Internationaal

Internationaal

Groen wil dat mensenrechten, democratie en internationaal recht ons buitenlands beleid sturen. Wij willen werken aan een wereld waar vrede heerst. Samenwerking, solidariteit en wederzijds respect, die moeten de basis vormen in internationale relaties. 

De oorlogen en het geweld in Gaza en Oekraïne maken de strijd voor mensenrechten en solidariteit actueler dan ooit. Dichtbij en ver van huis zien we een zorgwekkende opmars van autoritaire partijen en figuren, van machtsvertoon en het risico op gewelddadige escalatie. Autoritaire leiders in landen als Rusland en China dwingen ons tot waakzaamheid in ons buitenland- en veiligheidsbeleid. We hebben meer Europese samenwerking nodig en Europese strategische autonomie .

In een vreedzame wereld is ook minder ongelijkheid. Want internationale conflicten en spanningen zijn diep verweven met de economische en sociale verhoudingen. Ook daarom moeten samenwerking, solidariteit en rechtvaardigheid centraal staan in ons internationaal beleid. Dat vraagt meer duurzame en structurele ontwikkeling, in partnerschap met landen en organisaties in het Globale Zuiden.

In ons handelsbeleid werken we aan meer respect van overheden en bedrijven voor werknemersrechten en voor milieunormen.

Groen wil...

  • dat buitenlandbeleid altijd mensenrechten en het internationaal recht centraal zet, ook in tijden van gewapend conflict
  • dat gendergelijkheid, burgerrechten en steun aan het maatschappelijk middenveld en aan de vrije pers speerpunten zijn van onze internationale relaties
  • de Europese zorgplichtwet in de praktijk brengen. Deze wet verplicht multinationals om de mensenrechten te respecteren doorheen de hele productie- en aanleveringsketen
  • ecocide, het opzettelijk en onherroepelijk vernietigen van leefmilieu, internationaal als misdrijf laten erkennen en opnemen in het Statuut van het Internationaal Strafhof
  • de VN-Veiligheidsraad hervormen door een eerlijkere vertegenwoordiging van de regio's en een afschaffing op termijn van het vetorecht van de permanente leden
  • onze diplomatie versterken, want in gesprek gaan met elkaar is noodzakelijk voor vrede, internationale veiligheid en rechtvaardigheid
  • handels- en investeringsakkoorden die het algemeen belang dienen. Die akkoorden mogen nooit in strijd zijn met onze verplichtingen rond klimaat, milieu, sociale rechten en mensenrechten
  • producten van de Europese markt weren die gemaakt zijn door kinderarbeid, door dwangarbeid, in giftige of gevaarlijke werkomstandigheden, of met zware milieuvervuiling tot gevolg
  • het budget voor ontwikkelingssamenwerking doen stijgen tot de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BBP


> Download ons uitgebreid internationaal programma

Nieuws

Groen wil zo snel mogelijk onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat
26 Maart 2024 internationaal
Groen wil zo snel mogelijk onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat
Groen wil tijdelijke boycot Israël
29 Februari 2024 internationaal
Groen wil tijdelijke boycot Israël
Groen wil interfederaal overleg over verbod op wapenexport en -doorvoer naar Israël
30 Januari 2024 internationaal
Groen wil interfederaal overleg over verbod op wapenexport en -doorvoer naar Israël

Petitie

84%
Stop het bloedvergieten, boycot Israël.
Teken onze petitie!

Israël weet van geen ophouden en blijft Palestijnse burgers bombarderen en ontmenselijken. Er heerst hongersnood en de Palestijnen kunnen nergens naartoe. Zelfs bij een voedselbedeling richtte Israël een bloedbad aan.

Een land dat aan recordtempo 30.000 mensen doodde, van wie meer dan 11.000 kinderen, dat heeft echt geen plaats op evenementen als het Eurovisiesongfestival of het EK voetbal. Meer nog, we roepen op tot een officiële boycot: zolang Israël het geweld niet stopt, vragen we organisaties als de voetbalbond, de UEFA of het Eurovisiesongfestival om Israël uit te sluiten van hun evenementen. We willen ook een boycot vanuit de Belgische overheden om niet langer samen te werken met Israëlische instanties.

Mensenrechten zijn er voor iedereen. Ben je het eens? Teken deze petitie 👇