Eva Platteau

Federaal Parlementslid

Eva Platteau is 38 en komt uit Kessel-Lo. Ze legde in november 2020 de eed af als Kamerlid voor de Ecolo-Groen-fractie. Ze heeft heel wat expertise en ervaring in overheidsmanagement en -beleid als trainer, spreker en onderzoeker.


Eva volgt in de Kamer de thema's openbaar ambt, administratieve vereenvoudiging, regie der gebouwen, digitalisering, diversiteit en gelijke kansen op.


Eva is licentiaat in de sociologie en doctor in de sociale wetenschappen. Voor ze Kamerlid werd, werkte ze als adviseur op de studiedienst van de SERV. In Leuven is ze fractieleider van Groen in de gemeenteraad.

'Het is een hele eer voor mij om deel te mogen uitmaken van de sterke en geëngageerde Ecolo-Groen-fractie in de Kamer en van daaruit het regeerakkoord voluit te steunen en uit te dragen'