Energie

Energie

Groen wil betaalbare en groene energie voor iedereen. We investeren massaal in zon en wind, de energiebronnen van de toekomst. Groene, betaalbare energie van bij ons is goed voor de planeet én je portemonnee.

Groen wil betaalbare en groene energie voor iedereen. We gebruiken energie om te koken, onze huizen te verwarmen en het licht te laten branden. Energie is de motor van onze welvaart en onze economie. Als het aan andere partijen ligt, dan blijven we jaarlijks tientallen miljarden euro’s uitgeven aan de import van olie, gas en uranium. Enkel met Groen investeren we massaal in zon en wind, de energiebronnen van de toekomst. Groene, betaalbare energie van bij ons is goed voor de planeet én je portemonnee.

In Europa nemen we een voortrekkersrol op in de uitbouw van een sterk en slim Europees energienetwerk. Dat maakt ons klimaatneutraal, onafhankelijk en economisch sterker.

Na 20 jaar van stilstand in het Belgische energiebeleid heeft Groen op federaal niveau eindelijk een toekomstgericht en sociaal energiebeleid op poten gezet, met een verdrievoudiging van wind op zee en de tijdelijke uitbreiding van het sociaal tarief. 

Groen wil...

  • drie keer meer Belgische zonne- en windenergie en 65% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030
  • een volledig hernieuwbare energievoorziening vóór 2050
  • het energieverbruik in België halveren tegen 2050 met efficiëntiemaatregelen zoals huizen isoleren, door zoveel mogelijk te elektrificeren en met apparaten die minder energie verbruiken
  • de krachten bundelen met andere Noordzeelanden voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie op de Noordzee, met ambitie en met respect voor de natuur
  • op tijd onze elektriciteitsnetten versterken, zodat we op volle snelheid kunnen omschakelen naar hernieuwbare energie.
  • de bevoorradingszekerheid garanderen, door te investeren in flexibele productiecapaciteit, slimme opslag van energie en efficiënt verbruik
  • elektriciteit een kwart goedkoper maken door alle accijnzen op elektriciteit te verschuiven naar fossiele brandstoffen, en op Vlaams niveau de beleidskosten uit de elektriciteitsfactuur te halen. Zo maken we ook ecologische keuzes zoals verwarmen met een warmtepomp goedkoper
  • opnieuw meer mensen met een laag inkomen recht geven op het sociaal tarief voor energie
  • dat nieuwe windprojecten op land voor 50% in directe eigendom zijn van de lokale gemeenschap: burgers, lokale ondernemers en lokale overheden. Dankzij mede-eigendom krijgen zij volle inspraak in de volledige projectontwikkeling.
  • het gemakkelijker maken om lokale energiebronnen te delen en gebruiken, door lokale energiegemeenschappen en burgercoöperaties tot bloei te laten komen

 

> Hoe krijgen we iedereen mee? Download ons uitgebreid programma over de energietransitie

> Download ons uitgebreid programma over renoveren

Nieuws

Eerste bouwblok energie-eiland bijna klaar
24 April 2024 energie
Eerste bouwblok energie-eiland bijna klaar
Kamercommissie keurt sociaal tariefpremie goed in eerste lezing
24 April 2024 energie
Kamercommissie keurt sociaal tariefpremie goed in eerste lezing
Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050
18 Maart 2024 klimaat energie
Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050