Armoede

Armoede

We pakken armoede aan zonder iemand achter te laten. Vanuit solidariteit en vertrouwen, niet vanuit controle, dwang en straf. Met Groen in de federale regering zorgden we voor hogere minimumlonen, hogere pensioenen, en hogere uitkeringen. Maar het werk is niet af. We willen blijven strijden voor goede lonen en het leven betaalbaar houden, ook voor wie moeilijk rondkomt.

Een eerlijk inkomen is het beste middel in de strijd tegen armoede. We strijden voor goede lonen en tegen sociale dumping. We houden het leven betaalbaar, ook voor wie moeilijk rondkomt. We verdubbelen daarom het sociaal huuraanbod en zorgen voor een ruimere huurtoelage voor mensen op de wachtlijst die op de private markt moeten huren. Op basis van het housing first principe maken we een einde aan dak- en thuisloosheid.

We houden de energiefactuur onder controle. We versterken het sociaal energietarief, zodat energie voor iedereen betaalbaar blijft. En met een renovatiesprint zorgen we ervoor dat iedereen in een energiezuinige woning kan leven, ook wie zelf de renovatie niet kan betalen. Met een abonnement voor het openbaar vervoer voor 12 euro per jaar zorgen we ervoor dat ook jongeren, ouderen én mensen die moeilijk rondkomen zich vlot en goedkoop kunnen verplaatsen. En we strijden tegen overmatige schulden, want schulden en armoede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leggen de schuldenindustrie aan banden en versterken de hulpverlening voor mensen die schulden hebben.

Een sterke en toegankelijke sociale zekerheid, waar alle uitkeringen boven de armoedegrens liggen, is een vanzelfsprekendheid. Met een welvaartsgarantie zorgen we ervoor dat niemand onder de armoedegrens leeft en de kinderbijslag zetten we in als een échte hefboom tegen gezinsarmoede. Sociale rechten kennen we automatisch toe zodat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben.

Arm of rijk, iedereen heeft recht op dezelfde, kwalitatieve dienstverlening. Zorg houden we betaalbaar door een verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen en bij de dokter betaal je alleen nog het remgeld. Wie vragen of hulp nodig heeft, moet terecht kunnen bij een aanspreekpunt bij de overheid, niet gewoon een digitaal loket.

Armoede aanpakken zonder iemand achter te laten, dat begint bij een eerlijke start voor elk kind en elke jongere. Een plaats in de kinderopvang is een recht voor elk kind, niet alleen voor kinderen met werkende ouders. En met gratis onderwijs zorgen we voor eerlijke kansen op school. Zolang armoede niet in de kern aangepakt wordt, willen we gratis schoolmateriaal en kostendekkende schooltoelages voor gezinnen met lage inkomens, en voedzame maaltijden op school, gratis voor wie het nodig heeft.

Ook als je moeilijk rondkomt, moet je kunnen deelnemen aan de samenleving. Met drempelverlagende initiatieven krijgt iedereen toegang tot het cultuur-, sport- en vrijetijdaanbod. We betrekken het armoede-middenveld nauw te betrekken bij het beleid en de uitrol.

Gerelateerde standpunten

Nieuws

Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
27 Februari 2024 armoede wonen
Meer dan 13.000 mensen lopen huursteun mis: Groen wil automatische toekenning en uitbreiding huurpremie
Groen blijft gaan voor een hogere spaarrente
16 November 2023 armoede financiele sector
Groen blijft gaan voor een hogere spaarrente
Initiatieven voor de spaarrente
24 Oktober 2023 armoede financiele sector
Initiatieven voor de spaarrente

Petitie

72%
Maak menstruatieproducten gratis op school.
Teken onze petitie

School missen omdat je geen tampon of maandverband kan kopen? Menstruatiearmoede is een ernstig probleem. Nochtans kunnen scholen menstruatieproducten gratis aanbieden. 

Teken vandaag nog onze petitie en oefen mee druk uit op de Vlaamse regering. Met hun akkoord kunnen we in alle scholen menstruatieproducten gratis aanbieden.