Meer ademruimte om te zorgen voor elkaar

Als werkende mama van twee jonge kinderen weet Eva hoe hectisch het leven is voor veel mensen in onze veeleisende samenleving. In het Vlaams Parlement wil ze daarom inzetten op meer tijd voor mensen om beter te kunnen zorgen voor elkaar. De Vlaamse regering moet veel meer investeren in bijvoorbeeld openbaar vervoer, betaalbare woningen en kwaliteitsvolle kinderopvang. Ook het klimaatbeleid moet eerlijk zijn en mag niet afhangen van de inspanningen van individuen die het goed menen. De politiek moet ervoor zorgen dat de meest ecologische keuze ook de meest logische keuze is.

Van onderzoeker naar parlementslid

Eva werkte 10 jaar aan de KU Leuven als onderzoeker. Ze specialiseerde zich in overheidsmanagement en –beleid. Ze gaf opleidingen aan ambtenaren en schreef een boek over veranderingsmanagement. Daarna werkte ze op de studiedienst van de SERV, het huis van het Vlaams sociaal overleg. In 2021 startte Eva in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar zet ze zich vooral in voor mensen op de vlucht.

Vlaams-Brabantse bemiddelaar

Eva woont in Leuven. Gedreven als ze is door sociale rechtvaardigheid studeerde ze sociologie. Daarna volgde ze nog een postgraduaat familiaal bemiddelaar. Mensen verbinden, conflicten aanpakken, zoeken naar win-win oplossingen, … die principes van bemiddeling zijn ook belangrijk in de politiek.

"Bij Groen voel ik me thuis. Onze partij draagt waarden als gelijke kansen, duurzaamheid en eerlijkheid hoog in het vaandel. Samen met onze leden wil ik strijden voor een betere wereld."

Waar kan je me ontmoeten?

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?