Migratie en asiel

Migratie verrijkt onze samenleving en brengt ook uitdagingen met zich mee. Met een koel hoofd en een warm hart zorgen we voor een eerlijk migratiebeleid. Heldere regels voor wie asiel aanvraagt. Een menselijke uitwijzing voor wie niet kan blijven, duidelijke verwachtingen voor nieuwkomers. Gecontroleerde arbeidsmigratie. En altijd en overal: respect voor mensenrechten.

Over asiel en migratie doen veel fabeltjes de ronde. Feit is: op dit moment zijn er strenge regels. En slechts een klein aantal van alle vluchtelingen komt naar Europa. Maar goed ook, want we kunnen niet iedereen opvangen. Hoe verbeteren we het migratiebeleid? Wie zijn land moet ontvluchten, doet dat om een reden. We pakken die oorzaken van onvrijwillige migratie aan: klimaatverandering, oorlog, armoede, misdadige regimes.

Maar dat is een werk van lange adem. Ook op korte termijn moeten we aan de slag. Zo zorgen we voor een sterke bescherming van mensen die op de vlucht zijn. Iedereen heeft het recht asiel aan te vragen − niet om het te krijgen. We garanderen heldere, rechtvaardige regels en een snelle procedure. Kleinschalige opvang van asielzoekers is warmer en menselijker dan de grote centra. Bij landen in grote crisis, zoals Syrië, zorgen we voor grip op de asielstromen via hervestiging en humanitaire visa. Die laatste kunnen enkel binnen een transparant systeem dat goed gecontroleerd wordt.

Wie niet kan blijven, bereiden we op een menselijke manier voor op de terugkeer naar het land van herkomst of naar een veilig land. We zetten meer in op vrijwillige terugkeer. Kinderen sluiten we niet op. Nooit. En we houden geen heksenjacht op goed geïntegreerde gezinnen. We baseren ons beleid op feiten en cijfers, maar verliezen nooit uit het oog dat het om mensen gaat met elk hun eigen keuzes, angsten en dromen.

Voor wie een verblijfsvergunning krijgt, zet Groen alles op alles voor een vlotte integratie. Onderwijs, werk, huisvesting en inburgering zijn daarbij de sleutels. We formuleren duidelijke verwachtingen voor nieuwkomers, en vanaf de eerste dag maken ze deel uit van onze samenleving. We beschouwen niemand als tweederangsburgers. Daarom is onze strijd tegen discriminatie ook zo belangrijk.

Op Europees niveau pleiten we voor een solidair asielbeleid en voor een evenredige spreiding van de asielzoekers over alle lidstaten. Alleen zo zal de druk op de Europese buitengrenzen afnemen en kunnen de interne spanningen gaan liggen. Buitengrenzen controleren we niet met muren en prikkeldraad, maar met visa, heldere regels en terugkeer voor wie geen verblijfsrecht heeft. Internationale samenwerking is de logica zelve. Daarom zijn we ook zo'n voorstander van afspraken als het VN-migratiepact en het Pact voor de Vluchtelingen.

Arbeidsmigratie van buiten Europa kan om de vergrijzing op te vangen en tekorten op onze arbeidsmarkt aan te vullen. We kiezen voor een gecontroleerd model waarbij migranten hier enkele jaren kunnen werken. Tegelijk kijken we naar het grotere plaatje. Op dit moment zorgt het Europese beleid op vlak van handel en visserij voor een grote economische ongelijkheid, en dus meer migranten vanuit Afrika. Dat is niet houdbaar. We willen een Europa dat de ontwikkeling in Afrika zelf echt verder helpt.

Petitie
81%
Lees de petitie ›

Kinderen sluit je niet op. Teken de petitie voor een menselijker asielbeleid

Wie z'n eigen land moest ontvluchten, heeft recht op heldere regels en een eerlijke, respectvolle behandeling. Het laatste wat gezinnen op de vlucht kunnen gebruiken, zijn extra trauma's door een onmenselijke behandeling in een veilig land. Of dat land nu België heet, Italië of de Verenigde Staten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK