Migratie

Migratie

Migratie is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Mensen verhuizen voor de liefde, voor een job of voor het plezier, maar evengoed omdat ze vluchten voor oorlog of vervolging, voor klimaatverandering of voor extreme armoede.

Bij gebrek aan veilige en legale wegen om te migreren, zijn veel mensen genoodzaakt om hun toevlucht te nemen tot criminele mensensmokkelaars, met gevaar voor eigen leven: de voorbije jaren stierven duizenden mensen tijdens hun overtocht op de Middellandse Zee.  Daarom hebben we meer legale mogelijkheden nodig om te migreren, zoals hervestiging, arbeidsmigratie, gezinshereniging en humanitaire visa. We werken bijvoorbeeld samen met andere Europese lidstaten aan een hervestigingsmechanisme voor mensen op de vlucht, waarbij vluchtelingen overgebracht worden vanuit buurlanden van conflictgebieden. België neemt daarin een voortrekkersrol op.

Rechtvaardig migratiebeleid zet mensenrechten centraal, zorgt voor heldere en snelle procedures en goede opvang voor mensen die asiel aanvragen. 

Groen wil…

  • een afdwingbaar Europees spreidingsmechanisme voor de opvang van mensen op de vlucht, via een hervorming van de Dublinconventie
  • pushbacks aan de Europese buitengrenzen een halt toeroepen met onafhankelijke monitoring en een hervorming van het Europees grenswachtagentschap Frontex
  • snelle en transparante asielprocedures. Na maximum 6 maanden hoort iemand te weten of die kan blijven of moet terugkeren
  • een Belgisch spreidingsplan voor de opvang van mensen die asiel aanvragen en voldoende noodopvang wanneer nodig. Zo voorkomen we dat mensen op straat slapen
  • rechtvaardige arbeidsmigratie met bescherming van werknemers tegen uitbuiting, onder meer via sterkere inspectiediensten
  • onrechtvaardige drempels voor gezinshereniging wegwerken, zodat minder gezinnen verscheurd worden
  • mensen in onwettig verblijf beter ondersteunen richting een duurzaam perspectief: verblijfsrecht of terugkeer
  • dat terugkeer zo veel mogelijk vrijwillig gebeurt. Wanneer het toch gedwongen moet, altijd met respect voor de mensenrechten. We zetten in op alternatieven voor detentie en beperken detentie in de tijd met duidelijke maximale termijnen.
  • geen opsluiting van kinderen en kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen, mensen met een handicap en slachtoffers van mensenhandel
  • internationale afspraken over terugkeer van mensen in onwettig verblijf naar veilige landen. Studentenvisa en arbeidsmigratie kunnen een hefboom zijn voor zulke terugkeerakkoorden. Ontwikkelingssamenwerking stopzetten om terugkeer af te dwingen kan voor ons niet


> Download ons uitgebreid programma over asiel en migratie

Nieuws

Groen kritisch over Europees migratiepact
10 April 2024 migratie en asiel
Groen kritisch over Europees migratiepact
Groen kritisch over migratiedeal met Egypte
17 Maart 2024 migratie en asiel
Groen kritisch over migratiedeal met Egypte
Groen verwelkomt verbod op opsluiten kinderen omwille van migratieredenen
10 Januari 2024 kinderen en jongeren migratie en asiel
Groen verwelkomt verbod op opsluiten kinderen omwille van migratieredenen