Groen wil zo snel mogelijk onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat

26 Maart 2024

Groen wil zo snel mogelijk onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat

"De erkenning van de Palestijnse staat is net de eerste stap richting een duurzame vrede en stabiliteit in de regio."

Deze middag heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) verklaard dat de erkenning van de Palestijnse staat er "natuurlijk" moet komen. Groen verwelkomt de bocht van de liberalen en wil dat de erkenning van de Palestijnse staat er nu zo snel mogelijk komt. De MR lag federaal eerder dwars, maar door groeiende Europese steun voor erkenning van Palestina zit het dossier nu in een stroomversnelling. Groen-covoorzitster Nadia Naji: "Terwijl Israël honger inzet als oorlogswapen tegen burgers, moeten we de druk blijven opvoeren. Er is afgesproken in het regeerakkoord om samen met gelijkgezinde landen stappen te zetten richting een onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat. België en Lahbib moeten mee het voortouw nemen."

Eerder dit weekend heeft de Spaanse premier Pedro Sánchez aangekondigd dat de erkenning van Palestina op komst is, samen met zijn Ierse, Maltese en Sloveense ambtgenoten. Groen klopte voorbije jaren al meerdere keren op tafel voor de erkenning van de Palestijnse staat. Deze middag zei Lahbib dat de erkenning er zal komen, onder voorwaarde van het bestaan van een vredesproces. Groen daarentegen pleit voor een onvoorwaardelijke erkenning. Naji: "De erkenning van de Palestijnse staat is net de eerste stap richting een duurzame vrede en stabiliteit in de regio. De Gazastrook blijft een hel en humanitaire ramp voor de Palestijnen. Daarom moeten we de druk opvoeren en ons aansluiten bij de groep landen rond Spanje om de Palestijnse staat nu onvoorwaardelijk te erkennen. We kunnen het bloedbad in Gaza niet negeren."

De partij wil zo snel mogelijk de erkenning van de Palestijnse staat. Groen-fractieleider Wouter De Vriendt: "Palestijnen moeten hun recht op zelfbeschikking kunnen realiseren en op gelijke voet onderhandelingen met Israël kunnen aanvatten. Een eigen staat is de beste garantie voor de bescherming van de rechten van de Palestijnen. Ook de VS, het VK, Portugal en Frankrijk hebben zich al uitgesproken over een mogelijke erkenning van de Palestijnse Staat. Laten we als België onze voortrekkersrol voor Palestijnse rechten behouden. "

In het regeerakkoord staat dat de regering samen met een groep gelijkgezinde staten stappen zal zetten om te werken aan de mogelijke en tijdige erkenning van de Palestijnse staat. Nu dat Spanje, Ierland, Malta en Slovenië zich formeel hebben uitgesproken, vindt Groen dat België zich zo snel mogelijk bij die groep landen moet voegen. De partij wil zo ook de druk opvoeren om nog meer onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen. "We kunnen niet werkeloos toekijken, terwijl de meest gruwelijke oorlogsmisdaden plaatsvinden. Mensenrechten zijn er voor iedereen, zeker voor alle Palestijnen die nog altijd gevangen zitten in de onmenselijke hel van Gaza." aldus Naji.

Honger als oorlogswapen

De partij is bovendien verbolgen over de beslissing van Israël om UNRWA-voedselkonvooien niet toe te laten.  De Vriendt benadrukt: "Het gebruik van honger als oorlogswapen is een flagrante schending van het oorlogsrecht. Israël moet onmiddellijk konvooien met voedselhulp en humanitaire bijstand toelaten. De humanitaire ramp wordt met meer dan 32.000 slachtoffers op de teller alsmaar groter. Het toont nog maar eens het belang van een staakt-het-vuren en een permanente oplossing voor deze crisis. De erkenning van de Palestijnse staat is een noodzakelijke stap naar duurzame vrede."

Groen riep eerder al verschillende keren op tot respect voor de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in dit conflict, een staakt-het-vuren, sancties tegen oorlogsmisdadigers van Israël én Hamas, de vrijlating van de gijzelaars, een oproep tot internationaal onderzoek naar het risico op genocide en een tijdelijke boycot van Israël.

 

Stop het bloedvergieten, boycot Israël