Grote vervuilers aanpakken. Enkel met Groen.

Grote vervuilers aanpakken. Enkel met Groen.

Hoog tijd dat je belastinggeld naar klimaatoplossingen voor mensen gaat, niet naar cadeaus voor grote vervuilers. We stoppen de subsidies voor fossiel en gebruiken dat geld om groene oplossingen goedkoper en gemakkelijker te maken.

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, dat is ook de grote vervuilers aanpakken. Want terwijl klimaatsaboteurs het klimaatprobleem voor zich uit duwen, draag jij de gevolgen. Terwijl mensen kreunen onder loodzware facturen, krijgen grote vervuilers als Shell en Total gratis uitstootrechten, miljarden aan subsidies en korting op hun belastingen voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook luchthavens krijgen nog altijd massa's overheidssteun. Die fossiele subsidiestroom naar grote vervuilers stoppen we. We investeren in de plaats in een bloeiende, gezonde economie die materiaal hergebruikt. Zo maken we groene producten de goedkoopste producten.

Hoe zorgt Groen voor eerlijk klimaatbeleid voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?

De ecologische keuze, wordt de goedkoopste

Hoog tijd dat je belastinggeld naar klimaatoplossingen voor mensen gaat, niet naar cadeaus voor grote vervuilers.  We stoppen de subsidies voor fossiel en gebruiken dat geld om groene oplossingen goedkoper en gemakkelijker te maken. Dat betekent meer geld voor renovatie, voor beter en goedkoper openbaar vervoer, voor betaalbare elektrische wagens, voor de uitbouw van zonne- en windenergie. En zo lang het nodig is, steunen we zij die het moeilijkste rondkomen.

Het Europese systeem van emissiehandel zorgt ervoor dat producten met een hogere CO2-uitstoot meer kosten en producten met lagere uitstoot minder. Groen wil dat jij beter wordt van het geld dat Europa daarmee ophaalt. Niet de grote vervuilers die deze klimaatcrisis hebben veroorzaakt. Daarom moet dat geld gaan naar groene oplossingen voor mensen. 

Een systeem omgooien, dat kost tijd en het feit dat Europa een prijs plakt op CO2 uitstoot kan een grote impact hebben. Daarom willen we nu al extra steun voor mensen die die impact het hardst voelen in hun portemonnee: een tijdelijke klimaatbonus. Want eerlijk klimaatbeleid neemt iedereen mee.

Bedrijven helpen om duurzaam te worden

De fossiele subsidiestroom naar grote vervuilers stoppen we. We investeren in plaats daarvan in een bloeiende, gezonde economie die materiaal hergebruikt. Zo maken we groene producten de goedkoopste producten. Met Groen in de regering zorgden we al dat bedrijven die investeren in groene technologie daar steun voor krijgen. De omslag naar een gezonde, groene economie is ingezet, maar er ligt nog veel werk op de plank.

Onze oplossingen voor een circulaire economie

Groen wil een klimaatpact voor een duurzame industrie. We maken afspraken over hoe bedrijven klimaatneutraal worden, in ruil voor tijdelijke financiële steun. We stimuleren startups en ondernemers die inzetten op duurzaamheid. Bedrijven die nog niet rendabel zijn, maar wel belangrijk zijn voor onze toekomst, moet de overheid financieel ondersteunen.

Vervuilende bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid op

Vandaag de dag krijgen grote vervuilende bedrijven nog steeds eeuwigdurende vergunningen van de Vlaamse regering. Terwijl mensen en milieu de prijs betalen, kunnen massavervuilers zoals 3M voor de rest van hun bestaan gevaarlijke, giftige stoffen blijven uitstoten. Dat is niet oké. Dat is beleid op maat van de industrie, niet de gezondheid van de mensen.

Groen wil geen belastinggeld meer geven aan bedrijven die onze planeet kapotmaken. Bedrijven die duurzaam willen worden, die helpen we wel. Dankzij beleid van de groenen, werd ecocide al strafbaar, maar het werk is nog niet af.

Het is logisch dat wie de regels overtreedt, daar ook de gevolgen van draagt. De grootste vervuilers krijgen wat ons betreft regelmatig inspectie over de vloer.

Met strengere regels rond vergunningen, beschermen we de gezondheid van mensen die in de buurt grote vervuilers wonen. Wetenschap en expertise rond de grenzen van mens en milieu, vormen de basis voor het vergunningenbeleid. We zijn strenger voor grote vervuilers en vergunningen zijn nooit voor eeuwig.

Ontdek ons volledige standpunt over industrie

Twijfel je nog?

> Check de Kieswijzer