Internationaal

Internationaal

De wereld is een zakdoek groot. In winkels liggen spullen die duizenden kilometers hebben afgelegd. Elk nieuwtje of straf beeld reist in een oogwenk een stuk of wat continenten rond. En veel beslissingen die we hier nemen, hebben gevolgen voor mensen aan de andere kant van de wereld. Voor een welvarend land als België is dat iets om erg zorgzaam mee om te gaan.

Lees meer

Nieuws

05 December 2023 internationaal
"Bevries middelen Hamas-leiders en verantwoordelijken Israëlische oorlogsmisdaden"
27 November 2023 internationaal Europa
"Neem Russische goederen in beslag voor wederopbouw van Oekraïne"
Ecolo-Groen vraagt oplossingen voor asielzoekers uit Gaza
22 November 2023 internationaal migratie en asiel
Ecolo-Groen vraagt oplossingen voor asielzoekers uit Gaza

Internationaal: ons standpunt

We bestrijden armoede en klimaatverandering. Zo verkleinen we de ongelijkheid tussen landen en mensen. Een eerlijke herverdeling staat voorop. Zo'n internationale kijk zit ingebakken in de groene beweging. Overal ter wereld strijden ecologisten voor een goed leven, met kansen en vrijheid voor iedereen.

Mensenrechten zijn daarbij cruciaal. We verdedigen en verspreiden de universele rechten van de mens. Ze zijn van tel bij buitenlandse handelscontacten. Zo voeren we geen wapens uit naar landen als Saoedi-Arabië en blijft onze diplomatie ijveren voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf, voor seksuele en reproductieve rechten, voor gendergelijkheid en voor de preventie van kindsoldaten. Ook in eigen land houden we mensenrechten nauwgezet in het oog: wie kritisch is tegenover andere landen, is best minstens even streng voor zichzelf.

Internationale handel verloopt op dit moment niet volgens eerlijke regels. Dat kan anders. De minst ontwikkelde landen krijgen meer rechten. Dat is nodig om prille economieën te beschermen. Het Belgische en Europese beleid voor handel en investeringen moet voldoen aan hogere sociale standaarden en milieunormen. We verwachten van opkomende economieën dat zij zich gaandeweg houden aan diezelfde normen en standaarden. Publieke goederen – zoals oceanen of de verscheidenheid in zaden en gewassen – mogen nooit in privéhanden terechtkomen.

We versterken duurzame ontwikkeling. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties verankeren we in Belgisch en Vlaams beleid. Ons land is wettelijk verplicht om 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Maar de regering lapt die wet aan haar laars. Dat is onaanvaardbaar. Ontwikkelingssamenwerking die slim wordt ingezet, kan extreme armoede wegwerken en meer mensen toegang geven tot een goed leven. We mikken op herverdeling en betere regels. We versterken andere landen in het uitbouwen van een stevige sociale bescherming en ondersteunen een eerlijk gebruik van belastingen.

Als het over veiligheid gaat, is militaire zelfverdediging maar een klein stukje van het verhaal. We zetten in op conflictpreventie en humanitaire militaire interventies. Een robuust veiligheidsbeleid plaatst armoede, klimaat, migratie en eerlijke handel centraal. De oorzaken van conflicten wegnemen, is immers de meest betrouwbare manier om op lange termijn te zorgen voor veiligheid.

Samenwerking is belangrijk. De toekomst van ons leger ligt bij een Europese defensie, met nationale of multinationale, snel inzetbare eenheden die het grondgebied verdedigen en ingezet worden als vredesmacht in conflictgebied. Zulke interventies gebeuren altijd binnen het kader van de Verenigde Naties.

Tot slot verbieden we kernwapens. De kernwapens uit Kleine Brogel worden verwijderd. België ondertekent het VN-verdrag voor het verbod van kernwapens en gebruikt het lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad om een doorstart te maken voor verdere nucleaire ontwapening. Er komt een verbod om volledig autonome wapens (zogenaamde 'killer robots') te ontwikkelen.

Blijf op de hoogte