Samenleven en diversiteit

Samenleven en diversiteit

Groen gaat voor een samenleving waarin je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent en te houden van wie je houdt. Onze samenleving is divers in de breedste zin van het woord. We omarmen en koesteren die diversiteit en strijden voor gelijke kansen voor iedereen.

Samenleven gaat niet vanzelf. Wij willen dat overheid, middenveld en burgers meer initiatieven nemen om ontmoeting en gesprek mogelijk te maken. We geloven in de kracht van het verenigingsleven en ondersteunen het brede sociaal-cultureel werk.

Nog een belangrijke bouwsteen: nieuwkomers goed onthalen en alle kansen geven om deel te nemen aan de samenleving. Integratie is een wederzijds proces en is pas geslaagd wanneer iedereen volwaardig deel uitmaakt van de samenleving. Wij willen dit proces in goede banen leiden in plaats van bijkomende drempels op te werpen. Het inburgeringstraject betalend maken is wat dat betreft bijvoorbeeld een foute keuze.

Groen wil...

 • een ruim aanbod ‘Nederlands als tweede taal’ voor nieuwkomers, zodat deze mensen zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving
 • nieuwkomers integreren met een gratis en stimulerend inburgeringstraject
 • basisrechten zoals een sociale huurwoning of kindergeld nooit afhankelijk maken van kennis van het Nederlands
 • buitenlandse diploma’s en vaardigheden vlotter erkennen
 • meer sociale mix in buurten en scholen, door te investeren in voldoende betaalbare woningen in kernen, toegankelijke basisvoorzieningen in de buurt en een gericht inschrijvingsbeleid in het onderwijs
 • van 8 mei een officiële feestdag maken: we herdenken de bezetting en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en vieren de overwinning op het fascisme
 • een meer correcte en transparante financiering van de levensbeschouwingen
 • dat je je levensbeschouwelijke overtuiging kan beleven en uiten. We schrappen verbodsbepalingen over het dragen van levensbeschouwelijke tekenen: een hoofddoek of kruisje, je draagt wat je wil
 • gendergerelateerd geweld, zoals seksisme, partnergeweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag beter voorkomen en zorgen voor een goede opvang en opvolging van slachtoffers
 • een meer inclusieve welzijns- en gezondheidssector voor LGBTI+-personen. We ondersteunen initiatieven en middenveldorganisaties voor deze doelgroep
 • investeren in de specifieke zorg voor transpersonen. Wachtlijsten werken we weg. We voorzien voldoende terugbetaalde psychosociale begeleiding. Medisch noodzakelijke ingrepen tijdens de transitie worden gratis


> Download ons uitgebreid programma over diversiteit en gelijke kansen

Nieuws

Groen stelt regenboogplan voor:
09 Mei 2024 diversiteit
Groen stelt regenboogplan voor: "Meer dan ooit nodig om LGBTQIA+-rechten te beschermen"
Groen:
26 Maart 2024 diversiteit gezondheid discriminatie
Groen: "Personen met een handicap zijn geen proefkonijnen, maar mensen met rechten."
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
23 Januari 2024 diversiteit discriminatie digitalisering en technologie
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’