Pensioenen en ouderenzorg

Pensioenen en ouderenzorg

Ouderen verdienen een plek in het midden van onze samenleving. Velen van hen nemen dagelijks een onmisbare rol op, met vrijwilligerswerk, zorg voor kinderen en kleinkinderen, mantelzorg of andere engagementen.

Ouderen die zorg nodig hebben, hebben recht op zeggenschap en autonomie over hoe en waar die zorg ingericht wordt. We hebben allemaal het recht om ons eigen leven in handen te houden, ongeacht onze leeftijd of behoeften aan zorg.

Goede pensioenen zijn daarvoor essentieel. Zonder waardige pensioenen is er geen waardige oude dag. Daarom verhoogden we de voorbije jaren de minimumpensioenen. Maar een pensioen moet meer doen dan armoede voorkomen. Een goed pensioen garandeert een aangenaam en gelukkig leven waarin ouderen zelf kunnen kiezen hoe ze hun tijd besteden.

Groen wil...

  • de recente verhogingen van het minimumpensioen en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) verdedigen en versterken
  • dat je de mogelijkheid hebt om met pensioen te gaan vanaf 42 loopbaanjaren, of anders op de wettelijke pensioenleeftijd, afhankelijk wat het eerste komt. Als we dat principe toepassen, kunnen de meeste mensen voor hun 65ste met pensioen
  • zware loopbaanjaren sterker laten doorwegen bij de berekening van die 42 jaar
  • eerlijke pensioenen voor mensen die een aantal jaren in hun carrière niet of deeltijds gewerkt hebben omdat ze zorgtaken opnamen in hun gezin 
  • commercialisering van de ouderenzorg stoppen, zodat de factuur van het woonzorgcentrum voor elke oudere betaalbaar is
  • een aangepaste woning voor iedere oudere
  • dat ouderen, naast thuis blijven wonen of in een woonzorgcentrum, ook kunnen kiezen voor meergeneratiewonen of een kleinschalige woonvorm
  • in elk dorp of elke buurt een plek waar ouderen terecht kunnen voor sociale activiteiten, maar ook voor dienstverlening, informatie en hulp. Dat kan bijvoorbeeld via lokale dienstencentra of antennewerking
  • de inspraak van ouderen bij beleidsbeslissingen versterken
  • Belgische steun voor een internationaal verdrag voor de mensenrechten van ouderen


> Download ons uitgebreid programma over pensioenen en ouderenzorg

Nieuws

'Enkel met Groen': Groen lanceert campagneslogan aan afgeschafte bushalte
05 Februari 2024 energie kinderen en jongeren mobiliteit pensioen voeding en landbouw gezondheid eerlijke lonen
'Enkel met Groen': Groen lanceert campagneslogan aan afgeschafte bushalte
Groen wil plafond op kosten woonzorgcentra
02 Oktober 2023 pensioen gezondheid
Groen wil plafond op kosten woonzorgcentra
Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf
28 Juli 2023 pensioen gezondheid overheid en administratie
Groen waarschuwt voor expansiedrang Antwerps Zorgbedrijf