Energie

Je gebruikt elke dag energie. Om te koken, je huis te verwarmen, op je werk te geraken en naar groen.be te surfen. Maar je kan vandaag niet altijd de beste energiekeuze maken, ook al wil je dat. Het huidige model is verouderd. We verspillen en vervuilen. Dat kan anders. Het energieverbruik moet omlaag en we willen enkel nog hernieuwbare energie.

Tegen 2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie. Heel wat studies bewijzen dat het kan. Maar dan moeten we vandaag de juiste keuzes maken. Niet vasthouden aan achterhaalde technologieën. Uitstel kost immers handenvol geld.

De eerste stap in deze energie-omslag is energie besparen. Minder energieverbruik en -verspilling in gebouwen, industrie en transport. Energiebesparing in de industrie leidt tot minder kosten en meer budget voor innovatie. Woningen worden energiezuiniger, zo daalt de energiefactuur. Niemand blijft in de kou staan.

Vervolgens moeten we onze energie in eigen handen houden. Vandaag spenderen we immers miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen. Dat moet radicaal anders. Met een sterke Europese samenwerking kunnen we de omslag naar duurzame energie waarmaken en onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Bovendien spelen burgers en energiecoöperaties een centrale rol in de energieproductie van de toekomst. Winsten en investeringen vloeien dan meteen terug naar onze economie. Op de koop toe zorgen we zo voor nieuwe, kwaliteitsvolle jobs.

Dan ligt de weg helemaal open voor een duurzame mix van zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. Groene stroom, warmte en transport sluiten naadloos op elkaar aan. Op die manier beperken we de uitstoot van broeikasgassen en garanderen we dat het licht niet onverwachts uitgaat.

Voor kernenergie is er geen plaats in dit groene energiemodel. We maken komaf met die dure, vervuilende en gevaarlijke technologie uit het verleden. Kerncentrales houden altijd risico's in, zeker de oude scheurtjescentrales in België. Radioactief afval is een onaanvaardbare erfenis voor de volgende generaties. Bovendien hindert kernenergie de doorbraak van hernieuwbare energie. Ten laatste tegen 2025 sluiten we alle kerncentrales. Van nieuwe centrales is natuurlijk geen sprake.

Ook fossiele brandstoffen behoren tot het verleden. Olie, steenkool en gas moeten zo veel mogelijk onder de grond blijven. Nieuwe steenkoolcentrales kunnen niet. Alleen aardgas speelt nog een rol in de overgang naar hernieuwbare energie. Schalie- en steenkoolgas zijn uiteraard geen optie.


Voorstellen uit het programma

  • We zetten een stevige inhaalbeweging in om onze woningen energiezuinig te maken. Met een eenvoudige renovatieportefeuille en laagdrempelig advies kan je aan de slag. Zo bespaar je op je energiefactuur, verhoog je de woonkwaliteit en vermijd je dat de waarde van je woning daalt. Heb je onvoldoende middelen, dan krijg je extra ondersteuning. Zowel huur- als koopwoningen verduurzamen we.
  • Tegen 2024 realiseren we een capaciteit van meer dan 4 gigawatt aan windenergie in de Belgische Noordzee. Deze windparken kunnen bijna 20 procent van onze elektriciteitsvraag dekken. De windmolens realiseren we in harmonie met de natuur.
  • Overal komen er zonnedaken. Twijfel je nog om zonnepanelen te leggen, dan maken we het jou nu gemakkelijk. Je krijgt een gepersonaliseerd aanbod via een lokaal woon- en energieloket. Een rollend zonnefonds financiert de investering.
  • Een winddecreet zorgt voor een gestroomlijnde inplanting van windmolens op land en garandeert dat burgers kunnen participeren in de bouw van windmolens. Bij windprojecten stellen we minstens de helft open voor rechtstreekse participatie van burgers en de lokale gemeenschap.
  • De energienetten vormen de ruggengraat van ons energiesysteem. We houden ze zoveel mogelijk in publieke handen en passen ze aan zodat ze hernieuwbare energie goed kunnen integreren. We maken werk van een efficiënt Europees energienet met goede verbindingen tussen de nationale hoogspanningsnetten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. We bouwen een Vlaams energiedistributienetbedrijf uit in samenspraak met de lokale besturen. Ook burgers en burgercoöperaties kunnen hierin mee investeren.
  • Via vraagsturing, energie-opslag en een goede interconnectie met de buurlanden zorgen we voor een energiesysteem in evenwicht. Warmtepompen, elektrische wagens en waterstof zetten we in om energie op te slaan. Zo beperken we de capaciteit aan gascentrales en hun draaiuren tot het minimum.
  • We rollen een groen warmteplan uit. Duurzame warmtebronnen vervangen geleidelijk stookolie, steenkool en aardgas. Warmtepompen en warmtenetten krijgen steeds meer ingang. Tegen 2024 willen we lokale warmtezoneringsplannen over heel Vlaanderen. Deze geven onder andere aan waar een collectieve aanpak met een warmtenet mogelijk is.
  • Je krijgt als burger mee de touwtjes in handen van de energietransitie. Burgercoöperaties krijgen alle kansen. Iedereen kan zijn eigen energie produceren of samen met anderen investeren in duurzame energieprojecten. Zo blijven de energiewinsten in eigen land.
  • We verlichten de elektriciteitsfactuur door er een reeks kosten en heffingen uit te halen. We zetten meer algemene middelen in, in plaats van alles door te rekenen in de factuur. De extra algemene middelen halen we onder meer uit inkomsten uit de veiling van emissierechten, nucleaire bijdragen, een afbouw van fossiele subsidies en Europese middelen. Kosten die nog doorgerekend worden in de factuur verdelen we eerlijk tussen de verschillende gebruikersgroepen. We verminderen de verregaande kortingen voor grote bedrijven en rekenen de kosten niet meer te eenzijdig door aan gezinnen en kmo's.
  • Ten laatste in 2025 sluiten de laatste kerncentrales. De kernexploitanten stellen voldoende middelen ter beschikking om de ontmanteling van de kerncentrales en het korte en langetermijnbeheer van het kernafval te verzekeren.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
84%
Lees de petitie ›

Wij sluiten Doel. Teken de petitie en doe mee met de groene energieswitch

Terwijl landen over de hele wereld de switch maken naar groene stroom, hinkt België hopeloos achterop met haar versleten scheurtjescentrales. Nu al is onze energiefactuur de derde hoogste van Europa. Intussen strijkt de Franse multinational Engie Electrabel de winst op. Roep de kernlobby een halt toe en kies mee voor honderd procent hernieuwbare energie tegen 2050. Het is haalbaar, betaalbaar en goed voor de economie.