Internationaal

De wereld is een zakdoek groot. In winkels liggen spullen die duizenden kilometers hebben afgelegd. Elk nieuwtje of straf beeld reist in een oogwenk een stuk of wat continenten rond. En veel beslissingen die we hier nemen, hebben gevolgen voor mensen aan de andere kant van de wereld. Voor een welvarend land als België is dat iets om erg zorgzaam mee om te gaan.

We kiezen ervoor armoede en klimaatverandering te bestrijden. We verkleinen de ongelijkheid tussen landen en mensen. Een eerlijke herverdeling staat voorop. Zo'n internationale kijk zit ingebakken in de groene beweging. Overal ter wereld strijden ecologisten voor een goed leven, met kansen en vrijheid voor iedereen.

Mensenrechten zijn daarbij cruciaal. We verdedigen en verspreiden de universele rechten van de mens. Ze zijn van tel bij buitenlandse handelscontacten. Zo voeren we geen wapens uit naar landen als Saoedi-Arabië. Maar ook in eigen land houden we mensenrechten nauwgezet in het oog. Wie op een geloofwaardige manier kritisch is tegenover andere landen, is best minstens even streng voor zichzelf.

Internationale handel verloopt op dit moment niet volgens eerlijke regels. Dat kan anders. De minst ontwikkelde landen krijgen meer rechten. Dat is nodig om prille economieën te beschermen. Het Belgische en Europese beleid voor handel en investeringen moet voldoen aan hogere sociale standaarden en milieunormen. We verwachten van opkomende economieën dat zij zich gaandeweg houden aan diezelfde normen en standaarden. Publieke goederen – zoals oceanen of de verscheidenheid in zaden en gewassen – mogen nooit in privéhanden terechtkomen.

België is wettelijk verplicht om 0,7 % van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Maar de regering lapt die wet aan haar laars. Dat is onaanvaardbaar. Ontwikkelingssamenwerking die slim wordt ingezet, kan extreme armoede wegwerken en meer mensen toegang geven tot een goed leven. We mikken op herverdeling en betere regels. We versterken andere landen in het uitbouwen van een stevige sociale bescherming en ondersteunen een eerlijk gebruik van belastingen.

Als het over veiligheid gaat, is militaire zelfverdediging maar een klein stukje van het verhaal. We zetten in op conflictpreventie en humanitaire militaire interventies. Een robuust veiligheidsbeleid plaatst armoede, klimaat, migratie en eerlijke handel centraal. De oorzaken van conflicten wegnemen, is de meest betrouwbare manier om op lange termijn te zorgen voor veiligheid. Samenwerking is belangrijk. Internationale interventies gebeuren binnen het kader van de Verenigde Naties. De toekomst van ons leger ligt bij een Europese defensie.

Petitie
14%
Lees de petitie ›

Met criminelen doe je geen zaken. Stop de wapenexport naar Saoedi-Arabië.

Groen eist een fundamentele wijziging van het buitenlands beleid ten aanzien van extremistische staten, en een evaluatie van de wapenexport naar o.m. Saoedi-Arabië.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK