Overheid en administratie

Overheid en administratie

De overheid staat ten dienste van de samenleving en zorgt dat je de dienstverlening krijgt waar je recht op hebt. We gaan voor een overheid die toegankelijk en vlot aanspreekbaar is voor burgers en ondernemingen. Zonder dat ze daarvoor ingewikkelde procedures moeten doorlopen. 

Van personeels- tot klimaatbeleid en alles daartussen: de overheid kan en moet een maatschappelijke voortrekkersrol opnemen in alles wat ze doet. Om die ambities waar te maken, moet de overheid sterk staan, met bekwaam, gezond, gemotiveerd en gelukkig personeel als belangrijkste pijler. Personeelsbeleid met oog voor doorgroeimogelijkheden en welzijn is daarom essentieel.

Binnen de federale en Brusselse regering hebben we de afgelopen jaren stappen gezet met belangrijke maatregelen op het vlak van deontologie en transparantie. Die inspanningen willen we in de toekomst verder doortrekken.

Groen wil...

 • dat je administratieve zaken altijd zowel online als aan een loket kan regelen. Zeker voor mensen die digitaal minder vaardig zijn, is dat heel belangrijk
 • één centraal contactpunt voor alle overheidsinstellingen, zodat je zelf niet meer moet uitzoeken waar je moet zijn
 • dat je noodzakelijke informatie maar één keer aan de overheid moet geven, volgens het zogenaamde 'only once'-principe
 • België in de top 5 van de meest integere landen loodsen. Daarvoor verdubbelen we de capaciteit van het Bureau Integriteit, we voeren lobbyregels in voor ministers en hun adviseurs en zorgen voor een deontologisch kader voor kabinetsmedewerkers
 • een onafhankelijke en gedepolitiseerde administratie, die een grotere rol kan opnemen bij het beleidsvoorbereidend werk
 • een afdwingbare wet op openbaarheid van bestuur, zodat burgers en journalisten de overheid beter kunnen controleren
 • kleinere overheidsdiensten die verwant werk doen, fuseren. Natuurlijk alleen als dat efficiënter en helderder is
 • dat de overheid haar voorbeeldfunctie als werkgever waarmaakt. We zetten in op snellere selectieprocedures met streefcijfers voor diversiteit, voldoende interne doorgroeimogelijkheden en meer aandacht voor ambtenaren die terugkeren na langdurige ziekte
 • overheidsdiensten echt duurzaam maken, ook in hun aankopen
 • duurzaamheidscriteria voor de investeringen en pensioenfondsen van de overheid
 • meer aandacht voor toekomstgericht en doordacht beleid. Daarvoor versterken we diensten die wetenschappelijk werk vertalen naar beleidsvoorstellen


> Download ons uitgebreid programma over overheid en administratie

Nieuws

Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen
07 Mei 2024 begroting overheid en administratie
Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen
Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
06 Mei 2024 werk gezondheid mentale gezondheid menswaardig werk overheid en administratie
Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
Groen wil onafhankelijke audit naar politieke inmenging VRT
25 April 2024 cultuur overheid en administratie
Groen wil onafhankelijke audit naar politieke inmenging VRT