Leefmilieu

Leefmilieu

Schone lucht inademen, spelen en tuinieren op een gezonde bodem, slapen in stilte en de sterrenhemel kunnen zien: het zijn luxes geworden die wij weer normaal willen maken.

Luchtvervuiling, blootstelling aan giftige chemicaliën, licht- en geluidsoverlast zorgen voor gezondheidsproblemen. Kinderen die dicht bij een autoweg naar school gaan, hebben vaker last van astma. En luchtvervuiling zorgt voor minstens 4.000 vroegtijdige sterftes in Vlaanderen per jaar. In buurten waar veel mensen wonen die moeilijk rondkomen, is er vaak meer luchtvervuiling, meer chemische vervuiling en meer geluidsoverlast. Opkomen voor een gezonde leefomgeving is dus ook opkomen voor zij die het het moeilijkst hebben.

Goed milieubeleid versterkt onze omgeving en beschermt onze gezondheid. Het levert aangename plekken op waar we gezond kunnen ontspannen, sporten en spelen. En op gezonde grond groeit gezonde voeding. 

Goed, helder milieubeleid zou ook een verademing zijn voor bedrijven in de landbouw en in de industrie. Zij smeken om een helder, rechtszeker vergunningenbeleid en een duidelijke toekomstvisie van de overheid. 

Groen wil...

 • schone lucht, waar je ook woont, werkt of leeft
 • absolute prioriteit geven aan schone lucht rond ziekenhuizen, scholen en woonzorgcentra
 • gezonde bodems, dankzij regelgeving en vergunningenbeleid die onze gezondheid als norm hanteren, niet de belangen van grote vervuilers 
 • vervuilde bodems sneller opnieuw proper en gezond maken (saneren)
 • een stikstofdecreet dat zorgt voor de reductie die onze natuur nodig heeft, en dat een zekere toekomst schept voor de landbouw
 • een transitiefonds voor landbouwers die de omslag naar duurzame landbouw willen maken
 • een kleinere veestapel in België. We breiden de opkoopregeling voor varkensboeren uit naar andere diersoorten 
 • een verbod op pesticiden, en tot die tijd pesticidevrije zones dichtbij woonwijken om onze gezondheid te beschermen en bij uitstek die van kinderen
 • giftige, kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen als PFAS uitfaseren
 • nieuwe producten en chemicaliën pas op de markt laten komen wanneer bewezen is dat ze veilig zijn voor mens en milieu
 • eeuwigdurende vergunningen voor industriële bedrijven afschaffen
 • milieu-expertise terug in huis halen bij de overheid, zodat er weer voldoende ambtenaren zijn om een goede bescherming van ons leefmilieu te garanderen, en om milieu-inspecties uit te voeren waar nodig
 • een wetenschappelijke instelling die het beleid bijstaat met kennis en expertise, specifiek over de link tussen milieu, klimaat en gezondheid.


> Een nieuw verhaal van hoop: download ons uitgebreid programma over gezond leefmilieu

> Een nieuw verhaal van hoop: download ons uitgebreid programma over gezonde bodems

> Een nieuw verhaal van hoop: download ons uitgebreid programma over schone lucht en geluidsklimaat

Nieuws

Vijftien procent minder verpakkingsafval in 2040
24 April 2024 Europa milieu zwerfvuil en afval
Vijftien procent minder verpakkingsafval in 2040
Groen tevreden met goedkeuring natuurherstelwet
27 Februari 2024 klimaat milieu
Groen tevreden met goedkeuring natuurherstelwet
Europa verbiedt export plastic afval naar kwetsbare ontwikkelingslanden
27 Februari 2024 milieu zwerfvuil en afval
Europa verbiedt export plastic afval naar kwetsbare ontwikkelingslanden

Petitie

90%
Weg met wegwerpplastic!
Teken de petitie voor propere straten en parken

Vlamingen zijn sorteerkampioen, maar helaas zijn we ook kampioen in het produceren van afval. We moeten af van verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik. De alternatieven zijn er! Minister Zakia Khattabi van Ecolo zorgt alvast dat er vanaf 2023 geen plastic wegwerpzakjes meer aan de kassa zullen liggen en ook plastic wegwerpbekertjes tot het verleden zullen behoren.

UPDATE: De Vlaamse regering (N-VA, cd&v, OpenVLD) wil een duur digitaal systeem invoeren. Eind december 2023 beslist ze. Maar wat als je geen smartphone hebt? Wat met privacy? Hoe zal dit zwerfvuil verminderen?

Steun onze oproep. Teken onze petitie en zet druk op overheid, bedrijven en burgers om de strijd tegen afval en zwerfvuil te blijven voeren.