Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Groen staat voor duurzame mobiliteit. Het mag opnieuw vooruitgaan in ons land. Vlot openbaar vervoer, moderne deelsystemen en veilige straten: de oplossingen liggen binnen handbereik, maar de politieke keuzes blijven uit. Groen hakt de mobiliteitsknopen door. We investeren in betrouwbaar openbaar vervoer en veilige wegen voor fietsers en voetgangers. We zorgen ervoor dat je gemakkelijk kan overstappen tussen vervoersmiddelen en stimuleren slimme keuzes met een mobiliteitsbudget en kilometerheffing.

Lees meer

Nieuws

Groen pleit voor sociale leasing elektrische wagens
15 Februari 2024 klimaat mobiliteit
Groen pleit voor sociale leasing elektrische wagens
Wurgcontract Diabolo-verbinding kost spoorbedrijven bijna half miljard euro
07 Februari 2024 mobiliteit
Wurgcontract Diabolo-verbinding kost spoorbedrijven bijna half miljard euro
Nieuwe uitstootnormen auto's: decennia gezondheidsschade voor miljoenen Europeanen
09 November 2023 Europa mobiliteit milieu gezondheid
Nieuwe uitstootnormen auto's: decennia gezondheidsschade voor miljoenen Europeanen

Duurzame mobiliteit: ons standpunt

Mobiliteit is een basisrecht. Wie zich niet vlot kan verplaatsen, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Die vervoersarmoede bestrijdt Groen met een integrale aanpak. Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt: stappen, trappen en openbaar vervoer moeten altijd interessanter, betrouwbaarder en comfortabeler zijn dan de personenwagen.

Zo maken we veilige routes en infrastructuur voor fietsers en voetgangers. We vervijfvoudigen het jaarlijkse Vlaamse budget voor fietsen. We investeren prioritair in fietssnelwegen rond stedelijke gebieden. Op gewestwegen komen er veilige fietspaden, conflictvrije en fietsvriendelijke verkeerslichten en veilige oversteekplaatsen. Verkeersveiligheid gaat altijd boven de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.

Daarnaast maken we werk van beter openbaar vervoer door fors te investeren in trein, tram en bus. Het netwerk aan treinen, metro's, trams, bussen en deelsystemen is goed leesbaar voor iedereen en brengt je vlot van a naar b. We stemmen de verschillende vervoerswijzen en -maatschappijen op elkaar af, zodat overstappen vlot en comfortabel wordt. We maken stations, haltes, trein-, tram- en busstellen toegankelijk voor iedereen zodat openbaar vervoer ook een evidente keuze wordt voor wie in een rolstoel zit of met een buggy reist. Je fiets kan makkelijk mee op de trein en de laatste kilometers kan je afleggen met een deelfiets of -wagen, en dat allemaal met één ticket of abonnement. Knooppunten van openbaar vervoer bouwen we verder uit tot echte mobipunten: clusters van autodeelparkeerplaatsen, veilige fietsenstallingen, haltes van gedeeld vervoer en laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens.

Door te investeren in doorstroming zorgen we ervoor dat trams en bussen stipter kunnen rijden. Alle verkeerslichten op gewestwegen moeten afgestemd worden op de doorstroming van openbaar vervoer. Bij de heraanleg van gewestwegen voorzien we aparte beddingen en stroken voor trams en bussen. We versnellen de uitbouw van het Brussels expresnet en de gewestelijke expresnetten rond Antwerpen en Gent, zodat dagelijkse pendelaars vlotter op hun bestemming geraken.

Openbaar vervoer wordt natuurlijk pas echt een alternatief voor de privéwagen als er dag en nacht voldoende opties zijn. In stedelijke regio’s breiden we het weekend-, laatavond- en nachtvervoer uit. Het nachtaanbod wordt aangevuld door een collectieve taxidienst en auto- of ritdelen. Op de grote treinassen rijden er ook 's nachts treinen.

De infrastructuur maken we weer op mensenmaat en niet op auto-maat. Steden en dorpskernen leefbaar houden doen we met autoluwe of autovrije centra. Bij de inrichting van onze wegen wordt de 0/30/50/70-regel de vuistregel. Binnen de bebouwde kom leggen we de maximumsnelheid wettelijk vast op 30 km/u. 50 km/u kan bij uitzondering, maar dan moet de wegbeheerder die keuze motiveren. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 70 km/u enkel toegelaten als er een vrijliggend fietspad is. We verhogen de verkeersveiligheid met meer snelheids- en alcoholcontroles, een hogere pakkans en sneller geïnde boetes. Voor alcohol in het verkeer hanteren we een nultolerantie voor gemotoriseerde voertuigen.

De jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling voor personenwagens vervangen we door een slimme kilometerheffing. Deze heffing hangt af van de plaats, het tijdstip en de milieukenmerken van de wagen. Zo stimuleren we mensen om minder met de wagen te rijden, de spitsuren en drukke assen te vermijden en voor een schoner voertuig te kiezen. Op school laten we de verkeerseducatie vervellen tot mobiliteitseducatie. We maken komaf met het autodenken en leggen de basis voor slimme mobiliteitskeuzes.

Al die maatregelen gaan natuurlijk hand in hand met een doordachte infrastructuur en ruimtelijke ordening. Kantoor, winkel, cultuurcentrum, bibliotheek, ziekenhuis, school bouwen we in een kern, goed bereikbaar te voet, met de fiets én het openbaar vervoer. Bereikbaarheid wordt zo een prioriteit voor nieuwe voorzieningen. Dichter bij huis werken of telewerken stimuleren we, want dat spaart heel wat kilometers en CO2 uit en je boodschappen in de buurt doen beperkt het vrachtverkeer en stimuleert de lokale economie.

Petitie

87%
Stop de afbraak van ons openbaar vervoer. Teken de petitie.

Vanaf 6 januari schrappen de klimaatsaboteurs van de Vlaamse regering nog eens 3.000 bushaltes van De Lijn, bovenop alle andere haltes die al verdwenen. Terwijl de bustickets steeds duurder worden, wordt de dienstverlening alleen maar slechter. Door dat wanbeleid van de Vlaamse regering (N-VA, Open VLD, cd&v) zitten mensen letterlijk vast: kinderen geraken niet meer op school, volwassenen niet meer op hun werk, ouderen niet meer uit hun dorp.

Blijf op de hoogte