Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen

07 Mei 2024

Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen

'Economisch verantwoord beleid voeren zonder mensen armoede in te duwen maar hen er net uit te halen: we bewijzen dat het perfect mogelijk is.'

'We laten niemand achter. Dat bewijst deze doorrekening van onze verkiezingsmaatregelen. We brengen het armoederisico naar nul, zorgen voor een eerlijk inkomen voor iedereen en meer mensen aan het werk, maken de ecologische keuze zoals het openbaar vervoer en renoveren goedkoper én verbeteren tegelijk ook nog eens het begrotingstekort doordat we de grote vermogens en grote vervuilers doen betalen', klinkt het tevreden bij covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji.

'Economisch verantwoord beleid voeren zonder mensen armoede in te duwen maar hen er net uit te halen: we bewijzen dat het perfect mogelijk is', klinkt het bij Vaneeckhout en Naji. 'Er zal bespaard moeten worden, maar in tegenstelling tot anderen besparen wij niét op de mensen die nu al moeilijk rondkomen, op de sociale zekerheid of op de gezondheidszorg.' Het Planbureau berekende bovendien dat de groenen met hun maatregelen en investeringen zorgen voor meer economische groei ten opzichte van ongewijzigd beleid én dat het begrotingstekort afneemt

Eerlijk inkomen voor iedereen

De opvallendste verwezenlijking in de doorrekening van de groene maatregelen is het wegwerken van armoede, geen enkele andere partij doet dat de groenen na. In tegendeel, bij enkele partijen stijgt de armoede zelfs. Tegelijk zorgen de maatregelen van de groenen ervoor dat wie werkt netto meer overhoudt doordat ze de fiscaliteit vereenvoudigen en een shift doen van belastingen op werk naar grote vervuilers en de extreemrijken, met onder meer een miljonairsbelasting die meer dan 2 miljard oplevert. Ook het minimumloon wordt in 2 stappen naar 2.460 euro per maand verhoogd.

'Dankzij onze maatregelen zorgen we ervoor dat wie werkt, maandelijks gemiddeld 322 euro netto extra verdient. De toename is het grootst bij de mensen met de laagste lonen die het vandaag het moeilijkst hebben', verduidelijkt Naji.

Meer mensen aan het werk

'De doorrekening toont zwart op wit aan dat je tegelijk mensen uit de ellende kan halen en meer mensen aan een job kan helpen. De voorstellen van Groen zorgen ook voor meer economische groei ten opzichte van ongewijzigd beleid: een win voor de portemonnee van de Belgen én de samenleving', benadrukt Vaneeckhout. Dankzij de ingrepen van de groenen zou het aantal mensen dat actief op zoek gaat naar werk sterk toenemen. De stijging is het grootst in de laagste inkomenscategorie.

Ecologische keuze is de goedkoopste

De groenen investeren in de portemonnee van mensen én in de planeet. Btw op herstellingen gaat naar 6 procent, op openbaar vervoer naar nul procent en voor jongeren en ouderen wordt openbaar vervoer zelfs bijna gratis. Tegelijk willen de groenen mensen helpen renoveren met een grootschalig sociaal investeringsprogramma voor energiezuinige woningen, wat zorgt voor lagere energiefacturen. 'Wij kiezen heel bewust voor een beleid dat goed is voor de portemonnee van mensen én de planeet. Dat is eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt', aldus Naji.

Hoewel de economische impact van de klimaatmaatregelen - zoals van elke andere maatregel - doorgelicht werd, blijven de groenen wel op hun honger over de becijferde impact op CO2-uitstoot. Op vlak van klimaat kon het Planbureau van heel wat maatregelen de positieve effecten niet in kaart brengen, omdat ze niet voldoende geëquipeerd zijn. Dat zorgt voor een heel fragmentarisch beeld.

Extreemrijken en grote vervuilers betalen

'We kiezen voor een sterk progressief, verstandig begrotingsbeleid. We halen het geld waar het zit: bij de grote vervuilers en de extreemrijken', klinkt het nog bij de groene covoorzitters.

Het Planbureau rekende slechts een selectie van 30 prioritaire voorstellen door. Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude, waarvan we weten dat ze zo'n 8 tot 12 miljard kunnen opleveren, kon het Planbureau bijvoorbeeld niet doorrekenen. Desondanks kloppen de groenen af op een budgettaire inspanning van 0,7 procentpunt of 4,7 miljard euro in 2029, ondanks een toename van publieke investeringen en onderzoek en ontwikkeling met 2,1 miljard. Daarmee doen de groenen het beter dan de meeste traditionele partijen.