Veiligheid

Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. De overheid staat daarvoor in. Veiligheid betekent ook dat iedereen zonder angst zichzelf kan zijn op straat, in het openbaar vervoer en op het werk.

Voor Groen gaat veiligheid verder dan enkel het handhaven van de wet. Beleid moet ook voorkomen dat mensen in criminaliteit belanden. We moeten de diepere oorzaken van onveiligheid aanpakken, zoals ongelijkheid en armoede. Want een veilige samenleving is ook een samenleving die niemand laat vallen. Daarvoor zijn ook buurtinitiatieven, jeugdbeleid, sport en goed onderwijs belangrijk.

Werk maken van een veilige samenleving, dat betekent ook werk maken van een goede en toegankelijke politie en justitie. Dat betekent effectieve en doelmatige straffen. Dat betekent opnieuw investeren in diensten die cruciaal zijn voor onze veiligheid, zoals de brandweer en de civiele bescherming. En onze samenleving en onze infrastructuur beter voorbereiden op rampen.

Groen wil...

 • politie toegankelijker maken met meer wijkagenten en wijkkantoren
 • de werkomstandigheden en het statuut van de politie verbeteren. We maken zij-instroom mogelijk en moderniseren en verbeteren de opleiding grondig
 • de gerechtelijke politie verder versterken met gespecialiseerde speurders voor complexe en georganiseerde criminaliteit
 • de integriteit van de politie verhogen. Dat doen we bijvoorbeeld met een sterkere deontologische commissie en een eengemaakt loket voor klachten
 • een einde maken aan etnische profilering. Diversiteit en antidiscriminatie maken we een belangrijker onderdeel van de opleiding en we verplichten registratie en motivering bij controles
 • dat burgers toegang kunnen vragen tot de bodycambeelden waarop ze gefilmd werden
 • waar nodig grotere politiezones, met onder meer een eengemaakte politiezone in Brussel
 • geweld door drugbendes bestrijden, met oog voor de volledige keten van drugshandel en een gespecialiseerde recherche die de geldstromen traceert (“follow the money”)
 • een sterker beleid tegen illegale wapens
 • de Civiele Bescherming in ere herstellen, na de afbraak onder de regering-Michel
 • dat de overheid en de bevolking beter voorbereid zijn op klimaat- en gezondheidsrampen
 • voortdurende waakzaamheid voor gewelddadig extremisme, zoals het jihadisme en het groeiend gevaar van extreemrechts, via de veiligheidsdiensten en fijnmazige informele netwerken van mensen op het terrein
 • voor GAS-boetes geen verdere uitbreiding en een minimumleeftijd van 16 jaar


> Download ons uitgebreid programma over veiligheid

Nieuws

Gevangenisschandaal - Groen roept op tot uitrol detentiehuizen
14 Maart 2024 veiligheid
Gevangenisschandaal - Groen roept op tot uitrol detentiehuizen
Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
13 Maart 2024 staatshervorming veiligheid publieke diensten
Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
Parlement wil coördinatiecentrum online veiligheid kinderen
13 December 2023 veiligheid
Parlement wil coördinatiecentrum online veiligheid kinderen