Eerlijke kansen dankzij het sociaal tarief

02 Januari 2023

Eerlijke kansen dankzij het sociaal tarief

Zo hebben nu meer dan 2 miljoen Belgen recht op het sociaal tarief.

Wat wil Groen?

Voor Groen heeft iedereen recht op een warme thuis. Mensen lijden onder de hoge facturen, zeker wie zich in een kwetsbare situatie bevindt. Er zijn mensen die moeten kiezen tussen verwarming en een bezoek aan de dokter. Mensen in de schulden en woekerwinsten voor energiereuzen? Dat is onaanvaardbaar.

Onze energieminister Tinne Van der Straeten pakt met de federale regering de overwinsten aan en verlaagt met de opbrengst de energiefactuur. Ons principe daarbij? Wie het het meest nodig heeft, krijgt de meeste steun. Zo hielp het sociaal tarief voor elektriciteit, gas en warmte tijdens de corona- en energiecrisis 2 miljoen Belgen het hoofd boven water te houden. Voor wie net buiten het sociaal tarief valt, is er de energiepremie of het 'basispakket energie'.

Deze steun is nodig, want het structurele armoedebeleid faalt en is duidelijk geen prioriteit voor de traditionele centrumpartijen in de Vlaamse regering. Ontdek hier hoe wij kansarmoede willen aanpakken. Goed zijn voor elkaar, dat betekent eerlijke kansen voor iedereen.

Lees al onze oplossingen voor een lagere energiefactuur


Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief is een verlaagd elektriciteits- en gastarief voor kwetsbare mensen en mensen met een laag inkomen. Wie het het moeilijkst heeft, betaalt dus niet de volle pot. Zo blijven de kosten ook voor hen behapbaar en bouwen we aan eerlijke kansen voor iedereen. Vier keer per jaar berekent de federale regulator voor energie, CREG, dit tarief.

Wie heeft er recht op?

De klassieke doelgroepen die recht hebben op het verlaagde energietarief zijn:

👉Sociale huurders
👉Mensen met een leefloon
👉Personen met een handicap
👉Ouderen met een inkomensgarantie

Dankzij Groen heeft de federale regering in 2021 de doelgroep tijdelijk uitgebreid om meer mensen te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. Zo kregen tijdens de corona- en energiecrisis dubbel zo veel mensen (meer dan 2 miljoen Belgen) recht op het sociaal tarief. Deze uitbreiding werd meermaals verlengd en loopt af op 30 juni 2023.

De regering heeft intussen ook beslist dat mensen met een collectieve stookinstallatie op gas ook recht zullen krijgen op het sociaal tarief. De regeling wordt in 2023 verder uitgewerkt.

Hoe krijg je het sociaal tarief?

De toekenning gebeurt meestal automatisch. Woon je in een sociaal appartement met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas? Dan moet de beheerder van het appartement daarvoor de nodige stappen zetten. Je kan online controleren of het sociaal tarief automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode via www.sociaaltarief.economie.fgov.be 

Heb je het sociaal tarief nog niet gekregen?

Je kan een papieren attest aanvragen bij je mutualiteit. Dit attest bezorg je dan aan je energieleverancier.

Lees al onze oplossingen, voor nu en voor later

Ben je graag als eerste op de hoogte van al ons energienieuws? Schrijf je nu in voor de e-mailupdates van Tinne Van der Straeten.