Milieu

Zuivere lucht, proper water en gezonde voeding zijn een basisrecht. Het maakt ons niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger. Een sterk milieubeleid is dan ook een basisvoorwaarde voor onze samenleving. We roeien vervuiling uit bij de wortels en toetsen onze gezondheidsnormen af aan de meest kwetsbare mensen.

Fijn stof. Pesticiden. Chemicaliën. Hormoonverstoorders. De lijst van milieubedreigingen is lang. Een klassiek milieubeleid probeert de schade hier en daar wat te beperken, vaak door achteraf te saneren of bij te sturen. Dat kan anders. Wie het echt meent met het milieu, moet krachtiger uit de hoek komen. We pakken milieuvervuiling bij de bron aan. Beleidsmakers houden bij elke beslissing rekening met de impact op gezondheid. We kiezen voor de gezondheidsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie, die we afstemmen op de meest kwetsbaren in de samenleving: kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

Subsidies voor activiteiten die het milieu schade toebrengen, schaffen we af. Een groene fiscaliteit stimuleert gezonde producten, diensten en gedrag. In het vergunningenbeleid nemen we gezondheid en omgevingskwaliteit mee als sleutelcriteria. Milieucriminaliteit pakken we hard aan. Er komt meer toezicht en handhaving.

Pesticiden zoals glyfosaat en neonicotinoïden verbieden we, zowel in bermen, op sportvelden als thuis. In de landbouw bouwen we het gebruik ervan stap voor stap af, met als einddoel een volledig pesticidenvrije landbouw. Hormoonverstorende stoffen zoals bisfenol A, ftalaten, pesticiden en parabenen bannen we uit producten. Zelfs de kleinste doseringen kunnen schadelijk zijn en alternatieven zijn voorhanden. Duidelijke informatie geeft consumenten de mogelijkheid om zorgwekkende chemicaliën te mijden.

We investeren in maatregelen om de geluidsoverlast, het fijnstof en het ruimtebeslag van het verkeer terug te dringen. We denken daarbij aan de ondertunneling of overkapping van grote autowegen, circulatieplannen, snelheidsbeperkingen, slimme kilometerheffing en een lage-emissiezone. Daarnaast zorgen ook (verouderde) kachels voor een pak fijnstof. Daarom stimuleren we mensen om open haarden en vervuilende kachels te vervangen. We maken zo veel mogelijk woningen energiezuinig zodat minder warmte nodig is en we schakelen geleidelijk aan over op duurzame verwarming zoals warmtenetten en warmtepompen.

Groen wil naar een samenleving zonder afval. Aan zwerfafval maken we eind door statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen. Op het vlak van afvalinzameling is ons land al internationaal koploper en die positie streven we ook na voor afval vermijden. Door de lasten op arbeid te verschuiven naar grondstoffen, vervuiling en afval krijgen afgedankte producten terug een waarde en wordt herstellen weer interessant. Producten en materialen blijven veel langer in de kringloop, terwijl arbeidsintensieve activiteiten zoals onderhoud, herstellen, demonteren en recycleren betaalbaar worden.

Voor ons afvalwater streven we naar een zuiveringsgraad van 98 tot 99 procent zoals in Duitsland en Nederland. We investeren meer in rioleringen en het wegwerken van overstorten. Afval- en hemelwater moet overal gescheiden worden en de infiltratie van hemelwater moet beter. Illegale lozingen en alle vormen van vervuiling van grond- en oppervlaktewater pakken we kordaat aan. Onze rivieren, beken en grachten moeten op korte termijn fors properder worden. We schakelen een versnelling hoger om brownfields, terreinen die door de aanwezige bodemverontreiniging niet meer gebruikt worden, proper te maken.

Zelfs al wordt asbest al decennia niet meer gebruikt, blijft het een groot risico vormen voor onze gezondheid. Tegen 2030 willen we onze regio asbestvrij maken. We brengen in kaart in welke gebouwen en constructies er nog asbest aanwezig is. Door een asbestverwijderingspremie in te voeren en gratis asbestscreenings aan te bieden, stimuleren we gezinnen, organisaties en scholen om asbest op een verantwoorde manier te verwijderen. Elk huis heeft in de toekomst een asbestattest, dat onderdeel uitmaakt van de woningpas.

Als mensen toch nog door vervuiling ziek worden, hebben ze recht op een eerlijke vergoeding. De vervuilers moeten daarvoor mee instaan.


Sluit je aan bij Groen en bouw mee aan een gezonde omgeving.

💚 Word lid

Petitie
48%
Lees de petitie ›

Stop chemische lozingen! Teken de petitie voor een Vlaanderen vrij van niet-afbreekbaar vergif

Het PFOS-schandaal deint uit. In Zwijndrecht wordt er tot 26 keer te veel PFOS gemeten in de grond. Liefst 1,2 miljoen inwoners rond de 3M-fabriek wordt afgeraden nog eieren van eigen kweek te eten. In vissen in de Schelde werd zes keer te veel PFOS gemeten.

Bedrijven dumpen gevaarlijke, niet-afbreekbare stoffen in ons water en onze bodem. De Vlaming blijft achter met de gigantische gezondheidsrisico's: onvruchtbaarheid, verhoogd risico op kanker, hormoonverstoring en zelfs minder goed werkende coronavaccins. Er moet snel duidelijkheid komen en het moet gedaan zijn met het lozen van niet-afbreekbaar vergif in onze natuur én ons lichaam.

Petitie
30%
Lees de petitie ›

1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Teken de petitie en red de natuur

Eén miljoen planten- en dierensoorten zijn met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de VN naar biodiversiteit. Ook de mens loopt zo gevaar, want zonder bijen is er geen voedsel voor ons. Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen nog heel wat soorten redden als we nú ingrijpen.

Petitie
84%
Lees de petitie ›

Stop de bijenkillers! Teken de petitie voor een verbod op neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn schadelijke insecticiden. Ze doden niet alleen bijen en andere bestuivers, maar zijn ook giftig voor mens en dier en vervuilen de bodem en het grondwater. Europa voerde een verbod in, maar liet een achterpoortje open. En dat achterpoortje wordt nu gretig gebruikt door de landbouwsector om het giftige goedje te blijven gebruiken. Teken de petitie en steun het voorstel van Groen om definitief komaf te maken met neonicotinoïden.

Petitie
86%
Lees de petitie ›

Weg met wegwerpplastic! Teken de petitie voor propere straten en parken

Vlamingen zijn sorteerkampioen, maar helaas zijn we ook kampioen in het produceren van afval. We moeten af van verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik. De alternatieven zijn er! Teken onze petitie en zet druk op overheid, bedrijven en burgers om de strijd tegen afval en zwerfvuil aan te gaan.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren