Defensie

Defensie

Internationale vrede en respect voor de mensenrechten liggen mee aan de basis van ons politieke werk. Defensie is een noodzakelijk instrument daarvoor, maar mag nooit het doel op zich zijn. Uiteindelijk willen we net naar minder wapens en wapenbeheersing.  We willen dat sterke diplomatie en mensenrechten uiteindelijk sterker wegen in internationale relaties dan wapengekletter.

Ook democratische controle over defensie blijft cruciaal. Om haar functie te vervullen, moet de Belgische defensie een voldoende veerkrachtige organisatie zijn en blijven. Dat vraagt op dit moment investeringen in personeel, operaties en materieel in zowel cyber als de land-, zee- en luchtmacht.

Naast geopolitieke crisissen zal ook de klimaatcrisis in de komende jaren zorgen voor onzekerheid, op het wereldtoneel en in eigen land. Groen wil een leger dat klaarstaat om burgers te helpen en te beschermen, ook wanneer er zich een klimaatramp voordoet.

Groen wil 

 • samenwerking rond defensie verder versterken op Europees niveau. Zo wordt Europa minder afhankelijk van niet-Europese landen
 • de democratische en parlementaire controle op het nationale en Europese defensiebeleid versterken
 • deelname aan militaire missies laten goedkeuren in het parlement
 • de Kamercommissies Legeraankopen en Buitenlandse Missies met open deuren laten vergaderen wanneer mogelijk. Zo zorgen we voor meer transparantie
 • onze cyberdefensiecapaciteit verder uitbreiden en werk maken van een digitaal rampenplan
 • wil dat het leger niet alleen een mannenzaak is en dat 30% van de werknemers een ander gender heeft tegen 2030
 • niet langer kernwapens toestaan op Belgisch grondgebied en het VN-verbodsverdrag op kernwapens mee ondertekenen
 • een nationaal en internationaal verbod op killer robots (volledig autonome wapensystemen die zelf doelwitten kiezen en zelf besluiten om aan te vallen)
 • een juridisch bindende Europese verordening over wapenexport en meer Vlaamse controle op de bestemming van wapens en militaire goederen en hoe die gebruikt worden
 • meer controle op export en gebruik van goederen die naast niet-militair gebruik ook voor militaire doelen gebruikt kunnen worden (“dual use”), zoals bepaalde grondstoffen in de bouw, apparatuur, software of technologie 
 • buitensporige overwinsten binnen de Europese defensie-industrie afromen


> Download ons uitgebreid programma over defensie

Nieuws

Groen:
14 Maart 2024 defensie
Groen: "Defensie moet veel krachtdadiger optreden tegen zulk machtsmisbruik"
Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens
08 November 2023 internationaal defensie
Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens
Russische oligarchen eisen schadevergoeding Oekraïne op basis van Belgisch verdrag
20 September 2023 internationaal Europa defensie
Russische oligarchen eisen schadevergoeding Oekraïne op basis van Belgisch verdrag