Groen verwelkomt verbod op opsluiten kinderen omwille van migratieredenen

10 Januari 2024

Groen verwelkomt verbod op opsluiten kinderen omwille van migratieredenen

"Groen zorgt voor wettelijk verbod op het opsluiten van kinderen." - Parlementslid Eva Platteau 

Vandaag is in de commissie Binnenlandse Zaken gestemd over het wetsontwerp van staatssecretaris de Moor betreffende het terugkeerbeleid. Het wetsontwerp kiest resoluut voor een aanklampend terugkeerbeleid, zet in op alternatieven voor detentie en voert een principieel en absoluut verbod in op het opsluiten van kinderen omwille van migratieredenen. Voor Groen en Ecolo is dit een belangrijke overwinning. 

Kinderen opsluiten is bijzonder schadelijk 

Groen-parlementslid Eva Platteau: "Het opsluiten van kinderen, louter omwille van migratieredenen, zal met Groen in de regering niet gebeuren. Het heeft schadelijke gevolgen voor het kind, is in strijd met de kinderrechten en is bovendien niet effectief als instrument in een efficiënt en humaan terugkeerbeleid. De wettelijke verankering van dit verbod is een overwinning voor de mensenrechten in ons land."

Wetenschappelijk onderzoek van o.a. UNICEF en Platform Kinderen op de vlucht toonde aan dat zelfs korte opsluitingsperiodes bij kinderen het geestelijk en lichamelijk welzijn kunnen aantasten en de cognitieve ontwikkeling in gevaar kunnen brengen. Eva Platteau: "Als je kinderen opsluit tonen ze symptomen van post-traumatische stress zoals slapeloosheid, bedwateren en nachtmerries en is het moeilijker voor hen om naar school te gaan. Dit heeft verregaande negatieve psychologische effecten op kinderen en ik begrijp niet hoe sommige partijen daar zo licht overgaan."

Tweede land in Europa 

België wordt, na Ierland, het tweede land in Europa met een wettelijk verankerd verbod op het opsluiten van kinderen omwille van migratieredenen. "Een logische, menselijke en historische stap," volgens Eva Platteau. "Dit soort opsluitingen druist in tegen het hoger belang van het kind dat is vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag én in artikel 22bis van de Belgische Grondwet. Daarom is Groen, samen met heel veel andere middenveldorganisaties zoals Chirojeugd Vlaanderen, de Gezinsbond, Kind en Gezin, 11.11.11, Child Focus, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris en anderen, principieel gekant tegen het opsluiten van kinderen omwille van migratieredenen. 

Tot slot was, volgens Groen, deze opsluitingspolitiek niet effectief en vooral niet humaan. Eva Platteau: "Als je kijkt naar de korte periode van 14 augustus 2018 tot 4 april 2019 waarbij het opsluiten van kinderen opnieuw mogelijk was in België, dan zie je dat dat beleid gefaald heeft. In die periode werden negen gezinnen en 20 kinderen opgesloten. Van de negen gezinnen werd slechts één gezin rechtstreeks gerepatrieerd, had een ander gezin te kampen met psychologische problemen van één van de kinderen en zat een groot deel van de gezinnen tot en met de maximumtermijn opgesloten."

Groene werk verder zetten

In een context waarbij het Europees migratiepact pleit voor grootschalige detentiecentra, is het voor de groenen des te belangrijker om op te komen voor kinderrechten en mensenrechten. Eva Platteau besluit: "Dit is een belangrijke overwinning, net als de vooruitgang rond het aanklampend terugkeerbeleid, dat uitgaat van vrijwilligheid en coaching als effectieve maatregelen voor een beter terugkeerbeleid. We zullen als groene partij altijd blijven ijveren voor een humaner migratiebeleid."

Volg onze strijd voor gelijke kansen