Migratie en asiel

Migratie verrijkt onze samenleving, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het migratiebeleid van Groen verzoent de belangen van de migrant, van onze samenleving en van het land van herkomst. Asielzoekers krijgen een duidelijke en rechtvaardige procedure en migranten krijgen enkel een visum als ze hier werk hebben. Voor nieuwkomers formuleren we duidelijke verwachtingen, want zo garanderen we een vlotte integratie. Wie niet kan blijven, wordt op een menselijke manier uitgewezen.

Tegenstanders van migratie tekenen graag het karikatuur dat onze grenzen wagenwijd openstaan. Niets is echter minder waar: er gelden strenge regels voor migratie en asiel. Wat wel klopt, is dat we niet iedereen kunnen opvangen. Groen stelt dan ook heldere en menselijke regels voor. Dat is in het belang van de migrant én de samenleving.

Wie op de vlucht is voor oorlog of geweld, moet bescherming krijgen. Asielzoekers moeten goed geïnformeerd worden over hun asielprocedure en de beslissing moet zo snel mogelijk genomen worden. Niemand heeft baat bij ellenlange en onzekere procedures. De opvang van asielzoekers kan beter: we kiezen voluit voor kleinschalige, semi-collectieve opvangstructuren.

Voor wie het vluchtelingenstatuut krijgt, zet Groen alles op alles voor een vlotte integratie. Onderwijs, werk, huisvesting en inburgering zijn daarbij de sleutels. Wie niet kan blijven, bereiden we op een menselijke manier voor op de terugkeer naar het land van herkomst of naar een veilig land. Terugkeerders opsluiten doen we niet zomaar en niet-begeleide minderjarigen schenken we steeds extra aandacht en zorg.

Op Europees niveau pleiten we voor een solidair asielbeleid en voor een evenredige spreiding van de asielzoekers over alle lidstaten. Nationale asielregels laten we overeenstemmen. Alleen zo zal de druk op de Europese buitengrenzen afnemen en zullen de interne spanningen gaan liggen. 

Arbeidsmigratie is momenteel vraaggestuurd: enkel wie hier werk heeft, krijgt een visum om naar de EU te komen. Die aanpak is goed, maar we frissen enkele starre regels op zodat we mensen met verschillende profielen aantrekken. Dat is nodig om de vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Bovendien verwitten we zo ook een deel van de arbeidsmarkt waar momenteel heel wat migranten in een precaire situatie werken. We letten wel op voor kennisvlucht, waarbij vooral hoogopgeleiden wegtrekken uit een land. Het liefst pakken we de regelgeving voor arbeidsmigratie aan op Europees niveau.

Voor alle nieuwkomers – vluchteling of migrant – formuleren we altijd duidelijke verwachtingen. Dat is de beste garantie op een vlotte integratie. Wie zich integreert, moet de nationaliteit kunnen verwerven.

Tot slot vormen mensen die moeten vluchten voor klimaatverandering een nieuwe uitdaging waarop het beleid nog geen antwoord heeft. Groen neemt het voortouw en wilt oplossingen op internationaal niveau. Enerzijds moeten we de rechten van de lokale bevolking beschermen en anderzijds moeten we lokale (klimaat)maatregelen ondersteunen.

Petitie
79%
Lees de petitie ›

Kinderen sluit je niet op. Teken de petitie voor een menselijker asielbeleid

Wie z'n eigen land moest ontvluchten, heeft recht op heldere regels en een eerlijke, respectvolle behandeling. Het laatste wat gezinnen op de vlucht kunnen gebruiken, zijn extra trauma's door een onmenselijke behandeling in een veilig land. Of dat land nu België heet, Italië of de Verenigde Staten.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK