Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving

Geen twee mensen zijn hetzelfde. Godsdienst, levensovertuiging, leeftijd, politieke gezindheid, afkomst, gender, handicap of seksuele oriëntatie leggen bij iedereen andere accenten. Diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. En tegelijk is samenleven in verscheidenheid niet altijd even makkelijk. Groen pakt discriminatie doortastend aan en blijft op de barricaden staan voor meer diversiteit.

Lees meer

Nieuws

Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
23 Januari 2024 diversiteit wetenschap en technologie
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
Moegestreden
20 September 2023 diversiteit gezondheid
Moegestreden
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'
10 Juli 2023 cultuur diversiteit
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'

Inclusieve samenleving : ons standpunt

Diversiteit is een verrijking voor de samenleving, maar voorwaarde is wel dat niemand gediscrimineerd wordt. Discriminatie zorgt ervoor dat mensen niet vooruit kunnen in het leven: werkgevers nemen je niet aan door je beperking, je krijgt niet alle kansen op school door je huidskleur of huisbazen wijzen je de deur door je seksuele oriëntatie.

Zulke situaties mogen we nooit aanvaarden. Omdat de gelijke behandeling van iedereen zo belangrijk is om harmonieus samen te leven, voeren we de strijd op tegen alle vormen van discriminatie. Het gebruik van praktijktesten wordt uitgebreid: daarbij doen inspectiediensten zich voor als iemand van een minderheidsgroep en solliciteren ze voor een job of geven ze zich op voor een huurwoning. Werkgevers en verhuurders die discrimineren, kunnen zo bestraft worden. Daarnaast wordt de strijd tegen haatmisdrijven en discriminatie deel van het Nationaal Veiligheidsplan.

Het middenveld en burgerinitiatieven zijn onmisbaar. Want zij helpen mensen en gemeenschappen onder meer om in dialoog te gaan – en dat is cruciaal om de wortels van discriminatie uit te roeien. We zorgen dat ze goed kunnen werken door ze op een duurzame manier te subsidiëren en onafhankelijk laten zijn.

Via onderwijs en vrije tijd kunnen we stereotiepe genderpatronen en heteronormativiteit doorbreken en discriminatie, haat en geweld uitroeien. We nemen seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families op in de eindtermen van seksuele vorming. Ook op het werk, in de sportclub en in de hobbyvereniging hebben we aandacht voor diversiteit.

Intersekse personen – ook minderjarigen – moeten terechtkunnen bij een goed opgeleid, multidisciplinair zorgteam. Zo blijft hun fysieke integriteit altijd bewaard.

Op school voeren we het vak 'burgerschap, filosofie en levensbeschouwing' in. Kinderen leren er na te denken over de samenleving en de democratie. Levensbeschouwelijke vakken worden keuzevakken.

Levensbeschouwelijke symbolen hebben hun plaats in een samenleving die zonder schroom haar diversiteit omarmt. Een algemeen verbod kan voor ons niet. Tijdelijke beperkingen kunnen wel, in duidelijk omschreven omstandigheden.

We blijven sleutelen aan de wetgeving. Zo willen we dat geslacht niet langer vermeld wordt op je identiteitskaart en andere overheidsdocumenten, zodat je zelf je genderidentiteit kan bepalen. Nieuwe vormen van ouderschap zoals meerouderschap en sociaal ouderschap geven we een wettelijk kader.

Tot slot vinden we het maar logisch dat iedereen de kans krijgt om hun feesten te vieren. We schrappen 2 officiële feestdagen. In ruil krijgt iedere werknemer 2 verlofdagen die je zelf mag bepalen.

Blijf op de hoogte

Petitie

personeelstekort
72%
Maak van zorg een basisrecht voor iedereen. Teken de petitie.

Joke Mariman had een handicap en was terminaal ziek. Ze kreeg van de overheid niet het budget om haar laatste maanden kwaliteitsvol te leven. Daarom vroeg Joke haar artsen om haar te helpen sterven, moegestreden

Als persoon met een handicap kan je vandaag niet rekenen op goede, betaalbare zorg. Want Joke is niet alleen: 17.000 mensen met een handicap wachten al jarenlang op het hun beloofde, broodnodige budget. Maar er gebeurt niets. Het geld is er niet. En als het aan jou is, sleurt de Vlaamse Regering je mee in een 'experimentje' met halve budgetten. Je komt terecht in een kluwen van procedures en je budget wordt voortdurend verlaagd.