Energie

Energie

Je gebruikt elke dag energie. Om te koken, je huis te verwarmen, op je werk te geraken en naar groen.be te surfen. Maar je kan vandaag niet altijd de beste energiekeuze maken, ook al wil je dat. Het huidige model is verouderd. We verspillen en vervuilen. Dat kan anders. Het energieverbruik moet omlaag en we willen enkel nog hernieuwbare energie.

Lees meer

Nieuws

Elektriciteitsfactuur is te veel een belastingbrief
24 Januari 2024 energie
Elektriciteitsfactuur is te veel een belastingbrief
Stop laattijdige energiefacturen
07 December 2023 energie
Stop laattijdige energiefacturen
Overheid moet cybersecurity van burgers garanderen
29 November 2023 energie veiligheid en justitie
Overheid moet cybersecurity van burgers garanderen

Energie: ons standpunt

Tegen 2050 draait ons land voor honderd procent op een duurzame mix van zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. Heel wat studies bewijzen dat het kan. Maar dan moeten we vandaag de juiste keuzes maken. Niet vasthouden aan achterhaalde technologieën. Uitstel kost immers handenvol geld.

De eerste stap in deze energie-omslag is energie besparen in onze gebouwen, industrie en transport. Onze gebouwen zijn slecht geïsoleerd en zo verspillen we veel energie. We maken een stevige inhaalbeweging voor het renoveren van onze gebouwen. Je koop- of huurwoning isoleren wordt makkelijker en betaalbaarder dankzij een renovatieportefeuille, laagdrempelig advies en een stevige isolatiebon voor wie het financieel moeilijk heeft. Dankzij die renovatiegolf besparen we energie en houden we de factuur betaalbaar.

Daarnaast zetten we alles op alles voor zon en wind. Overal komen er zonnedaken. Het woon- en energieloket helpt je op weg om ook op jouw dak zonnepanelen te installeren. Tegen 2030 verdrievoudigen we het windvermogen in de Belgische Noordzee tot 6 GW. Zo zorgen we voor Noordzeestroom voor elk gezin. Tegen 2040 plannen we een verdere uitbreiding tot 8 GW. Maar ook op land kunnen er meer windmolens gebouwd worden. Een winddecreet zorgt ervoor dat dit in evenwicht met wonen en natuur gebeurt. Duurzame warmtebronnen zoals warmtepompen en -netten vervangen tot slot stookolie, steenkool en uiteindelijk ook aardgas.

Burgers en energiecoöperaties vormen de fundamenten van onze energieproductie. Vandaag spenderen we miljarden euro’s aan de invoer van fossiele energie. Door onze energieproductie in eigen handen te houden, vloeien winsten en investeringen terug naar onze eigen economie. Op de koop zorgen we zo voor een pak nieuwe jobs.

Een efficiënt Europees energienet vormt dan weer de ruggengraat van ons energiesysteem. Dankzij dit netwerk stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar af. Op een zonnige zomerdag kan Spanje meer zonne-energie opwekken dan het zelf nodig heeft. Die plaatselijke overschotten kunnen dankzij het Europese energienet vlot over het hele continent verspreid worden.

Door kosten en heffingen die er niet thuishoren uit de elektriciteitsfactuur te halen, kunnen we de rekening verlagen voor gezinnen en kmo's. De centen halen we uit de veiling van emissierechten, nucleaire bijdragen, de afbouw van fossiele subsidies en Europese middelen. De kosten die wel nog doorgerekend worden in de factuur verdelen we eerlijk: we stoppen met grote bedrijven gigantische kortingen te geven en we verlagen de rekening voor gezinnen en kmo's.

Voor kernenergie en fossiele brandstoffen is er geen plaats in dit groene energiemodel. We doen zoveel mogelijk beroep op groene stroom als energiebron, ook voor personenwagens en voor de verwarming van woningen. Waar elektrische aandrijving technologisch niet haalbaar is zetten we in op groene waterstof, met name voor zee- en luchtvaart en in de zware industrie.

Olie, steenkool en gas moeten zo veel mogelijk onder de grond blijven. Nieuwe steenkoolcentrales kunnen niet en ook schalie- en steenkoolgas zijn geen optie. Alleen aardgas speelt nog een rol in de overgang naar hernieuwbare energie.

Blijf op de hoogte

In de kijker

Waarom de switch naar 100% hernieuwbare energie?

 

 

 

Hernieuwbare energie: de goedkoopste energie en de enige die daalt in prijs