerste komt. Het aantal gereden kilometers telt in plaats van het bouwjaar. Dat is rechtvaardiger voor wie vroeg begon te werken, vaak de mensen met de zwaarste loopbanen.

Langer werken is een deel van de oplossing voor de het pensioenvraagstuk, maar het moet voor iedereen haalbaar blijven. De sleutel ligt bij gezonde jobs. We maken éérst loopbanen beter werkbaar, dan volgt langer werken wel. Door de lasten op arbeid te verschuiven naar de grootste vermogens en vervuiling, creëren we nieuwe inkomsten voor de sociale zekerheid en tegelijk duurzame jobs voor jong en oud.


Voorstellen uit het programma

  • We voeren een basispensioen in. Iedereen krijgt minstens een pensioen op de armoedegrens. Momenteel is dat 1140 euro voor alleenstaanden. Je hebt er altijd recht op, onafhankelijk van je loopbaan. Het enige wat telt, is hoe lang je in België hebt geleefd. De meest vermogende gepensioneerden dragen bij via de vermogensrendementsheffing.
  • Je volledige wettelijke pensioen is méér dan deze basis. Per gewerkt of gelijkgesteld jaar krijg je een extra stuk wettelijk pensioen. Hoe langer je hebt gewerkt en hoe meer je verdiende, hoe hoger dit supplement. We garanderen een wettelijk brutopensioen van minstens 1500 euro na een volledige loopbaan. Pensioenen boven de 4000 euro bruto toppen we af.
  • We voeren onze pensioenhervorming geleidelijk door, met respect voor verworven rechten.
  • In afwachting van de volledige uitrol, pakken we te lage pensioenen in het huidige stelsel aan. De Inkomensgarantie voor Ouderen trekken we op tot de armoedegrens en kennen we écht automatisch toe. Het minimum per loopbaanjaar trekken we op zodat je kan rekenen op minstens 1500 euro na een volledige loopbaan. We berekenen het loonplafond over de volledige loopbaan, zodat je jaren met minder hoog loon kan compenseren door jaren met hoger loon. We maken de pensioenen welvaartsvast: ze evolueren systematisch mee met de algemene welvaart van de bevolking.
  • Als je dat wil, kan je met pensioen na 42 loopbaanjaren, ofwel op de wettelijke pensioenleeftijd: wat het eerste komt. We schaffen de leeftijdsgrens voor vervroegd pensioen af. Periodes van werkloosheid, ziekte en zorgverlof tellen als loopbaanjaren.
  • Zware loopbaanjaren wegen sterker door, zodat je sneller aan 42 loopbaanjaren komt. Om te evalueren of een job zwaar is, baseren we ons op alle jobkenmerken: zowel fysieke als psychische, zowel verzwarende als verlichtende kenmerken. We erkennen dus ook mentale en emotionele belasting als volwaardig criterium voor zwaar werk.
  • Onrechtvaardige verschillen tussen de pensioenen van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren doven geleidelijk uit. Tegenover gelijkwaardige pensioenen staat een gelijkwaardige bijdrageheffing.
  • We bouwen de fiscale prikkels voor pensioensparen af. De opbrengst herinvesteren we in het wettelijk pensioen van de eerste pijler.
  • We tellen de pensioenen van de partners binnen het koppel samen en verdelen het eerlijk over de twee, voor de duur van het huwelijk of samenlevingscontract. Ook voor de aanvullende pensioenen. Zo wordt de partner die wat minder werkt om voor de kinderen te zorgen, niet afgestraft in het pensioen. Deze pensioensplit mag niemand in armoede duwen. Dat vermijden we met het basispensioen.
  • Je krijgt een volledig overzicht van de impact van loopbaanbeslissingen via mypension.be. We ontwikkelen dat platform verder. Je kan als (bijna) gepensioneerde snel en gratis terecht bij een telefonische pensioenlijn met al je vragen over je pensioen.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
30%
Lees de petitie ›

Een waardige oude dag met minstens 1500 euro pensioen. Teken de petitie

Iedereen heeft recht op een waardige oude dag. Daarom kiezen wij resoluut voor een pensioen van minstens 1500 euro.