Internationaal

De wereld is een zakdoek groot. In winkels liggen spullen die duizenden kilometers hebben afgelegd. Elk nieuwtje of straf beeld reist in een oogwenk een stuk of wat continenten rond. En veel beslissingen die we hier nemen, hebben gevolgen voor mensen aan de andere kant van de wereld. Voor een welvarend land als België is dat iets om erg zorgzaam mee om te gaan.

We kiezen ervoor armoede en klimaatverandering te bestrijden. We verkleinen de ongelijkheid tussen landen en mensen. Een eerlijke herverdeling staat voorop. Zo'n internationale kijk zit ingebakken in de groene beweging. Overal ter wereld strijden ecologisten voor een goed leven, met kansen en vrijheid voor iedereen.

Mensenrechten zijn daarbij cruciaal. We verdedigen en verspreiden de universele rechten van de mens. Ze zijn van tel bij buitenlandse handelscontacten. Zo voeren we geen wapens uit naar landen als Saoedi-Arabië. Maar ook in eigen land houden we mensenrechten nauwgezet in het oog. Wie op een geloofwaardige manier kritisch is tegenover andere landen, is best minstens even streng voor zichzelf.

Internationale handel verloopt op dit moment niet volgens eerlijke regels. Dat kan anders. De minst ontwikkelde landen krijgen meer rechten. Dat is nodig om prille economieën te beschermen. Het Belgische en Europese beleid voor handel en investeringen moet voldoen aan hogere sociale standaarden en milieunormen. We verwachten van opkomende economieën dat zij zich gaandeweg houden aan diezelfde normen en standaarden. Publieke goederen – zoals oceanen of de verscheidenheid in zaden en gewassen – mogen nooit in privéhanden terechtkomen.

We versterken duurzame ontwikkeling. De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties verankeren we in Belgisch en Vlaams beleid. Ons land is wettelijk verplicht om 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Maar de regering lapt die wet aan haar laars. Dat is onaanvaardbaar. Ontwikkelingssamenwerking die slim wordt ingezet, kan extreme armoede wegwerken en meer mensen toegang geven tot een goed leven. We mikken op herverdeling en betere regels. We versterken andere landen in het uitbouwen van een stevige sociale bescherming en ondersteunen een eerlijk gebruik van belastingen.

Als het over veiligheid gaat, is militaire zelfverdediging maar een klein stukje van het verhaal. We zetten in op conflictpreventie en humanitaire militaire interventies. Een robuust veiligheidsbeleid plaatst armoede, klimaat, migratie en eerlijke handel centraal. De oorzaken van conflicten wegnemen, is de meest betrouwbare manier om op lange termijn te zorgen voor veiligheid. Samenwerking is belangrijk. Internationale interventies gebeuren binnen het kader van de Verenigde Naties. De toekomst van ons leger ligt bij een Europese defensie.


Voorstellen uit het programma

  • Alle ministers en staatssecretarissen zeggen jaarlijks hoe ze de SDG's voor hun beleidsdomein versterken.
  • We leggen een begroting voor die SDG-proof is en die overheidssteun uitsluit voor activiteiten – hier en elders – die de realisatie van de SDG's afremmen.
  • We trekken de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zo snel mogelijk op tot 0,7 procent van het bbp.
  • We voeren een ontwikkelingstoets in. Zo garanderen we dat Belgisch, Brussels en Vlaams beleid te allen tijde in lijn is met duurzame ontwikkeling.
  • We verbieden kernwapens. De kernwapens uit Kleine Brogel worden verwijderd. België ondertekent het VN-verdrag voor het verbod van kernwapens en gebruikt het lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad om een doorstart te maken voor verdere nucleaire ontwapening. Er komt een verbod om volledig autonome wapens (killer robots) te ontwikkelen.
  • De besparingen onder Michel I op conflictpreventie en defensiediplomatie draaien we terug. Preventie is te belangrijk.
  • We vullen de rol van de Europese defensie breed in. Het zijn nationale of multinationale, snel inzetbare eenheden die het grondgebied verdedigen en ingezet worden als vredesmacht in conflictgebied met VN-mandaat. Daar beschermen ze de burgerbevolking bij humanitaire crises en dragen ze bij tot vredeshandhaving en vredesoplegging.
  • We verhogen de democratische controle op de handels- en investeringsakkoorden die ons land mee afsluit. Belangrijke beleidsstukken stellen we open voor het parlement, zodat er een democratisch debat over kan zijn.
  • Onze diplomatie blijft ijveren voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf, voor seksuele en reproductieve rechten en voor gendergelijkheid en voor de resocialisatie van en, beter nog, de preventie van kindsoldaten.
  • Er komen Europese bindende normen voor de export van wapens naar conflicthaarden. We stellen een wapenembargo in tegen landen die systematisch het internationaal recht met de voeten treden (Saoedi-Arabië, Israël, Myanmar ...).

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
22%
Lees de petitie ›

Met criminelen doe je geen zaken. Stop de wapenexport naar Saoedi-Arabië.

Groen eist een fundamentele wijziging van het buitenlands beleid ten aanzien van extremistische staten, en een evaluatie van de wapenexport naar o.m. Saoedi-Arabië.