Groen - "Blinde personeelsbesparingen Vlaamse Regering laat burgers in de steek"

31 Januari 2024

Groen -

"Mensen zich in de steek gelaten door de Vlaamse Regering." - Mieke Schauvliege

Op aandringen van Groen heeft het Rekenhof onderzoek gedaan naar personeelsbesparingen door de Vlaamse Regering bij haar agentschappen en departementen. Verantwoordelijken van die agentschappen en departementen verklaarden eerder dat de aanhoudende personeelsbesparingen ertoe hebben geleid dat ze hun kerntaken nog moeilijk konden waarmaken. Daarom werd het Rekenhof gevraagd om een onderzoek uit te voeren over de impact van personeelsbesparingen op de dienstverlening van de Vlaamse agentschappen en departementen.

Groen fractieleider Mieke Schauvliege reageert: "Groen is altijd kritisch geweest tegen blinde besparingen. En het onderzoek van het Rekenhof bevestigt waar wij voor vreesden: de opeenvolgende besparingen van de centrumrechtse, Vlaamse regeringen hebben er diep op ingehakt en hebben grote gevolgen voor de dienstverlening naar de burgers toe." Volgens het Rekenhof worden de kerntaken van de Vlaamse agentschappen en departementen bedreigd of zelfs uitbesteed aan te dure consultants, omdat de departementen zelf te weinig personeel hebben om hun kerntaken naar behoren uit te voeren.

"De gevolgen zijn ernaar: door de blinde besparingen van Jambon voelen mensen zich in de steek gelaten: de personeelsbesparingen bij de zorginspectie hebben geleid tot menselijke drama’s in de kinderopvang en de ouderenzorg, de milieu-inspectie heeft mensen tekort om milieu-regels te handhaven en terwijl de nood aan nieuwe en gerenoveerde sociale woningen almaar groter wordt, krijgt de Vlaamse overheid maar een fractie van het budget besteed in de bouw van sociale woningen," zegt Schauvliege. "En wat nog het meest hallucinant is: terwijl er wel miljoenen zijn voor een Vlaams culinair centrum, voor kookapps of voor hamstercoördinatoren, bespaart de Vlaamse Regering op haar eigen kerntaken én dienstverlening naar de burgers toe." Volgens de Groen-fractieleider moet de volgende Vlaamse Regering de blinde besparingen via de 'mislukte kaasschaafmethode' stopzetten en van haar kerntaken en dienstverlening naar de burger opnieuw prioriteit maken.

Daarnaast wijst het Rekenhof op de toenemende uitgaven richting consultancy-opdrachten. Schauvliege: "Dat de consultingindustrie boomt bij de Vlaamse agentschappen en departementen is niet zonder gevaar. Wanneer consultants de kerntaken en expertise van ambtenaren overnemen dan wordt de overheid en de samenleving als geheel verzwakt. Het uitbesteden van beleidsexpertise aan commerciële spelers, leidt tot facturen die een veelvoud zijn van wat doorsnee ambtenarenloon aanrekenen. Bovendien leidt het structureel tot een braindrain binnen overheidsdiensten.  Groen pleit ervoor om de kennis en de kunde die binnen de Vlaamse overheid aanwezig is, meer te waarderen en ook op peil te houden.”