Kinderen

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen de volle aandacht van het beleid. Ze verdienen veilige en gezonde plekken om te spelen, te leren en te groeien, thuis, op school, en in de buurt. En ze verdienen genoeg tijd met hun ouders. Elk kind verdient een eerlijke start.

Elk kind verdient een eerlijke start. Geen eerlijke kansen zonder een eerlijk inkomen voor alle gezinnen. Groen maakt van de kinderbijslag een krachtig en rechtvaardig instrument dat ondersteuning geeft aan iedereen, en elk kind uit gezinsarmoede tilt.

Warme, goede basisvoorzieningen dicht bij huis zijn essentieel voor kinderen. Omdat voorgaande Vlaamse regeringen daar niet genoeg in investeerden, leggen ouders vandaag hele zoektochten af naar dingen die vanzelfsprekend zouden moeten zijn: een plaatsje bij de kinderopvang, een goede school, een fijne hobby en ruimte om gezond en veilig te spelen in de buurt. Dat trekken we recht. We zorgen ook dat kinderen en gezinnen snel toegang krijgen tot hulp en een veilige plek als dat nodig is. Dat doen we met broodnodige investeringen in de jeugdhulp. Een samenleving op kindermaat is goed voor jong én oud.

Groen wil...

 • maximaal vijf kinderen per begeleider in de kinderopvang
 • een beter statuut, loon en opleidingskansen voor personeel in de voor- en buitenschoolse kinderopvang
 • toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor iedereen. We pakken het plaatstekort aan, laten de bijdrage van ouders overal afhangen van hun inkomen en maken kinderopvang gratis voor gezinnen met de laagste inkomens
 • voor ouders een duidelijk aanspreekpunt in de buurt via de Huizen van het Kind. Ouders in kwetsbare situaties geven we betere toegang tot zorg voor en na de geboorte van hun kind
 • toegang tot jeugdhulp garanderen door extra investeringen, onder meer in de crisishulp
 • een sociale hervorming van het Groeipakket (de Vlaamse kinderbijslag) als belangrijkste maatregel tegen kinderarmoede. We verhogen de sociale toeslagen voor gezinnen naarmate het inkomen lager is en geven extra steun aan eenoudergezinnen
 • een volledige indexering en welvaartsvastheid van de kinderbijslag. We gebruiken geen federale middelen bedoeld voor kinderbijslag voor andere uitgaven
 • het moederschapsverlof optrekken naar 20 weken. Het geboorteverlof voor vaders en meeouders schakelen we stapsgewijs gelijk met het moederschapsverlof
 • ouderschapsverlof uitbreiden naar 5 maanden en openstellen voor zelfstandigen en pleegouders. We verbeteren ook de ontslagbescherming
 • een gendergelijke opname van verloven stimuleren met een genderbonus. Wanneer twee partners elk het ouderschapsverlof volledig opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra
 • alleenstaande ouders de verlofkredieten geven die normaal voorzien zijn voor de andere ouder


> Download ons uitgebreid programma over kinderopvang en gezinsbeleid

> Download ons uitgebreid programma over gezinsbijslagen

> Download ons uitgebreid programma over meer tijd en verlofstelsels

Nieuws

Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot:
21 Mei 2024 klimaat kinderen en jongeren onderwijs mobiliteit mentale gezondheid
Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot: "Studeren mag geen luxeproduct worden voor de happy few"
Nadia Naji:
17 April 2024 kinderen en jongeren verenigingen vrije tijd
Nadia Naji: "Elke dag is Buitenspeeldag"
Tegen menstruatiearmoede
27 Maart 2024 armoede kinderen en jongeren
Tegen menstruatiearmoede

Petitie

kinderopvangcrisis
81%
Stop de crisis in de kinderopvang. Teken de petitie

Kwalitatieve kinderopvang is van onschatbare waarde. Kinderbegeleiders helpen kinderen groeien in elke betekenis van het woord.

Maar in Vlaanderen kiezen steeds minder mensen voor de kinderopvang als toekomstplan. Kinderbegeleiders trekken aan de alarmbel: ze kunnen niet de warme, responsieve en kwaliteitsvolle opvang bieden die ze baby’s en peuters willen geven.

Teken vandaag nog onze petitie en oefen mee druk uit op de Vlaamse regering om in te grijpen en deze crisis in de kinderopvang te stoppen.