Armoede

Vijftien procent van de Belgen is arm en nog veel meer mensen lopen risico om in armoede te belanden. Voor een welvarend land als België is dat onaanvaardbaar. Menswaardige inkomens zijn hoognodig, maar armoede is verbonden met zo veel meer beleidsdomeinen. Daarom wil Groen een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen.

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en dus ook voldoende financiële middelen. Een minimumloon voor wie werkt, welvaartsvaste uitkeringen boven de armoedegrens en inkomensgerelateerde kinderbijslagen zijn dan ook de onmisbare eerste stap in de strijd tegen armoede.

Maar minstens even belangrijk is werk maken van eerlijke fiscaliteit. Onze belastingen worden jaar na jaar minder efficiënt en minder rechtvaardig. Dat vergroot de kloof tussen rijk en arm steeds meer. Groen verschuift de lasten van arbeid naar grote vermogens en milieu.

Armoede bestrijd je met een goede basisopleiding voor alle kinderen, met kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen, met laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg, met degelijke schuldpreventie en -bemiddeling ... Wij bekijken alle dimensies van armoede. Groen wil een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen. Zo wordt de regering verplicht om haar beleid systematisch te evalueren en nauwgezet de impact op armoede op te volgen.

Tot slot blijft werk de beste dam tegen armoede. Wij willen een gepaste job voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de meest kansarme groepen zoals migranten, eenoudergezinnen en laagopgeleiden. Zij hebben namelijk een groter risico op armoede, als gevolg van ongelijke kansen. Armoede aanpakken is dus ook discriminatie bestrijden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK