Energie

Je gebruikt elke dag energie. Om te koken, je huis te verwarmen, op je werk te geraken en naar groen.be te surfen. Maar je kan vandaag niet altijd de beste energiekeuze maken, ook al wil je dat. Het huidige model is verouderd. We verspillen en vervuilen. Dat kan anders. Het energieverbruik moet omlaag en we willen enkel nog hernieuwbare energie.

We gaan voor 100 % hernieuwbare energie tegen 2050. Heel wat studies bewijzen dat het kan. Maar dan moeten we vandaag de juiste keuzes maken. Niet vasthouden aan achterhaalde technologieën. Uitstel kost immers handenvol geld.

Wij kiezen resoluut voor een modern energiemodel. Dat is een basisvoorwaarde voor een eerlijke, gezonde samenleving. Dit zijn de bouwstenen:

  • Energie besparen. Minder energieverbruik en -verspilling in gebouwen, industrie en transport. Energiebesparing in de industrie leidt tot minder kosten en meer budget voor innovatie. Woningen worden energiezuiniger, zo daalt de energiefactuur. Niemand blijft in de kou staan.
  • In eigen handen. Vandaag spenderen we miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen. Dat moet radicaal anders. Burgers en energiecoöperaties spelen een centrale rol in de energieproductie van de toekomst. Winsten en investeringen vloeien dan meteen terug naar onze economie. Op de koop toe zorgen we zo voor nieuwe, kwaliteitsvolle jobs.
  • Duurzame mix. We combineren zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. Groene stroom, warmte en transport sluiten naadloos op elkaar aan. Op die manier beperken we de uitstoot van broeikasgassen en garanderen we dat het licht niet onverwachts uitgaat.
  • Geen kernenergie. We maken komaf met die dure, vervuilende en gevaarlijke technologie uit het verleden. Kerncentrales houden altijd risico's in, zeker de oude scheurtjescentrales in België. Radioactief afval is een onaanvaardbare erfenis voor de volgende generaties. Bovendien hindert kernenergie de doorbraak van hernieuwbare energie. Ten laatste tegen 2025 sluiten we alle kerncentrales. Van nieuwe centrales is natuurlijk geen sprake.
  • Weg met fossiele brandstoffen. Olie, steenkool en gas moeten zo veel mogelijk onder de grond blijven. Nieuwe steenkoolcentrales kunnen niet. Alleen conventioneel aardgas speelt nog een rol in de overgang naar hernieuwbare energie. Schalie- en steenkoolgas zijn al helemaal geen optie.
Petitie
50%
Lees de petitie ›

Wij sluiten Doel

Stap over naar een groene energieleverancier en teken onze petitie om vast te houden aan de kernuitstap in 2025.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK