Duurzame economie

Duurzame economie

We maken volop de omslag naar een groene en vernieuwende economie. Nu willen we ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de voordelen en winsten van die omslag én dat jouw welzijn op de eerste plaats staat.

Met een toekomstgericht beleid stimuleren we groen ondernemerschap en een levendige lokale economie. Want waar het geld naartoe stroomt, daar bloeit de economie. In de federale regering zorgden we daarom voor gerichtere steun voor investeringen in vergroening. Dit betekende een grote ruggensteun voor een groenere economie.

De omslag naar een duurzame economie kunnen we alleen samen maken: met werkgevers, werknemers en het brede middenveld. We geven iedereen een stem en laten niemand achter. In die omslag is de overheid een betrouwbare partner, die voor een eerlijk speelveld zorgt, duidelijke doelstellingen uitzet, eerlijke afspraken maakt en zich daar ook aan houdt.

Groen wil...

 • Duurzaam ondernemen stimuleren, met investeringsbeleid en fiscaal beleid dat kansen geeft aan start-ups en lokale ondernemingen die belangrijk zijn voor de klimaattransitie
 • fors investeren in onderzoek en innovatie en overheidsgeld gericht inzetten op de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen van onze tijd
 • voldoende begeleiding en ondersteuning voor bedrijven die willen verduurzamen
 • fossiele subsidies afbouwen en klimaatsubsidies inzetten als hefboom om grote bedrijven klimaatneutraal te maken. Daar zitten de echte klimaatwinsten
 • voorkomen dat grote, multinationale bedrijven uitzonderingen krijgen en ontsnappen aan de belastingplicht, waardoor er oneerlijke concurrentie ontstaat met lokale bedrijven
 • het belastingsysteem eenvoudiger, transparanter en eerlijker maken. Zo geven we meer zuurstof aan kmo's
 • minder administratieve lasten voor kleine zelfstandigen en kmo's
 • het belastingvrije minimum optrekken tot aan de armoedegrens. Kleine ondernemers betalen zo minder belasting
 • van 50.000 naar 100.000 jobs in de sociale economie. Sociale tewerkstelling levert menselijk, maatschappelijk én economisch op  
 • geldstromen verschuiven van vervuilende technologieën en nutteloze speculatie, naar de sectoren van de toekomst (divestment), door banken beter te reguleren, pensioenfondsen te vergroenen en strenger op te treden tegen greenwashing
 • overheidsopdrachten voor duurzame bedrijven, voor kmo's en sociale ondernemingen

 

> Tijd voor een nieuw economisch tijdperk: download ons uitgebreid programma over economie

Nieuws

Europees verbod op producten gemaakt met dwangarbeid
23 April 2024 Europa duurzame economie
Europees verbod op producten gemaakt met dwangarbeid
Nieuw besparingsbeleid ramp voor groene en sociale investeringen
23 April 2024 Europa duurzame economie
Nieuw besparingsbeleid ramp voor groene en sociale investeringen
Europa maakt duurzame producten de norm en geeft consumenten recht op reparatie
22 April 2024 Europa duurzame economie
Europa maakt duurzame producten de norm en geeft consumenten recht op reparatie