Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren

Groen wil dat kinderen en jongeren actief kunnen deelnemen aan de samenleving en dat ze altijd en overal zichzelf kunnen zijn. We creëren ruimte voor hen, investeren in het jeugdwerk en zorgen dat hun stem gehoord wordt in het beleid. Kinderen en jongeren die er nood aan hebben, moeten snel goede professionele begeleiding krijgen.

Lees meer

Nieuws

'Investeer in kleuters in plaats van in drempels'
30 November 2023 kinderen en jongeren onderwijs
'Investeer in kleuters in plaats van in drempels'
Groen hekelt nieuwe Vlaamse besparing op kindergeld van 317 miljoen euro
23 November 2023 kinderen en jongeren
Groen hekelt nieuwe Vlaamse besparing op kindergeld van 317 miljoen euro
Voorrangsregels Vlaamse regering dreigen tienduizenden gezinnen én de kinderopvang in nog diepere crisis te duwen
15 November 2023 kinderen en jongeren
Voorrangsregels Vlaamse regering dreigen tienduizenden gezinnen én de kinderopvang in nog diepere crisis te duwen

Kinderen en jongeren: ons standpunt

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich kunnen uitleven in onze openbare ruimte. Vlaanderen heeft te weinig speelruimte, te weinig plekken om veilig te fuiven, te weinig repetitieruimtes en creatieve ruimtes. Schoolpleinen worden buurtpleinen en ook sportterreinen, bosgebieden, park- en landbouwgebieden, waterpartijen en parkings maken we meer toegankelijk.

We geven jongeren fysieke ruimte, maar ook mentale en culturele ruimte. Het jeugdwerk speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Zowel grote organisaties als kleinschalige jeugdwerkvormen die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen meer ondersteuning. We versterken het netwerk van jeugdhuizen in Vlaanderen, omdat de participatie en het mede-eigenaarschap van jongeren er zo uniek is.

De ervaringen en standpunten van jongeren verdienen meer politieke erkenning. Organisaties die opkomen voor de belangen van kinderen in de jeugdhulp of hun ouders, krijgen een meer prominente stem in het beleid. We zorgen ervoor dat Vlaanderen werk maakt van participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal jeugdbeleid en we geven meer steun aan de lokale jeugdraad.

In de derde graad van het secundair onderwijs introduceren we voor alle scholieren de maatschappelijke stage. Voor een korte periode van twee weken zetten alle jongeren zich op een onbetaalde manier in voor de samenleving. Scholieren versterken zo hun burgerzin. Het verruimt hun leefwereld en ze oefenen nieuwe vaardigheden.

Daarnaast stoppen we met kind of jong zijn steeds maar aan voorwaarden te verbinden. We zien onze samenleving steeds vaker teruggrijpen naar sociale controle en bestraffing, terwijl er minder aandacht is voor (her)opvoeding, preventie of begeleiding. Eerder dan de uitwassen te bestrijden, moeten we ze in de eerste plaats voorkomen. Zo groeit één op vijf kinderen op in armoede en dat aandeel blijft stijgen. Kinderarmoede uitroeien is en blijft dan ook onze prioriteit.

Wanneer het moeilijk wordt, moet elke jongere die daar nood aan heeft kunnen rekenen op jeugdhulp. We creëren meer plaatsen en zetten in op thuisbegeleiding. Jongeren krijgen een trajectbegeleider aan hun zijde, die hen tijdens het hele hulpverleningstraject bijstaat. We voorkomen dat jongeren van instelling naar instelling gestuurd worden, want ze hebben bovenal nood aan stabiliteit.

We zorgen ervoor dat de zoektocht naar pleegouders vlotter verloop en geven hen meer sociale rechten. Voor kinderen en jongeren die in een pleeggezin terecht komen, houden we rekening met scharniermomenten in het leven van die kinderen en jongeren. Zo krijgen ze stabiliteit tijdens het schooljaar.

Tot slot willen we jongeren ook juridisch een stem geven. We geven jongeren vanaf 12 jaar de mogelijkheid om partij te worden in een gerechtelijke procedure. Met professionele bijstand van een jeugdadvocaat kan de minderjarige zo zijn mening voor de rechter te brengen.

Blijf op de hoogte

Petitie

kinderopvangcrisis
81%
Stop de crisis in de kinderopvang. Teken de petitie

Kwalitatieve kinderopvang is van onschatbare waarde. Kinderbegeleiders helpen kinderen groeien in elke betekenis van het woord.

Maar in Vlaanderen kiezen steeds minder mensen voor de kinderopvang als toekomstplan. Kinderbegeleiders trekken aan de alarmbel: ze kunnen niet de warme, responsieve en kwaliteitsvolle opvang bieden die ze baby’s en peuters willen geven.

Teken vandaag nog onze petitie en oefen mee druk uit op de Vlaamse regering om in te grijpen en deze crisis in de kinderopvang te stoppen.