Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Groen staat voor duurzame mobiliteit. Het mag opnieuw vooruitgaan in ons land. Vlot openbaar vervoer, moderne deelsystemen en veilige straten: de oplossingen liggen binnen handbereik, maar de politieke keuzes blijven uit. Groen hakt de mobiliteitsknopen door. We investeren in betrouwbaar openbaar vervoer en veilige wegen voor fietsers en voetgangers. We zorgen ervoor dat je gemakkelijk kan overstappen tussen vervoersmiddelen en stimuleren slimme keuzes met een mobiliteitsbudget en kilometerheffing.

Lees meer

Nieuws

Tempo wegwerken moordstrookjes moet omhoog
21 September 2023 mobiliteit
Tempo wegwerken moordstrookjes moet omhoog
Toenemende onveiligheid Brusselse stations en wijken moet stoppen
23 Augustus 2023 veiligheid en justitie mobiliteit
Toenemende onveiligheid Brusselse stations en wijken moet stoppen
Zeven op de tien vluchten op luchthaven Deurne zijn binnenlandse vluchten
08 Augustus 2023 klimaat mobiliteit
Zeven op de tien vluchten op luchthaven Deurne zijn binnenlandse vluchten

Duurzame mobiliteit: ons standpunt

Mobiliteit is een basisrecht. Wie zich niet vlot kan verplaatsen, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Die vervoersarmoede bestrijdt Groen met een integrale aanpak. Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt: stappen, trappen en openbaar vervoer moeten altijd interessanter, betrouwbaarder en comfortabeler zijn dan de personenwagen.

Zo maken we veilige routes en infrastructuur voor fietsers en voetgangers. We vervijfvoudigen het jaarlijkse Vlaamse budget voor fietsen. We investeren prioritair in fietssnelwegen rond stedelijke gebieden. Op gewestwegen komen er veilige fietspaden, conflictvrije en fietsvriendelijke verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen. Verkeersveiligheid gaat altijd boven de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.

Daarnaast maken we werk van beter openbaar vervoer door fors te investeren in trein, tram en bus. Het netwerk aan treinen, metro's, trams, bussen en deelsystemen is goed leesbaar voor iedereen en brengt je vlot van a naar b. We stemmen de verschillende vervoerswijzen en -maatschappijen op elkaar af, zodat overstappen vlot en comfortabel wordt. We maken stations, haltes, trein-, tram- en busstellen toegankelijk voor iedereen zodat openbaar vervoer ook een evidente keuze wordt voor wie in een rolstoel zit of met een buggy reist. Je fiets kan makkelijk mee op de trein en de laatste kilometers kan je afleggen met een deelfiets of -wagen, en dat allemaal met één ticket of abonnement. Knooppunten van openbaar vervoer bouwen we verder uit tot echte mobipunten: clusters van autodeelparkeerplaatsen, veilige fietsenstallingen, haltes van gedeeld vervoer en laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens.

Door te investeren in doorstroming zorgen we ervoor dat trams en bussen stipter kunnen rijden. Alle verkeerslichten op gewestwegen moeten afgestemd worden op de doorstroming van openbaar vervoer. Bij de heraanleg van gewestwegen voorzien we aparte beddingen en stroken voor trams en bussen. We versnellen de uitbouw van het Brussels expresnet en de gewestelijke expresnetten rond Antwerpen en Gent, zodat dagelijkse pendelaars vlotter op hun bestemming geraken.

Openbaar vervoer wordt natuurlijk pas echt een alternatief voor de privéwagen als er dag en nacht voldoende opties zijn. In stedelijke regio’s breiden we het weekend-, laatavond- en nachtvervoer uit. Het nachtaanbod wordt aangevuld door een collectieve taxidienst en auto- of ritdelen. Op de grote treinassen rijden er ook 's nachts treinen.

De infrastructuur maken we weer op mensenmaat en niet op auto-maat. Steden en dorpskernen leefbaar houden doen we met autoluwe of autovrije centra. Bij de inrichting van onze wegen wordt de 0/30/50/70-regel de vuistregel. Binnen de bebouwde kom leggen we de maximumsnelheid wettelijk vast op 30 km/u. 50 km/u kan bij uitzondering, maar dan moet de wegbeheerder die keuze motiveren. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 70 km/u enkel toegelaten als er een vrijliggend fietspad is. We verhogen de verkeersveiligheid met meer snelheids- en alcoholcontroles, een hogere pakkans en sneller geïnde boetes. Voor alcohol in het verkeer hanteren we een nultolerantie voor gemotoriseerde voertuigen.

De jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling voor personenwagens vervangen we door een slimme kilometerheffing. Deze heffing hangt af van de plaats, het tijdstip en de milieukenmerken van de wagen. Zo stimuleren we mensen om minder met de wagen te rijden, de spitsuren en drukke assen te vermijden en voor een schoner voertuig te kiezen. Op school laten we de verkeerseducatie vervellen tot mobiliteitseducatie. We maken komaf met het autodenken en leggen de basis voor slimme mobiliteitskeuzes.

Al die maatregelen gaan natuurlijk hand in hand met een doordachte infrastructuur en ruimtelijke ordening. Kantoor, winkel, cultuurcentrum, bibliotheek, ziekenhuis, school bouwen we in een kern, goed bereikbaar te voet, met de fiets én het openbaar vervoer. Bereikbaarheid wordt zo een prioriteit voor nieuwe voorzieningen. Dichter bij huis werken of telewerken stimuleren we, want dat spaart heel wat kilometers en CO2 uit en je boodschappen in de buurt doen beperkt het vrachtverkeer en stimuleert de lokale economie.

Petitie

Petitie voor treinen goedkoper dan vliegtuigen
92%
De trein moet de goedkoopste optie zijn voor reizen tot 1000 km.
Teken de petitie!

Vliegtickets worden alsmaar goedkoper, treintickets alsmaar duurder. Voor 30 euro vlieg je heen en terug naar Berlijn terwijl een weekendje met de trein naar Amsterdam intussen al bijna 100 euro kost. Dat is de wereld op zijn kop. Reizen tot 1000 kilometer moeten het goedkoopst en comfortabelst worden per trein. Treinreizen stoten immers tot vijf keer minder CO2 uit dan vliegreizen.

Blijf op de hoogte