Milieu

Of je nu fruit eet, naar school fietst of in een rivier zwemt, je hebt recht op een gezonde omgeving. Het is een basisrecht. Zuivere lucht, proper water en groen in je buurt maken dat je niet enkel gezonder leeft, maar ook gelukkiger. Een sterk milieubeleid is dan ook een basisvoorwaarde voor onze samenleving.

Fijn stof. Pesticiden. Chemicaliën. Hormoonverstoorders. De lijst van milieubedreigingen is lang. Een klassiek milieubeleid probeert de schade hier en daar wat te beperken, vaak door achteraf te saneren of bij te sturen. Dat kan anders.

Wie het echt meent met het milieu, moet krachtiger uit de hoek komen. We pakken milieuvervuiling bij de bron aan. Preventief. Subsidies voor activiteiten die het milieu schade toebrengen, schaffen we af. Een groene fiscaliteit stimuleert gezonde producten, diensten en gedrag en remt vervuiling af.

Wanneer de gezondheid van mens of milieu in het gedrang komt, grijpen we sneller in. De overheid ziet er strikter op toe dat producten duurzamer worden en geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Die verantwoordelijkheid mag ze niet doorschuiven naar individuele burgers.

Gezondheidsrisico’s treden vaak het eerst op bij meer kwetsbare groepen: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken. Milieuvervuiling is dus altijd onrechtvaardig. Ook daarom is de strijd voor een gezond milieu zo belangrijk. Als mensen toch nog door vervuiling ziek worden, hebben ze recht op een eerlijke vergoeding. De vervuilers moeten daarvoor mee instaan.


Sluit je aan bij Groen en bouw mee aan een gezonde omgeving.

💚 Word lid

Petitie
24%
Lees de petitie ›

1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Teken de petitie en red de natuur

Eén miljoen planten- en dierensoorten zijn met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de VN naar biodiversiteit. Ook de mens loopt zo gevaar, want zonder bijen is er geen voedsel voor ons. Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen nog heel wat soorten redden als we nú ingrijpen.

Petitie
55%
Lees de petitie ›

Stop de bijenkillers! Teken de petitie voor een verbod op neonicotinoïden

Neonicotinoïden zijn schadelijke insecticiden. Ze doden niet alleen bijen en andere bestuivers, maar zijn ook giftig voor mens en dier en vervuilen de bodem en het grondwater. Europa voerde een verbod in, maar liet een achterpoortje open. En dat achterpoortje wordt nu gretig gebruikt door de landbouwsector om het giftige goedje te blijven gebruiken. Teken de petitie en steun het wetsvoorstel van Groen om definitief komaf te maken met neonicotinoïden.

Petitie
74%
Lees de petitie ›

Aanstoot aan uitstoot? Teken ons charter voor schone lucht

Iedereen heeft recht op schone lucht, waar je ook woont. De Vlaamse en Brusselse lucht is bij de slechtste van Europa. Kinderen en ouderen zijn de eerste slachtoffers en kampen steeds vaker met long-, hart- en vaatziekten. Het kan anders: met deze tien slimme maatregelen kan jong en oud weer opgelucht ademhalen. Teken ons charter voor schone lucht.

Petitie
49%
Lees de petitie ›

Glyfosaat is schadelijk, weg ermee! Teken de petitie

Dat de onkruidverdelger glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu lijdt steeds minder twijfel. In België is het gebruik door particulieren al verboden, maar professionals mogen lustig verder gif sproeien. Hoog tijd dat de Europese Commissie de politieke stilstand doorbreekt en het gebruik van glyfosaat overal verbiedt.

Petitie
93%
Lees de petitie ›

Weg met wegwerpplastic! Teken de petitie voor propere straten en stranden

Vlamingen noemen zich graag sorteerkampioen, maar helaas zijn we ook kampioen in het produceren van afval. We moeten af van verpakkingen en producten voor eenmalig gebruik. De alternatieven zijn er! Teken onze petitie en zet druk op overheid, bedrijven en burgers om de strijd tegen afval en zwerfvuil aan te gaan.