Eerlijke lonen

Eerlijke lonen

Je verdient een eerlijk loon voor je werk. In België is dat op dit moment niet altijd het geval. De laatste jaren zijn de brutolonen wel gestegen, maar niet voor iedereen. De laagste lonen gaan er niet of veel trager op vooruit. Het loon van schoonmakers, bouwvakkers en administratief medewerkers bleef tien jaar lang hetzelfde. Dat van directeurs en managers nam wél toe. Steeds meer mensen met onmisbare jobs worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen.

Je verdient een eerlijk loon voor je werk. Groen wil werken doen lonen. We willen lasten eerlijk verschuiven van arbeid naar vermogen en de laagste lonen optrekken. Om echt werk te kunnen maken van hogere brutolonen, herdenken we het wettelijk kader waarop onze loonvorming gebaseerd is. Rechtvaardige brutolonen krijgen vorm dankzij sterk sociaal overleg.

We dichten de groeiende kloof tussen de hoogste en de laagste inkomens en bevorderen de sociale mobiliteit. We kiezen om mensen te betalen in euro's en niet in allerlei andere voordelen. Zo kan je zelf beslissen wat je doen met je inkomen.

Groen wil…

  • de minimumlonen meteen verder optrekken naar minstens 60% van het mediaanloon. Zo zorgen we ervoor dat werken loont
  • dat je van je brutoloon meer netto overhoudt. We verlagen de lasten op arbeid door een vereenvoudiging van onze fiscaliteit en een grotere bijdrage uit vermogenswinsten
  • echte loonsverhoging opnieuw mogelijk maken door de loonnormwet te hervormen, waardoor vrije loononderhandelingen gegarandeerd zijn
  • garanderen dat werknemers minstens evenveel profiteren van goede bedrijfsresultaten als aandeelhouders via structurele loonsverhoging
  • automatische indexering van lonen verder uitbreiden naar alle werknemers
  • het verschil tussen de hoogste en laagste lonen eerlijker maken, door meer transparantie over topinkomens, en door de sociale partners te vragen het maximale verschil tussen de hoogste en laagste lonen binnen bedrijven vast te leggen
  • de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen met een afdwingbare wet, een gelijkere verdeling van zorgtaken en loontransparantie in elk bedrijf

 

> Download ons uitgebreid programma over eerlijke lonen

Nieuws

'Enkel met Groen': Groen lanceert campagneslogan aan afgeschafte bushalte
05 Februari 2024 energie kinderen en jongeren mobiliteit pensioen voeding en landbouw gezondheid eerlijke lonen
'Enkel met Groen': Groen lanceert campagneslogan aan afgeschafte bushalte
1 mei: Groen wil verschil tussen top- en minimumlonen verkleinen
30 April 2023 armoede diversiteit eerlijke lonen sociale zekerheid
1 mei: Groen wil verschil tussen top- en minimumlonen verkleinen
Gelijke lonen voor mannen en vrouwen in EU
30 Maart 2023 Europa duurzame economie discriminatie eerlijke lonen
Gelijke lonen voor mannen en vrouwen in EU