Kinderen en jongeren

Groen wil jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan onze samenleving. We vertrekken daarbij vanuit hun leefwereld en hun rechten. Opgroeiende jongeren worden vandaag geremd in hun mogelijkheden door onder meer de bevolkingstoename en de groeiende tweedeling van onze samenleving. Groen wil kinderen en jongeren de nodige ruimte geven om zichzelf te zijn en om zich te kunnen ontwikkelen. Om hen dat perspectief te kunnen bieden wil Groen investeren in jeugdbeleid en in sectoren, zoals onderwijs, welzijn en cultuur.

Blijven steken in de negatieve crisissfeer van de laatste jaren helpt ons niet vooruit. Met een ambitieus politiek project wil Groen onze kinderen en jongeren een alternatief aanreiken. Met de vooruitzichten die wij onze kinderen aanbieden, boetseren zij morgen immers de samenleving waarin wij oud worden.

Onder meer door gebruik te maken van de openbare ruimte horen kinderen en jongeren zich te kunnen uitleven. Maar Vlaanderen heeft te weinig speelruimte, te weinig plekken om veilig te fuiven, te weinig repetitieruimtes en creatieve ruimtes, … Groen blijft niet alleen ijveren voor fysieke ruimte voor kinderen en jongeren, maar ook voor mentale en culturele ruimte.

Ook jongeren hebben een eigen kijk op onze manier van samenleven. Hun ervaringen en standpunten verdienen politieke erkenning, maar inspraak alleen volstaat niet. Met hun ideeën geven jongeren het beleid mee vorm en nemen ze zelf mee taken op om het beleid dat ze voor ogen hebben, uit te voeren. Het jeugdwerk speelt daarbij een belangrijke rol. Zowel grote organisaties als kleinschalige jeugdwerkvormen die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen daarom sterke ondersteuning.

Kind zijn of jong zijn wordt almaar vaker aan voorwaarden gelinkt. We zien onze samenleving steeds vaker teruggrijpen naar sociale controle en bestraffing, terwijl er minder aandacht is voor (her)opvoeding, preventie of begeleiding. Eerder dan de uitwassen te bestrijden, wil Groen ze in de eerste plaats voorkomen. Groen wil volop inzetten op preventie en structurele oplossingen.

Bijna 1 op 5 kinderen groeit op in armoede en kindarmoede blijft stijgen. Ook in Vlaanderen blijven de sociale noden bij de jongere generaties enorm groot. Daar wil Groen de komende jaren hard op inzetten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK