Gelijke lonen voor mannen en vrouwen in EU

30 Maart 2023

Gelijke lonen voor mannen en vrouwen in EU

"Vrouwen worden nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Door werknemers te informeren over loonvorming binnen een bedrijf krijgen ze een sterkere positie in loononderhandelingen. Het argument dat dit te veel administratie voor bedrijven zou inhouden is onzin, vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk."

Na onderhandelingen met de lidstaten stemde het Europees Parlement een wet die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Europees Parlementslid Sara Matthieu: "Vrouwen worden nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Door werknemers te informeren over loonvorming binnen een bedrijf krijgen ze een sterkere positie in loononderhandelingen. Het argument dat dit te veel administratie voor bedrijven zou inhouden is onzin, vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk."

14% minder loon
De loonkloof blijft in Europa al 10 jaar hangen op 14%. Om die te dichten zal Europa bedrijven verplichten informatie over loonvorming te delen bij bedrijven vanaf 100 werknemers. Sara Matthieu is lid van de Commissie werkgelegenheid en reageert tevreden: "Door ons voorstel krijgen vrouwen in bedrijven onmiddellijk inzicht op de lonen in hun bedrijf. Wij wilden de lat leggen bij bedrijven vanaf 50 personen, dat heeft het niet helaas gehaald. Europa telt nochtans ontzettend veel kleine en middelgrote bedrijven. Toch is dit is een belangrijke stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een maatregel die armoede bij alleenstaande vrouwen zal doen afnemen. Dat N-VA tegen deze wet en dus tegen vrouwenrechten stemt, zogezegd om bedrijven te beschermen; gaat er bij mij niet in.""

Hoe zal de wet werken?
Recht op informatie wordt de hoeksteen van de wet. Een werknemer kan informatie opvragen over haar of zijn loon in vergelijking met het gemiddelde in het bedrijf: uitgesplitst naar geslacht én collega's die gelijkwaardig werk doen.
Om te beletten dat de werkgever zo'n aanvraag aangrijpt om een werknemer bij de evaluatie te sanctioneren, kan dat ook bijvoorbeeld via de vakbonden. Wie gaat solliciteren, moet vooraf informatie krijgen over de loonmarge in het bedrijf, zodat de toekomstige werknemer goed gewapend is om te onderhandelen over haar of zijn salaris. Europa zal de loonkloof bij bedrijven pas aanpakken als die hoger is dan 5%. Matthieu: "Dat is voor ons onvoldoende, wij wilden dat vrouwen simpelweg evenveel verdienen als mannen, altijd en overal."

Belgen doen het beter
België doet het beter dan de meeste Europese landen: volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bedraagt de loonkloof bij ons 9,2%. In ons land zijn bedrijven al verplicht om informatie te verzamelen en op te splitsen per geslacht. Ze zijn echter niet wettelijk verplicht om die informatie ook te delen met werknemers. Als het van Groen afhangt komt hier verandering in. In 2021 diende toenmalig federaal parlementslid Evita Willaert daartoe een wetsvoorstel in.

Volg onze strijd voor gelijke kansen