Gevangenisschandaal - Groen roept op tot uitrol detentiehuizen

14 Maart 2024

Gevangenisschandaal - Groen roept op tot uitrol detentiehuizen

"We gaan samen moeten werken aan een andere vorm van detentie" - Stefaan Van Hecke

Het recente schandaal waarbij een gevangene werd gefolterd in de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen legt een bijzonder complex probleem bloot. Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke roept daarom in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op tot een versnelde uitrol van de detentiehuizen en het respecteren van de mensenrechten van gedetineerden.

"Het dramatisch incident roept heel veel vragen," zegt Van Hecke. "Maar een ontslag van de minister van Justitie is niet aan de orde." Hij roept wel op tot concrete actie en structurele maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen.

"Om alle problemen ten gronde aan te pakken dan gaan we samen moeten werken aan een andere manier van detentie, aan een andere kijk op hoe we als maatschappij omgaan met gedetineerden. En die nieuwe lijnen zijn uitgezet door deze regering, met als belangrijkste vernieuwing: gevangenisstraf als ultieme straf en de detentiehuizen. Het perfecte voorbeeld van een andere en betere vorm van strafuitvoering", zegt Van Hecke. Hij benadrukt dat in detentiehuizen op veel kleinere schaal gewerkt wordt, in leefgroepen en dat de kans dat daar iemand daar uren aan een stuk gefolterd wordt veel kleiner is.

"Dat de detentiehuizen er nu zijn, is de verdienste van Vivaldi. Dat er meer middelen naar justitie gaan. Dat is de verdienste van Vivaldi. Er zijn meer dan 1200 plaatsen bijgekomen. Maar het is wel een probleem dat vandaag slechts 100 van de 720 plaatsen in detentiehuizen gerealiseerd zijn. En die vertraging is het gevolg van protest op lokaal niveau," vervolgt Van Hecke. Daarom lanceert hij in het debat een oproep naar de partijen die zware kritiek geven op de regering en het ontslag van de minister van Justitie vragen: "neem uw verantwoordelijkheden en stop het lokaal verzet. Ik richt me tot PVDA die zich verzet in Zelzate, Vlaams Belang die zich verzet in Ninove en N-VA die zich verzet in Meise."

"Wil je een ander en beter detentiebeleid, wees dan moedig en consequent, ook op lokaal niveau," besluit Van Hecke.